Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1718f3a0-49be-90a9-7816-25fc332e53a9.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
Nhiều đại biểu đề nghị không đưa nội dung về Quỹ phát triển nhà ở xã hội vào trong Luật Nhà ở (sửa đổi)

Nhiều đại biểu đề nghị không đưa nội dung về Quỹ phát triển nhà ở xã hội vào trong Luật Nhà ở (sửa đổi)

25/10/2014 14:00

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu không tán thành việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội.

Quân đội, Công an: Lao động đặc biệt cần phải có chính sách đặc biệt

Quân đội, Công an: Lao động đặc biệt cần phải có chính sách đặc biệt

25/10/2014 14:00

Đây là ý kiến của Đại biểu Nguyễn Hữu Hùng (Đoàn Tiền Giang) khi đề cập đến Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày sáng 24-10, tại hội trường quốc hội.

ĐBQH Đỗ Thị Thu Hằng - Đồng Nai: Đầu tư bất động sản phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới

ĐBQH Đỗ Thị Thu Hằng - Đồng Nai: Đầu tư bất động sản phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới

25/10/2014 14:00

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu. Theo gợi ý của Chủ tọa, nhằm góp phần hoàn thiện hơn dự án. Tôi đồng tình với một số ý kiến của các đại biểu phát biểu trước, tôi xin tham gia 2 ý kiến sau.

Đại biểu Quốc hội nói gì về

Đại biểu Quốc hội nói gì về "bôi trơn" trong việc cấp sổ đỏ ở Hà Nội?

25/10/2014 14:00

Các Đại biểu Quốc hội nhận định, nếu thực sự không có “bôi trơn” trong việc làm sổ đỏ thì cũng có sự nhũng nhiễu, cản trở, gây khó khăn...

Cần có biện pháp bảo vệ quyền lợi của bên mua, thuê bất động sản

Cần có biện pháp bảo vệ quyền lợi của bên mua, thuê bất động sản

25/10/2014 14:00

Chiều 24/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Nhiều đại biểu cho ý kiến về vấn đề bảo vệ quyền lợi của bên mua, thuê bất động sản trong tương lai.

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng - Sóc Trăng: Cần bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Luật kinh doanh bất động sản với các luật có liên quan

ĐBQH Hoàng Thanh Tùng - Sóc Trăng: Cần bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Luật kinh doanh bất động sản với các luật có liên quan

25/10/2014 14:00

Tôi tán thành nhiều nội dung của dự thảo luật đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo tiếp thu báo cáo Quốc hội. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật theo gợi ý của Đoàn thư ký, tôi xin tham gia thêm 5 vấn đề sau:

Nhiều đại biểu tán thành với quy định giao quyền thanh tra cho Bảo hiểm xã hội

Nhiều đại biểu tán thành với quy định giao quyền thanh tra cho Bảo hiểm xã hội

24/10/2014 14:00

Trong phiên thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nhiều đại biểu nhất trí với việc giao chức năng thanh tra cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trọng tâm hoạt động của QH là ở các Ủy ban

Trọng tâm hoạt động của QH là ở các Ủy ban

24/10/2014 14:00

Thảo luận về dự án Luật Tổ chức QH (sửa đổi), đa số ĐBQH cho rằng, dự thảo Luật đã tiếp thu và chỉnh lý khá nhiều nội dung, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng một QH xứng tầm là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước. Các ĐBQH cũng cho rằng, việc chuyển trọng tâm hoạt động chuyên sâu của QH về Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban là rất đúng

Các đại biểu thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Các đại biểu thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

24/10/2014 14:00

Trong phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ngày 23.10, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành việc bổ sung đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Các đại biểu muốn Quốc hội tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách

Các đại biểu muốn Quốc hội tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách

24/10/2014 14:00

Trong phiên thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), các đại biểu có nhiều ý kiến khác nhau về số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: