Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ef3b1fa1-d98a-90a9-5115-a74021285323.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH Hồ Văn Năm-Đồng Nai: Cần phân chia chính xác các giai đoạn tố tụng hình sự

ĐBQH Hồ Văn Năm-Đồng Nai: Cần phân chia chính xác các giai đoạn tố tụng hình sự

17/06/2015 17:20

Cho ý kiến về dự thảo Luật tổ dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Hồ Văn Năm-Đồng Nai cho rằng, việc kết cấu lại các giai đoạn tố tụng sẽ giúp dự thảo Bộ luật trở nên khoa học, bắt kịp với nhiều bộ luật, các đoàn tư pháp tiến bộ trên thế giới.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa-TP Hồ Chí Minh: Cần có chế tài xử lý đối với tình trạng trì hoãn giải quyết án dân sự

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa-TP Hồ Chí Minh: Cần có chế tài xử lý đối với tình trạng trì hoãn giải quyết án dân sự

16/06/2015 11:18

Cho ý kiến về dự thảo Luật tổ dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Trương Trọng Nghĩa - TP Hồ Chí Minh cho rằng, tố tụng dân sự càng kéo dài thì toàn bộ đời sống của người dân, sự phát triển của đất nước cũng sẽ bị chậm lại theo. Vì vậy, cần có những quy định để khắc phục tình trạng đó.

ĐBQH Lê Trọng Sang-TP Hồ Chí Minh: Đề nghị quy định cụ thể về tố tụng lao động trong Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

ĐBQH Lê Trọng Sang-TP Hồ Chí Minh: Đề nghị quy định cụ thể về tố tụng lao động trong Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

16/06/2015 11:36

Thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) 15/6, đại biểu Lê Trọng Sang - TP Hồ Chí Minh cho rằng cần phải quy định rõ ràng hơn về tố tụng lao động trong Bộ luật dân sự lần này.

ĐBQH Huỳnh Văn Tính-Tiền Giang: Đề nghị cân nhắc việc hình sự hóa ở một số tội danh mới

ĐBQH Huỳnh Văn Tính-Tiền Giang: Đề nghị cân nhắc việc hình sự hóa ở một số tội danh mới

16/06/2015 16:11

Tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường 16/6 về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Văn Tính-Tiền Giang đề nghị cân nhắc việc hình sự hóa ở một số tội danh mới.

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường-Quảng Bình: Cần xem xét lại việc cho phép Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường-Quảng Bình: Cần xem xét lại việc cho phép Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án

15/06/2015 09:14

Cho ý kiến về dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường - Quảng Bình cho rằng, quy định mới về thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm như trong dự thảo trình Quốc hội có thể làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch trong tranh tụng, xét xử.

ĐBQH Đỗ Văn Đương: Mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác mạnh mẽ với các nước có công nghệ cao

ĐBQH Đỗ Văn Đương: Mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác mạnh mẽ với các nước có công nghệ cao

09/06/2015 15:03

Sáng 8/6, tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương-TP Hồ Chí Minh cho rằng nên mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác mạnh mẽ với các nước có công nghệ cao, công nghệ sạch như Nhật Bản, Israel.

ĐBQH Đinh Công Sỹ-Sơn La: Cần có kế hoạch về giải quyết việc làm và bảo đảm các chính sách cho người lao động

ĐBQH Đinh Công Sỹ-Sơn La: Cần có kế hoạch về giải quyết việc làm và bảo đảm các chính sách cho người lao động

09/06/2015 16:21

Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015 tại hội trường vào sáng 8/6, đại biểu Đinh Công Sỹ nhấn mạnh, cần phải giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động.

ĐBQH Tôn Thị Ngọc Hạnh - Đắk Nông: Cần cụ thể hóa chiến lược về nông nghiệp

ĐBQH Tôn Thị Ngọc Hạnh - Đắk Nông: Cần cụ thể hóa chiến lược về nông nghiệp

09/06/2015 10:05

Sáng 8/6, tại buổi thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015, đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh cho rằng, cần phải cụ thể hóa chiến lược về nông nghiệp bằng những dự án, đề án phát triển cụ thể, không thể chung chung được nữa.

ĐBQH Phạm Trường Dân-Quảng Nam: Cần chấm dứt việc dùng bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra

ĐBQH Phạm Trường Dân-Quảng Nam: Cần chấm dứt việc dùng bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra

06/06/2015 16:53

Cho ý kiến về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật, đại biểu Phạm Trường Dân cho rằng, cần có những giải pháp để hạn chế tối đa, chấm dứt việc bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra.

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc-Bình Thuận: Giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền thể hiện sự gần dân, sát dân

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc-Bình Thuận: Giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền thể hiện sự gần dân, sát dân

02/06/2015 17:01

Tiếp tục chương trình kỳ hợp thứ 9, chiều 1/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu Nguyễn Thị Phúc-Bình Thuận cho rằng, việc giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền như hiện nay là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp.

Các tin đã đưa: