Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 33d1f3a0-6960-90a9-7816-239a361b79ec.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC VỚI HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ TƯ

CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC VỚI HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ TƯ

27/11/2023 20:41

Cho ý kiến về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc mở rộng phạm vi điều chỉnh cho hoạt động lưu trữ tư là cần thiết, tuy nhiên cần tạo hành lang phát lý để các tổ chức, cá nhân tham gia lưu trữ tư và quy định cụ thể chính sách hỗ trợ của Nhà nước với lưu trữ tư, nhằm tạo giải pháp đột phá để khuyến khích phát triển hoạt động lưu trữ tư, góp phần xây dựng một xã hội lưu trữ, một quốc gia lưu trữ.

ĐBQH PHẠM THỊ KIỀU: SỬA ĐỔI LUẬT LƯU TRỮ CẦN QUAN TÂM ĐẾN CÔNG TÁC LƯU TRỮ Ở CẤP XÃ

ĐBQH PHẠM THỊ KIỀU: SỬA ĐỔI LUẬT LƯU TRỮ CẦN QUAN TÂM ĐẾN CÔNG TÁC LƯU TRỮ Ở CẤP XÃ

27/11/2023 20:39

Góp ý vào dự thảo Luật Lưu trữ ( sửa đổi), đại biểu Phạm Thị Kiều, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đề nghị cần quan tâm đến công tác lưu trữ ở cấp xã trong bối cảnh còn nhiều bất cập, không được bảo quản theo đúng quy định, khi cần rất khó tìm kiếm, có khi không tìm thấy.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: QUY ĐỊNH THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI) CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: QUY ĐỊNH THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI) CẦN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI

27/11/2023 16:33

Vấn đề thu hút, trọng dụng nhân tài quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là một trong những nội dung được nhận được nhiều sự quan tâm góp ý từ các ĐBQH. Trao đổi bên hành lang nghị trường, các ý kiến đề nghị cần đưa ra các tiêu chí, tiêu chuẩn để xem xét quy định phải đảm bảo tính khả thi, trước hết là cần thu hút đúng người, sau đó mới bố trí, sử dụng đúng người thì mới đem lại hiệu quả và có bước đột phá.

ĐBQH LÊ QUANG ĐẠO: CẦN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VÀ LƯỠNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, CÔNG NGHIỆP AN NINH

ĐBQH LÊ QUANG ĐẠO: CẦN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VÀ LƯỠNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, CÔNG NGHIỆP AN NINH

27/11/2023 16:06

Ngày mai 28/11, Quốc hội sẽ thảo luận Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Góp ý dự án Luật này, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, ĐBQH tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban QP&QN của Quốc hội cho rằng, đây là thời điểm chín muồi để ban hành Luật này, nhằm xây dựng chính sách đặc thù và lưỡng dụng trong phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

ĐBQH SÙNG A LỀNH: CẦN RÀ SOÁT KỸ CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

ĐBQH SÙNG A LỀNH: CẦN RÀ SOÁT KỸ CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

27/11/2023 15:31

Hôm nay (27/11), Quốc hội chính thức thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Tán thành với sự cần thiết của dự thảo Luật, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lào Cai Sùng A Lềnh

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐỀ NGHỊ TĂNG TỶ LỆ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐỀ NGHỊ TĂNG TỶ LỆ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH

27/11/2023 13:42

Tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố… là những điểm mới quan trọng về mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô, được thể hiện tại dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Tán thành với điểm mới này, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần phấn đấu tăng tỷ lệ đại biểu HĐND Thành phố hoạt động chuyên trách; tập trung đổi mới phương thức, cách thức làm việc, bộ máy giúp việc, điều kiện bảo đảm để nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố.

ĐBQH TẠ THỊ YÊN: CẦN BỔ SUNG NỘI DUNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VEN SÔNG VÀ TĂNG TÍNH KHẢ THI QUY ĐỊNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ

ĐBQH TẠ THỊ YÊN: CẦN BỔ SUNG NỘI DUNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VEN SÔNG VÀ TĂNG TÍNH KHẢ THI QUY ĐỊNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ

27/11/2023 13:10

Hôm nay (27/11), Quốc hội chính thức thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên cho rằng, dự thảo Luật cần bổ sung nội dung quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, nâng tầm cảnh quan không gian, phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại và tăng tính khả thi các quy định về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

ĐBQH PHẠM NAM TIẾN: CẦN QUY ĐỊNH ĐỦ 12 LĨNH VỰC CỦA CÔNG NGHIỆP VĂN HOÁ VÀ KHAI THÁC KINH TẾ TỪ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP

ĐBQH PHẠM NAM TIẾN: CẦN QUY ĐỊNH ĐỦ 12 LĨNH VỰC CỦA CÔNG NGHIỆP VĂN HOÁ VÀ KHAI THÁC KINH TẾ TỪ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP

27/11/2023 13:07

Hôm nay (27/11), Quốc hội chính thức thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Đắk Nông Phạm Nam Tiến cho rằng, Ban soạn thảo cần thể chế hoá đủ 12 lĩnh vực của công nghiệp văn hoá và có quy định xúc tiến khai thác kinh tế từ thể thao chuyên nghiệp… vào trong dự thảo Luật.

ĐẠI BIỂU VƯƠNG THỊ HƯƠNG – ĐBQH TỈNH HÀ GIANG: QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ, KHẢ THI, BẢO ĐẢM LUẬT ĐƯỢC THI HÀNH NGHIÊM

ĐẠI BIỂU VƯƠNG THỊ HƯƠNG – ĐBQH TỈNH HÀ GIANG: QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ, KHẢ THI, BẢO ĐẢM LUẬT ĐƯỢC THI HÀNH NGHIÊM

27/11/2023 11:57

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Góp ý đối với dự án Luật, đại biểu Vương Thị Hương – Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đề nghị cần tiếp tục rà soát để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung cho đầy đủ, cụ thể, bảo đảm Luật được thực hiện nghiêm sau khi ban hành và khả thi.

ĐẠI BIỂU PHẠM HÙNG THẮNG – ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÀ NAM: ĐỂ BẢO QUẢN TÀI LIỆU TỐT HƠN VÀ PHỤC VỤ TỐT HƠN CHO TRA CỨU TÀI LIỆU

ĐẠI BIỂU PHẠM HÙNG THẮNG – ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÀ NAM: ĐỂ BẢO QUẢN TÀI LIỆU TỐT HƠN VÀ PHỤC VỤ TỐT HƠN CHO TRA CỨU TÀI LIỆU

27/11/2023 11:57

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Góp ý về dự án luật này. đại biểu Phạm Hùng Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Đại biểu cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát một số nội dung cụ thể trong dự thảo luật nhằm giúp cho công tác bảo quản tài liệu tốt hơn, phục vụ tốt hơn trong công tác tra cứu tài liệu.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: