Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 734511a1-8919-90a9-7816-2cb29ebe8018.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH Bùi Thanh Sơn- Đắk Nông: Hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm

ĐBQH Bùi Thanh Sơn- Đắk Nông: Hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm

29/07/2016 18:18

Ngày 29/7, thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016, đại biểu Quốc hội Bùi Thanh Sơn- Đắk Nông cho rằng, hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời kiến nghị Quốc hội và Chính phủ phối hợp nhịp nhàng để tận dụng cơ hội cũng như đương đầu với những thách thức đặt ra trong quá trình hội nhập.

Đại biểu Bùi Văn Xuyền- Thái Bình: Kiên quyết chỉ đưa vào chương trình những dự án đã đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của luật

Đại biểu Bùi Văn Xuyền- Thái Bình: Kiên quyết chỉ đưa vào chương trình những dự án đã đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của luật

26/07/2016 14:57

Sáng 26/7, các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Đại biểu Bùi Văn Xuyền- Thái Bình cơ bản nhất trí với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, song đại biểu cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới những hạn chế còn tồn tại, đó là việc lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi- Thanh Hóa: Cần tập trung sâu hơn và nâng cao chất lượng các cuộc giám sát

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi- Thanh Hóa: Cần tập trung sâu hơn và nâng cao chất lượng các cuộc giám sát

25/07/2016 16:09

Thảo luận tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV ngày 25/7 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017, đại biểu Bùi Sĩ Lợi- Thanh Hóa cho rằng giám sát của Quốc hội cần tập trung sâu hơn và nâng cao chất lượng của các cuộc giám sát.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương- Ninh Thuận: Sự vận hành của bộ máy nhà nước và việc thực hiện trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nguyên nhân chủ yếu của mọi vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương- Ninh Thuận: Sự vận hành của bộ máy nhà nước và việc thực hiện trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nguyên nhân chủ yếu của mọi vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội

25/07/2016 16:09

Thảo luận tại phiên họp toàn thể, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV ngày 25/7 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương- Ninh Thuận cho rằng, sự vận hành của bộ máy nhà nước và việc thực hiện trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nguyên nhân chủ yếu của mọi vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội.

ĐBQH Đỗ Văn Vẻ- Thái Bình: Phải thể chế hóa vai trò của ngành khí tượng thủy văn trong công tác phòng chống thiên tai

ĐBQH Đỗ Văn Vẻ- Thái Bình: Phải thể chế hóa vai trò của ngành khí tượng thủy văn trong công tác phòng chống thiên tai

06/11/2015 10:32

Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật khí tượng thủy văn ngày 5/11, đại biểu Đỗ Văn Vẻ- Thái Bình tán thành với nhiều nội dung của dự thảo Luật khí tượng thủy văn cũng như Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng việc cung cấp sử dụng thông tin khí tượng thủy văn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quy hoạch đất đai và phòng chống thiên tai là vô cùng cần thiết.

ĐBQH Đỗ Văn Vẻ- Thái Bình : Không cho phép tổ chức thống kê nhà nước thực hiện dịch vụ thống kê

ĐBQH Đỗ Văn Vẻ- Thái Bình : Không cho phép tổ chức thống kê nhà nước thực hiện dịch vụ thống kê

05/11/2015 10:19

Sáng 4/11, thảo luận ở Hội trường về dự án Luật thống kê (sửa đổi), đại biểu Đỗ Văn Vẻ- Thái Bình đề nghị không cho phép tổ chức thống kê nhà nước thực hiện dịch vụ thống kê.

ĐBQH Hoàng Thị Tố Nga- Nam Định: Tăng cường hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thống kê Việt Nam

ĐBQH Hoàng Thị Tố Nga- Nam Định: Tăng cường hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thống kê Việt Nam

05/11/2015 10:26

Sáng 4/11, Quốc hội thảo luận về Luật thống kê (sửa đổi), đại biểu Hoàng Thị Tố Nga- Nam Định cho rằng, cần xác định tăng cường hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thống kê Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Minh Kha- Cần Thơ: Cần có thời gian tham khảo, xem xét áp dụng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân

Đại biểu Nguyễn Minh Kha- Cần Thơ: Cần có thời gian tham khảo, xem xét áp dụng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân

01/11/2015 10:01

Phát biểu tại Hội trường về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Minh Kha- Cần Thơ nhận định, tinh thần của Bộ luật hình sự (sửa đổi) lần này đã tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ chính trị, cụ thể hóa các nghị định liên quan đến sửa đổi Hiến pháp năm 2013 theo hướng nâng tính nhân đạo và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân và tổ chức, đề cao hiệu quả phòng ngừa tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội.

Trương Thị Huệ- Thái Nguyên: Đề nghị bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân là cơ quan, tổ chức nhà nước

Trương Thị Huệ- Thái Nguyên: Đề nghị bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân là cơ quan, tổ chức nhà nước

01/11/2015 10:08

Thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) ngày 30/10, đại biểu Trương Thị Huệ- Thái Nguyên tán thành với quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật hình sự (sửa đổi). Đồng thời đại biểu cũng đề nghị, bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân là các cơ quan, tổ chức nhà nước. Trước mắt là đối với các tội liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, việc quản lý nhà nước, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, việc ban hành văn bản pháp luật trái quy định làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước và công dân.

Cân nhắc quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời về bắt, giữ tàu bay, tàu biển

Cân nhắc quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời về bắt, giữ tàu bay, tàu biển

27/10/2015 15:24

Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn khác nhau của Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự tại buổi làm việc ngày 26/10, đại biểu Nguyễn Thành Bộ- Thanh Hóa đặc biệt quan tâm về quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời về bắt, giữ tàu bay, tàu biển trong dự thảo ở các Điều 419 đến 421.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: