Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f84811a1-b9f8-90a9-7816-27cd8ebb6f91.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường-Quảng Bình: Cần xem xét lại việc cho phép Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường-Quảng Bình: Cần xem xét lại việc cho phép Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án

15/06/2015 09:14

Cho ý kiến về dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường - Quảng Bình cho rằng, quy định mới về thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm như trong dự thảo trình Quốc hội có thể làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch trong tranh tụng, xét xử.

ĐBQH Đỗ Văn Đương: Mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác mạnh mẽ với các nước có công nghệ cao

ĐBQH Đỗ Văn Đương: Mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác mạnh mẽ với các nước có công nghệ cao

09/06/2015 15:03

Sáng 8/6, tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương-TP Hồ Chí Minh cho rằng nên mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác mạnh mẽ với các nước có công nghệ cao, công nghệ sạch như Nhật Bản, Israel.

ĐBQH Đinh Công Sỹ-Sơn La: Cần có kế hoạch về giải quyết việc làm và bảo đảm các chính sách cho người lao động

ĐBQH Đinh Công Sỹ-Sơn La: Cần có kế hoạch về giải quyết việc làm và bảo đảm các chính sách cho người lao động

09/06/2015 16:21

Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015 tại hội trường vào sáng 8/6, đại biểu Đinh Công Sỹ nhấn mạnh, cần phải giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động.

ĐBQH Tôn Thị Ngọc Hạnh - Đắk Nông: Cần cụ thể hóa chiến lược về nông nghiệp

ĐBQH Tôn Thị Ngọc Hạnh - Đắk Nông: Cần cụ thể hóa chiến lược về nông nghiệp

09/06/2015 10:05

Sáng 8/6, tại buổi thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015, đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh cho rằng, cần phải cụ thể hóa chiến lược về nông nghiệp bằng những dự án, đề án phát triển cụ thể, không thể chung chung được nữa.

ĐBQH Phạm Trường Dân-Quảng Nam: Cần chấm dứt việc dùng bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra

ĐBQH Phạm Trường Dân-Quảng Nam: Cần chấm dứt việc dùng bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra

06/06/2015 16:53

Cho ý kiến về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật, đại biểu Phạm Trường Dân cho rằng, cần có những giải pháp để hạn chế tối đa, chấm dứt việc bức cung, nhục hình trong hoạt động điều tra.

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc-Bình Thuận: Giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền thể hiện sự gần dân, sát dân

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc-Bình Thuận: Giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền thể hiện sự gần dân, sát dân

02/06/2015 17:01

Tiếp tục chương trình kỳ hợp thứ 9, chiều 1/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu Nguyễn Thị Phúc-Bình Thuận cho rằng, việc giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền như hiện nay là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp.

ĐBQH Trần Minh Diệu-Quảng Bình: Cần có quy định về Văn phòng Hội đồng nhân dân

ĐBQH Trần Minh Diệu-Quảng Bình: Cần có quy định về Văn phòng Hội đồng nhân dân

02/06/2015 10:55

Thảo luật về Dự án luật tổ chức chính quyền địa phương chiều 1/6, ĐBQH Trần Minh Diệu - Quảng Bình đề nghị nên có Văn phòng Hội đồng nhân dân.

Quy định rõ về các kỳ họp của Hội đồng nhân dân

Quy định rõ về các kỳ họp của Hội đồng nhân dân

02/06/2015 11:04

Thảo luận tại hội trường chiều 1/6 về Dự thảo luật tổ chức chính quyền địa phương, một số đại biểu cho rằng quy định về các kỳ hợp của Hội đồng nhân dân còn chưa rõ ràng.

ĐBQH Trần Thị Hiền-Hà Nam: Quy định cụ thể hơn về cơ chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

ĐBQH Trần Thị Hiền-Hà Nam: Quy định cụ thể hơn về cơ chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

02/06/2015 11:29

Cho ý kiến về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Trần Thị Hiền cho rằng, để khắc phục tính hình thức trong hoạt động của Hội đồng nhân dân cho xứng tầm vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, dự thảo Luật cần quy định rõ hơn về cơ chế hoạt động của Hội đồng nhân dân.

ĐBQH Huỳnh Thành-Gia Lai: Đề nghị ngoài Thủ tướng, đa số thành viên Chính phủ không đồng thời là đại biểu Quốc hội

ĐBQH Huỳnh Thành-Gia Lai: Đề nghị ngoài Thủ tướng, đa số thành viên Chính phủ không đồng thời là đại biểu Quốc hội

02/06/2015 16:20

Sáng 1/6, góp ý về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, ĐBQH Huỳnh Thành đề nghị bổ sung quy định: Ngoài Thủ tướng Chính phủ, đa số thành viên của Chính phủ không đồng thời là đại biểu Quốc hội hoặc đề nghị giảm số lượng thành viên Chính phủ đồng thời là đại biểu Quốc hội nếu chưa thực hiện được ngay vấn đề này.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: