Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1c32c99f-8134-50ef-b3a8-a1cac568566a.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN VĂN CHIẾN: VỊ THẾ, VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI NGÀY CÀNG ĐƯỢC ĐỀ CAO

03/04/2021

Thảo luận về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021 tại Tổ 1 ngày 25/3, đại biểu Nguyễn Văn Chiến, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội, cho rằng những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ rất đáng ghi nhận. Các báo cáo đã đánh giá chính xác với tinh thần khiêm tốn. Đặc biệt báo cáo của Quốc hội có nhiều đổi mới và chưa bao giờ người dân thấy rằng, vị thế và vai trò của Quốc hội được đề cao như nhiệm kỳ này.

ĐBQH HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO NGHIÊM: QUỐC HỘI KHÓA XIV ĐÃ THỂ HIỆN ĐƯỢC TINH THẦN LÀ HIỆN THÂN CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

03/04/2021

Góp ý tại phiên thảo luận Tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, Đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội, đánh giá cao và đồng tình với nhiều nội dung cơ bản tại báo cáo đồng thời khẳng định, Quốc hội khóa XIV đã thể hiện được tinh thần là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc.

ĐBQH ĐỖ NGỌC THỊNH: ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC CHẤT MA TÚY THU ĐƯỢC TỪ VỤ ÁN HÌNH SỰ

02/04/2021

Góp ý vào dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về quản lý các chất ma túy thu được từ vụ án hình sự.

ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI TÊN MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TẠI DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

02/04/2021

Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật phòng chống ma túy (sửa đổi) diễn ra tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang kiến nghị nghiên cứu sửa đổi tên một số điều luật tại dự thảo cho phù hợp.

ĐBQH HOÀNG VĂN CƯỜNG: CHỦ TỊCH NƯỚC, QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ ĐÃ THỰC HIỆN RẤT ĐÚNG VÀ TRÒN VAI TRONG NHIỆM KỲ 2016 -2021

02/04/2021

Góp ý vào các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021 tại phiên thảo luận Tổ ngày 25/3, đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội nhấn mạnh, thành công lớn nhất của cả nhiệm kỳ là sự phối hợp hiệu quả, và thực hiện rất đúng vị thế, vai trò của Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ.

ĐBQH NGUYỄN THỊ MAI HOA: KỲ VỌNG VÀO TÂN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA MỚI

01/04/2021

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội khóa XV sẽ được tiếp sức, tạo đà để có những bước đi nhanh hơn, vươn xa hơn, cao hơn; góp phần xây dựng thành công một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: HOẠT ĐỘNG CỦA NỮ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

01/04/2021

Quốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ đầu tiên Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội và 26,7% đại biểu Quốc hội là nữ. Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao vai trò cũng như đóng góp của các nữ đại biểu trong suốt hoạt động nhiệm kỳ.

ĐBQH NGỌ DUY HIỂU: CÁC NHÁNH QUYỀN LỰC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐÃ CÓ MỘT NHIỆM KỲ SÔI NỔI, NHIỀU ĐỔI MỚI

01/04/2021

Chiều 25/3, thảo luận tại Tổ 1 về các báo cáo công tác nhiệm kỳ, Đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội cho rằng, các nhánh quyền lực trong hệ thống chính trị đã có một nhiệm kỳ sôi nổi, có nhiều đổi mới và đã tập trung vào khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước.

ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: TIẾP TỤC DUY TRÌ HÌNH THỨC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG LÀ CẦN THIẾT

01/04/2021

Góp ý vào dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, cho rằng việc tiếp tục duy trì hình thức cai nghiện ma túy tại cộng đồng là cần thiết để đảm bảo sự đa dạng trong các hình thức cai nghiện, giảm chi phí cho NSNN...

ĐBQH PHAN THÁI BÌNH: BỔ SUNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

01/04/2021

Đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy là một trong những kiến nghị của đại biểu Phan Thái Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) tại Hội trường,

Các tin đã đưa: