Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 384711a1-f9fd-90a9-7816-28c9f8935f59.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
Cân nhắc quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời về bắt, giữ tàu bay, tàu biển

Cân nhắc quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời về bắt, giữ tàu bay, tàu biển

27/10/2015 15:24

Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn khác nhau của Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự tại buổi làm việc ngày 26/10, đại biểu Nguyễn Thành Bộ- Thanh Hóa đặc biệt quan tâm về quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời về bắt, giữ tàu bay, tàu biển trong dự thảo ở các Điều 419 đến 421.

ĐBQH Lê Minh Hiền-Khánh Hòa: Cần mở rộng đối tượng khởi kiện hành chính theo Luật đất đai năm 2013

ĐBQH Lê Minh Hiền-Khánh Hòa: Cần mở rộng đối tượng khởi kiện hành chính theo Luật đất đai năm 2013

24/06/2015 10:08

Thảo luận tại hội trường về Dự thảo luật tố tụng hành chính (sửa đổi) sáng 23/6, đại biểu Lê Minh Hiền-Khánh Hòa đề nghị, mở rộng đối tượng khởi kiện hành chính theo Luật đất đại năm 2013

ĐBQH Huỳnh Nghĩa-TP Đà Nẵng: Cần khắc phục tình trạng ủy quyền tùy tiện trong tố tụng hành chính

ĐBQH Huỳnh Nghĩa-TP Đà Nẵng: Cần khắc phục tình trạng ủy quyền tùy tiện trong tố tụng hành chính

24/06/2015 15:37

Cho ý kiến về dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Huỳnh Nghĩa-TP Đà Nẵng cho rằng, cần có những quy định, chế tài để hạn chế tình trạng ủy quyền tùy tiện trong tố tụng hành chính.

ĐBQH Đặng Công Lý-Bình Định: Không nên mở rộng thẩm quyền của tòa án đối với khiếu kiện mang tính nội bộ cơ quan, tổ chức

ĐBQH Đặng Công Lý-Bình Định: Không nên mở rộng thẩm quyền của tòa án đối với khiếu kiện mang tính nội bộ cơ quan, tổ chức

23/06/2015 16:43

Cho ý kiến về dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Đặng Công Lý cho rằng, không nên mở rộng thẩm quyền của tòa án đối với những khiếu kiện mang tính nội bộ cơ quan, tổ chức.

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành-Lạng Sơn: Việc thu phí, lệ phí phải bảo đảm công khai, minh bạch để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người dân

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành-Lạng Sơn: Việc thu phí, lệ phí phải bảo đảm công khai, minh bạch để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người dân

19/06/2015 17:41

Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật phí, lệ phí, đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Lạng Sơn nhấn mạnh, việc thu phí, lệ phí phải bảo đảm công khai, minh bạch để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người dân.

ĐBQH Hồ Văn Năm-Đồng Nai: Cần phân chia chính xác các giai đoạn tố tụng hình sự

ĐBQH Hồ Văn Năm-Đồng Nai: Cần phân chia chính xác các giai đoạn tố tụng hình sự

17/06/2015 17:20

Cho ý kiến về dự thảo Luật tổ dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Hồ Văn Năm-Đồng Nai cho rằng, việc kết cấu lại các giai đoạn tố tụng sẽ giúp dự thảo Bộ luật trở nên khoa học, bắt kịp với nhiều bộ luật, các đoàn tư pháp tiến bộ trên thế giới.

ĐBQH Phạm Huy Hùng-TP Hà Nội đề nghị: Cần quy định đúng vai trò của luật sư trong tố tụng hình sự

ĐBQH Phạm Huy Hùng-TP Hà Nội đề nghị: Cần quy định đúng vai trò của luật sư trong tố tụng hình sự

17/06/2015 17:33

Thảo luận tại hội trường ngày 17/6 về Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), đại biểu Phạm Huy Hùng-TP Hà Nội đề nghị, cần quy định đúng vai trò của luật sư trong tố tụng hình sự.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa-TP Hồ Chí Minh: Cần có chế tài xử lý đối với tình trạng trì hoãn giải quyết án dân sự

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa-TP Hồ Chí Minh: Cần có chế tài xử lý đối với tình trạng trì hoãn giải quyết án dân sự

16/06/2015 11:18

Cho ý kiến về dự thảo Luật tổ dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Trương Trọng Nghĩa - TP Hồ Chí Minh cho rằng, tố tụng dân sự càng kéo dài thì toàn bộ đời sống của người dân, sự phát triển của đất nước cũng sẽ bị chậm lại theo. Vì vậy, cần có những quy định để khắc phục tình trạng đó.

ĐBQH Lê Trọng Sang-TP Hồ Chí Minh: Đề nghị quy định cụ thể về tố tụng lao động trong Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

ĐBQH Lê Trọng Sang-TP Hồ Chí Minh: Đề nghị quy định cụ thể về tố tụng lao động trong Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

16/06/2015 11:36

Thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) 15/6, đại biểu Lê Trọng Sang - TP Hồ Chí Minh cho rằng cần phải quy định rõ ràng hơn về tố tụng lao động trong Bộ luật dân sự lần này.

ĐBQH Huỳnh Văn Tính-Tiền Giang: Đề nghị cân nhắc việc hình sự hóa ở một số tội danh mới

ĐBQH Huỳnh Văn Tính-Tiền Giang: Đề nghị cân nhắc việc hình sự hóa ở một số tội danh mới

16/06/2015 16:11

Tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường 16/6 về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Văn Tính-Tiền Giang đề nghị cân nhắc việc hình sự hóa ở một số tội danh mới.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: