Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 210591a0-f958-90a9-7816-2d7ce21c0c6f.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Đỗ Mạnh Hùng - Thái Nguyên: Tăng cường tính công khai, minh bạch trong cơ chế đầu tư, quản lý và sử dụng vốn đầu tư

03/11/2014 15:00

Tôi nghĩ chúng ta cũng không nên đặt ra yêu cầu quá cao về kết quả thực hiện tái cơ cấu. Điều quan trọng là đánh giá xem ta đã đi đúng hướng chưa và hai, ba năm tới ta nên đi tiếp như thế nào. Với suy nghĩ như vậy, tôi xin đề xuất ba vấn đề.

ĐBQH Phan Văn Quý - Nghệ An: Cần áp dụng Luật bảo hiểm tiền gửi, phát huy vai trò của bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

03/11/2014 15:00

Nhìn tổng thể, chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế của Đảng, Quốc hội và của Chính phủ đã đi đúng hướng. Có lĩnh vực đang chuyển mình và từng bước phát triển. Trong ba lĩnh vực nói trên, tôi xin phân tích về lĩnh vực tái cơ cấu về hệ thống thị trường tài chính với trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính.

QH phải kiểm soát chặt ngân sách dự toán thu - chi phải nghiêm túc và chính xác hơn

03/11/2014 15:00

Với cách làm dự toán thu – chi ngân sách như hiện nay, ĐBQH muốn cắt khoản nào, thêm khoản nào là vô cùng khó. Nhưng để thực sự yên tâm bấm nút thông qua dự toán thu – chi được Chính phủ trình hay chưa? - thì với nhiều ĐBQH, câu trả lời là chưa.

Vì sao một đề án mang tầm vóc quốc gia thực hiện còn lúng túng và thiếu đồng bộ?

02/11/2014 14:00

Thảo luận về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết của QH, các ĐBQH cho rằng, qua 3 năm thực hiện, đề án tái cơ cấu nền kinh tế đã mang lại nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Những chính sách được ban hành đã góp phần kiềm chế lạm phát, tạo điều kiện hỗ trợ cho phục hồi kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, hướng tới hỗ trợ cho nền kinh tế phát triển bền vững.

Quốc hội cần giám sát tối cao và ban hành luật về ODA

01/11/2014 14:00

Quốc hội - người chịu trách nhiệm cao nhất về nợ công, và người dân - chủ thể phải đóng thuế và là người trả nợ cuối cùng gần như đứng ngoài quy trình về ODA. Có ý thức tốt nghiệp ODA thì mới luôn quan tâm đến việc hạn chế và nâng cao hiệu quả sử dụng ODA

Rà soát, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nợ công, khả năng thu, cân đối chi và kiểm soát thật chặt nợ công để có chiến lược trả nợ rõ ràng

01/11/2014 14:00

Nợ công – có lẽ không phải là chủ đề mới và đến Kỳ họp thứ Tám này mới làm nóng nghị trường. Cách đây 2 năm, tại Kỳ họp QH cuối năm 2011, khi nợ Chính phủ ở mức 46,2% GDP (so với mức trần 50% GDP), nhiều ĐBQH đã cảnh báo: nếu không tính tới điểm hạn chế thì dễ dẫn tới khả năng vượt trần và ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia. Chưa đầy 2 năm sau, dường như những cảnh báo của QH, các ĐBQH đã trở thành hiện thực. Và dẫu rằng Chính phủ luôn bảo đảm đến nay nợ công vẫn nằm dưới ngưỡng an toàn, trong giới hạn QH cho phép, nhưng các ĐBQH lại tiếp tục không thể yên tâm khi dư nợ công trong năm qua tăng nhanh về số tuyệt đối, tiến nhanh đến ngưỡng QH cho phép và chưa có dấu hiệu giảm.

Tập trung đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế

31/10/2014 14:00

Thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 vào sáng 30/10, đa số ĐBQH nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, những nhóm giải pháp kinh tế - xã hội như báo cáo của Chính phủ. Đồng thời, trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, các đại biểu cũng kiến nghị nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Kinh tế nước nhà đã vượt cạn gần như thành công

31/10/2014 14:00

Trong ngày đầu tiên thảo luận ở hội trường về tình hình KT-XH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, các ĐBQH đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nền kinh tế nước ta đã cơ bản vượt cạn với kết quả có đến 13/14 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch.

Đại biểu Quốc hội: Không vay ODA để chi thường xuyên

31/10/2014 14:00

Sáng nay 30/10, Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Bên lề Quốc hội, đa số đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình với những nội dung trong báo cáo của Chính phủ, đồng thời lưu ý Chính phủ về các vấn đề nợ công, nợ xấu, tái cơ cấu và sử dụng nguồn vốn vay ODA.

ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng: Cần xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc trong việc giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước

31/10/2014 14:00

Thứ nhất, tôi cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và cũng đồng tình với rất nhiều ý kiến đã phát biểu trước tôi. Tôi xin phát biểu về vấn đề điều hành chính sách vĩ mô và bảo vệ môi trường.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: