Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: e41491a0-0972-90a9-5115-aac26bd173d6.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Tiếp công dân phải gắn với quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

19/02/2014 15:00

Với quan điểm xây dựng dự án Luật Tiếp công dân nhằm quán triệt và cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, để đổi mới một cách toàn diện về tổ chức và hoạt động tiếp công dân, đồng thời, khắc phục những bất cập trong hoạt động tiếp công dân thời gian qua, dự án Luật Tiếp công dân cần quy định cụ thể về quy trình, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc tiếp công dân.

Tôi đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

19/02/2014 15:00

Tôi đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Ủy ban Về các vấn đề xã hội hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa - Xã hội, Quốc hội Lào

14/02/2014 15:00

Sáng 22.2, tại trụ sở VPQH, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đã hội đàm với Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội, QH Lào Phonethep Phonlsena dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại nước ta.

Luật Đất đai lần này có nhiệm vụ thể hiện đầy đủ tinh thần và ý nghĩa các quy định của Hiến pháp

24/11/2013 15:00

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Mục 3, Điều 54 quy định: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia công cộng và phát triển kinh tế - xã hội. Việc thu hồi phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo đúng quy định của pháp luật

Có bao nhiêu dự án đầu tư công không hiệu quả, lãng phí, gây thiệt hại bao nhiêu nghìn tỷ đồng và giải pháp khắc phục thế nào?

20/11/2013 15:00

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp của QH thời gian qua đã có tác dụng rất tích cực, đã có những chuyển biến trong hoạt động, điều hành của Chính phủ. Ví dụ, qua chất vấn của QH đã loại bỏ được 424 dự án thủy điện; công tác điều tra, truy tố, xét xử rất tích cực, khẩn trương đưa được nhiều vụ án ra xét xử, nhiều năm nay mới có án tử hình về kinh tế, như thế là rất nghiêm khắc.

Các tin đã đưa: