Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2b4111a1-f93f-90a9-7816-2acb820e245c.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH Lê Văn Lai - Quảng Nam: Ban công tác Mặt trận rất có hiệu quả trong quá trình hoạt động mặt trận ở cơ sở

ĐBQH Lê Văn Lai - Quảng Nam: Ban công tác Mặt trận rất có hiệu quả trong quá trình hoạt động mặt trận ở cơ sở

22/05/2015 10:32

Chiều 21/5, cho ý kiến về dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Quốc hội Lê Văn Lai cho rằng, Ban công tác Mặt trận rất có hiệu quả trong quá trình hoạt động mặt trận ở cơ sở.

ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng: Cần bổ sung thêm nghĩa vụ xây dựng lực lượng quốc phòng với người không tham gia nghĩa vụ quân sự

ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng: Cần bổ sung thêm nghĩa vụ xây dựng lực lượng quốc phòng với người không tham gia nghĩa vụ quân sự

22/05/2015 10:44

Cho ý kiến về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng, để đảm bảo tính công bằng và tạo cơ hội đóng góp cho đất nước, cần bổ sung thêm nghĩa vụ về xây dựng lực lượng quốc phòng hoặc biển đảo đối với những trường hợp không tham gia nghĩa vụ quân sự.

ĐBQH Phạm Văn Tam-Hà Nam: Việc kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị nên giao cho quân y các đơn vị quân đội

ĐBQH Phạm Văn Tam-Hà Nam: Việc kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị nên giao cho quân y các đơn vị quân đội

22/05/2015 11:00

Cho ý kiến về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại buổi làm việc chiều 21/5, Đại biểu Phạm Văn Tam đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị.

ĐBQH Phạm Văn Tấn - Nghệ An: Đề nghị đặt các tổ chức trước cá nhân trong cơ cấu một điều luật

ĐBQH Phạm Văn Tấn - Nghệ An: Đề nghị đặt các tổ chức trước cá nhân trong cơ cấu một điều luật

22/05/2015 11:25

Chiều 21/5, thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Tấn đề nghị sửa khoản 2, Điểu 8 theo hướng nhân dân tham gia vào công việc của Mặt trận, thông qua tổ chức thành viên trước mới đến cá nhân thành viên

ĐBQH Huỳnh Văn Tính - Tiền Giang: Cần tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự cho cả học viên của các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp

ĐBQH Huỳnh Văn Tính - Tiền Giang: Cần tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự cho cả học viên của các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp

22/05/2015 12:20

Cho ý kiến về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu ĐBQH Huỳnh Văn Tính cho rằng, công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng là đối tượng cần được tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự.

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi - Phú Yên:  Đề nghị xem xét lại những quy định về quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi - Phú Yên: Đề nghị xem xét lại những quy định về quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ

22/05/2015 12:46

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 9, chiều 21/5, tại phiên thảo luận ở Hội trường về một số nội dung của dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), ĐBQH Đặng Thị Kim Chi băn khoăn về quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ.

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh - Bình Định: Đề nghị giữ nguyên tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh - Bình Định: Đề nghị giữ nguyên tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi

22/05/2015 13:52

Cho ý kiến về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, không cần thiết phải nâng độ tuổi nhập ngũ lên 27 đối với những công dân đào tạo trình độ đại học.

ĐBQH Lê Thị Nguyệt - Vĩnh Phúc: Cần có những cơ chế và quy định tốt hơn, cụ thể hơn để Ban công tác Mặt trận hoạt động

ĐBQH Lê Thị Nguyệt - Vĩnh Phúc: Cần có những cơ chế và quy định tốt hơn, cụ thể hơn để Ban công tác Mặt trận hoạt động

22/05/2015 16:24

Phát biểu tại hội trường về nội dung dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) sáng 21/5, đại biểu Lê Thị Nguyệt cho rằng cần có quy định về Ban công tác Mặt trận trong luật, đồng thời cần có những cơ chế và những quy định tốt hơn để Ban công tác Mặt trận hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho ý kiến về vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận.

ĐBQH Tô Văn Tám-Kon Tum: Chưa nên quy định Mặt trận Tổ quốc góp ý kiến xây dựng Đảng, giám sát hoạt động tổ chức Đảng và đảng viên

ĐBQH Tô Văn Tám-Kon Tum: Chưa nên quy định Mặt trận Tổ quốc góp ý kiến xây dựng Đảng, giám sát hoạt động tổ chức Đảng và đảng viên

22/05/2015 16:38

Sáng 21/5, thảo luận về nội dung của dự thảo Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại hội trường, đại biểu Tô Văn Tám bày tỏ sự đồng thuận với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) về việc chưa quy định các nội dung về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý kiến xây dựng Đảng, giám sát hoạt động tổ chức Đảng và đảng viên, phản biện xã hội đối với dự thảo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và nhiều nội dung khác liên quan đến hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ĐBQH Phạm Đức Châu-Quảng Trị: Phải coi phản biện của MTTQ là một quy trình bắt buộc khi thông qua các chương trình, dự án

ĐBQH Phạm Đức Châu-Quảng Trị: Phải coi phản biện của MTTQ là một quy trình bắt buộc khi thông qua các chương trình, dự án

22/05/2015 17:11

Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII có hai chương riêng quy định cụ thể về hoạt động giám sát và hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó dự thảo luật khẳng định tính chất của giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính nhân dân. Đại biểu Phạm Đức Châu cho rằng Luật cần làm rõ thế nào là tính nhân dân.

Các tin đã đưa: