Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d9a090a0-a91b-90a9-5115-a46a92c9899d.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Tập trung đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế

31/10/2014 14:00

Thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 vào sáng 30/10, đa số ĐBQH nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, những nhóm giải pháp kinh tế - xã hội như báo cáo của Chính phủ. Đồng thời, trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, các đại biểu cũng kiến nghị nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Kinh tế nước nhà đã vượt cạn gần như thành công

31/10/2014 14:00

Trong ngày đầu tiên thảo luận ở hội trường về tình hình KT-XH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, các ĐBQH đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nền kinh tế nước ta đã cơ bản vượt cạn với kết quả có đến 13/14 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch.

Thủ khoa làm thợ mộc còn kỹ sư chạy xe ôm, do đâu?

30/10/2014 14:00

Đại biểu Quốc hội cho rằng sự chưa nhịp nhàng về cung của đào tạo và cầu của thị trường cùng những bất cập của hệ thống đào tạo khiến nhiều sinh viên ra trường không có việc làm.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải - Hà Giang: Cần có những giải pháp đồng bộ nhằm tăng tổng cầu hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

30/10/2014 14:00

Trước hết tôi xin bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với báo cáo đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 do Chính phủ trình bày trước kỳ họp và ý kiến của các đại biểu đã phát biểu trước tôi. Tôi xin đề cập đến một số vấn đề quan tâm như sau:

ĐBQH Nguyễn Cao Sơn - Hòa Bình: Cần tiếp tục kiểm soát tốt nợ công và nợ nước ngoài

30/10/2014 14:00

Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực trong tổ chức quản lý, điều hành của Chính phủ cho thấy tình hình kinh tế - xã hội trong nước đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, các công trình, hạ tầng giao thông được đẩy nhanh, vượt tiến độ và đạt chất lượng.

ĐBQH Triệu Thị Thu Phương - Bắc Kạn: Đề nghị cấp thẻ căn cước công dân cho người đủ 14 tuổi trở lên để đảm bảo ổn định các thông tin nhận dạng của công dân

29/10/2014 14:00

Trước hết, tôi cơ bản đồng tình với Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật căn cước công dân và một số ý kiến phát biểu trước tôi. Để hoàn chỉnh dự án luật, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, tôi xin có một số ý kiến cụ thể như sau.

Cần tiếp tục kế thừa quy định hiện hành về đăng ký khai sinh và cấp giấy khai sinh cho trẻ em

29/10/2014 14:00

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hộ tịch, đa số ĐBQH tán thành với nội dung đã được UBTVQH tiếp thu, chỉnh lý, cho rằng dự thảo Luật có nhiều quy định mang tính cải cách hành chính. Riêng với việc đăng ký khai sinh và cấp giấy khai sinh cho trẻ em, nhiều ĐBQH nhất trí cần tiếp tục kế thừa quy định hiện hành về nội dung này. Bởi lẽ, thẻ căn cước công dân không thể thay thế cho giấy khai sinh. Việc cấp thẻ căn cước công dân chỉ nên thực hiện đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên.

ĐBQH Nguyễn Thanh Thụy - Bình Định: Cần quy định rõ trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các hãng hàng không trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến mà không vì nguyên nhân khách quan

29/10/2014 14:00

Cơ bản tôi thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Sau khi tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật, tôi xin tham gia vào một số ý kiến như sau.

ĐBQH Nguyễn Cao Sơn - Hòa Bình: Cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không

29/10/2014 14:00

Sau khi nghiên cứu dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản liên quan, tôi hoàn toàn đồng tình và thống nhất cao với việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hàng không dân dụng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập cho phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia vào loại hình dịch vụ này. Đồng thời cũng phù hợp với quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tôi xin tham gia vào một số vấn đề cụ thể như sau.

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh - TP Hà Nội: Cần xem xét những nguyện vọng chính đáng của cán bộ chính quyền và nhân dân địa phương ở sát khu vực sân bay

29/10/2014 14:00

Tôi tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Tôi cũng nhận thấy nhiều nội dung đại biểu đã phát biểu đã được tiếp thu khá tốt. Tuy nhiên, còn một số nội dung trong quá trình tiếp xúc cử tri chúng tôi tiếp tục tiếp thu được nhiều ý kiến và có những đề nghị. Hôm nay để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, tôi xin phép được phát biểu có ba vấn đề như sau:

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: