Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5b0991a0-391a-90a9-5115-a8a53484d03b.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Lương của lãnh đạo DNNN đã có luật, vấn đề có thực hiện hay không?

10/11/2014 15:00

Theo Đại biểu Cao Sỹ Kiêm, mức lương của lãnh đạo DNNN đã được quy định trong luật, nếu vượt qua mức cho phép là vi phạm.

“Đánh giá người được lấy tín nhiệm phải toàn diện“

10/11/2014 15:00

ĐBQH có rất nhiều kênh để đánh giá người được lấy tín nhiệm, trong đó có sự quan sát của chính cá nhân đại biểu.

Bỏ con dấu doanh nghiệp: Làm càng sớm càng tốt!

10/11/2014 15:00

Ông Nguyễn Văn Phúc: Các tổ chức quốc tế cho rằng, nếu chúng ta cải cách được thủ tục con dấu thì việc nâng hạng của VN trong đầu tư sẽ nâng rất cao...

Kiến nghị của nhân dân không chỉ là “kênh tham khảo”

07/11/2014 15:00

Góp ý với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), ĐBQH Võ Thị Dung cho rằng các kiến nghị của nhân dân phải mang tính chất bắt buộc giải quyết

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

07/11/2014 15:00

Trường hợp không quy định trong luật, đại biểu Quốc hội đề nghị phải có văn bản pháp luật quy định riêng về vấn đề này.

ĐBQH Âu Thị Mai - Tuyên Quang: Cần quy định cụ thể cơ chế, chính sách về quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp

07/11/2014 15:00

Tôi cơ bản đồng tình với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo gợi ý của Đoàn thư ký kỳ họp và qua nghiên cứu dự thảo luật, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau.

ĐBQH Nguyễn Hữu Hùng - Tiền Giang: Đề nghị bổ sung danh sách các trường hợp được tuyển thẳng vào các trường trung cấp

06/11/2014 15:00

Tôi tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề trên một số phương diện như sau.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé - Kiên Giang: Cần cân nhắc có nên thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp tại kỳ họp này hay không

06/11/2014 15:00

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội và gợi ý thảo luận của Đoàn thư ký, tôi xin được tham gia đóng góp một số nội dung đối với dự thảo của luật này như sau

ĐBQH Nguyễn Thúy Hoàn - Thái Bình: Nên dùng tên gọi "loại hình đào tạo vừa làm, vừa học" thay cho "loại hình đào tạo thường xuyên"

06/11/2014 15:00

Cơ bản tôi nhất trí với Luật giáo dục nghề nghiệp. Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy sửa đổi luật lần này về kết cấu, về cơ bản đã tương đồng với Luật giáo dục đại học. Để hoàn thiện hơn dự án luật, theo gợi ý của Đoàn Thư ký, tôi xin nêu một số ý kiến như sau.

ĐBQH Trần Thị Hiền - Hà Nam: Cần tiến hành tổng rà soát chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề công lập

06/11/2014 15:00

Qua nghiên cứu Báo cáo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề và nghiên cứu từ các nguồn thông tin khác, Việt Nam là quốc gia đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Nhìn vào thực tế cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng còn thấp, lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao, năng suất lao động còn rất thấp so với khu vực và thế giới. Điều này dẫn đến việc thu hút đầu tư từ bên ngoài sẽ bị hạn chế. Vì vậy, bên cạnh nhiều chính sách khác thì chính sách dạy nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội là một đòi hỏi khách quan. Từ thực trạng trên, qua nghiên cứu, tôi xin tham gia 2 vấn đề trong Luật giáo dục nghề nghiệp.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: