Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b53a1fa1-2987-90a9-5115-a15bce656f4c.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
Ý KIẾN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG: GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM TÌNH TRẠNG KINH DOANH THUỐC CHỮA BỆNH KÉM CHẤT LƯỢNG

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG: GIẢI PHÁP NHẰM GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM TÌNH TRẠNG KINH DOANH THUỐC CHỮA BỆNH KÉM CHẤT LƯỢNG

29/04/2018 16:29

Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, về suy nghĩ và giải pháp của Bộ trưởng nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng kinh doanh thuốc chữa bệnh kém chất lượng trong thời gian tới.

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH BẮC GIANG: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ HIỆN NAY

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH BẮC GIANG: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ HIỆN NAY

28/04/2018 14:50

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Leo Thị Lịch, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, về vấn đề xây dựng Chính phủ điện tử, hệ thống dữ liệu điện tử hiện nay và các giải pháp thu hút các doanh nghiệp công nghệ thông tin tham gia vào việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH BẠC LIÊU: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG KHÓ KHĂN, BẤT CẬP TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH BẠC LIÊU: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG KHÓ KHĂN, BẤT CẬP TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

28/04/2018 15:57

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, về quy định các công ty cung cấp dịch vụ mạng phải đặt máy chủ tại Việt Nam (Luật An ninh mạng) và các giải pháp khắc phục tình trạng khó khăn, bất cập trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử gắn kết với cải cách hành chính.

Ý KIẾN ĐBQH TP CẦN THƠ: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN ĐỂ QUẢNG BÁ VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VIỆT NAM

Ý KIẾN ĐBQH TP CẦN THƠ: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN ĐỂ QUẢNG BÁ VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VIỆT NAM

28/04/2018 16:06

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Xuân, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Cần Thơ về giải pháp đẩy mạnh truyền thông trực tuyến để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, xây dựng một xã hội minh bạch, dân chủ, cũng như giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích của người sử dụng các gói thuê bao trả trước.

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH BẠC LIÊU: VỀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CHẬM TRỄ CỦA CÁC NHÀ MẠNG TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CƠ QUAN ĐIỀU TRA

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH BẠC LIÊU: VỀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CHẬM TRỄ CỦA CÁC NHÀ MẠNG TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CƠ QUAN ĐIỀU TRA

27/04/2018 11:27

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Lê Tấn Tới, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, về giải pháp khắc phục tình trạng chậm trễ của các nhà mạng trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH: VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THÔNG TƯ 02/2014/TT-BVHTTDL VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG THUỐC LÁ TRONG TÁC PHẨM SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH: VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THÔNG TƯ 02/2014/TT-BVHTTDL VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG THUỐC LÁ TRONG TÁC PHẨM SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH

27/04/2018 11:55

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình về giải pháp thực hiện Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14/5/2014 về hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Ý KIẾN ĐBQH THÀNH PHỐ HÀ NỘI: VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ CỦA BỘ Y TẾ

Ý KIẾN ĐBQH THÀNH PHỐ HÀ NỘI: VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ CỦA BỘ Y TẾ

27/04/2018 13:52

Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội về trách nhiệm của Bộ trưởng trong quản lý ngành y tế; kế hoạch hành động cụ thể trong thời gian tới.

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH PHÚ YÊN: CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN NHÓM LỢI ÍCH TRONG HỆ THỐNG CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH PHÚ YÊN: CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN NHÓM LỢI ÍCH TRONG HỆ THỐNG CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG

27/04/2018 14:19

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, về các biện pháp nhằm ngăn chặn nhóm lợi ích trong hệ thống cơ quan truyền thông, các giải pháp bảo vệ người làm báo chân chính, cũng như trách nhiệm của Bộ trong việc cấp phép, quản lý hoạt động của các báo điện tử, chính sách hỗ trợ cho các Đài Phát thanh truyền hình địa phương và có nên hay không việc cổ phần hóa báo chí, nhà xuất bản.

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG: VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY VN PHARMA; TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN THUỐC GIẢ

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG: VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY VN PHARMA; TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN THUỐC GIẢ

27/04/2018 14:27

Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng về trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến Công ty VN Pharma; vụ buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả điều trị bệnh ung thư gần đây tại Hà Nội; xử lý của Bộ đối với các cá nhân có liên quan; Các vấn đề liên quan đến thuốc gia, thuốc kém chất lượng; Giải pháp của Bộ để hạn chế tình trạng thuốc chữa bệnh giả.

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM: VỀ VIỆC PHẢN ÁNH CÁC VỤ VI PHẠM VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN TRUYỀN HÌNH

Ý KIẾN ĐBQH TỈNH QUẢNG NAM: VỀ VIỆC PHẢN ÁNH CÁC VỤ VI PHẠM VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN TRUYỀN HÌNH

27/04/2018 14:35

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về việc phản ánh các vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên truyền hình và việc đặt các trạm BTS phát sóng di động đặt ngay trong khu dân cư có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân hay không.

Các tin đã đưa: