Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2d0691a0-f959-90a9-7816-24eb25b542c1.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Ưu đãi với doanh nghiệp Nhà nước: Nghịch lý sử dụng đồng tiền của dân

15/11/2014 15:00

"Có thể thấy một nghịch lý là đôi khi chính đồng tiền thuế của người dân chưa được chi tiêu một cách hiệu quả nhất".

ĐBQH Đinh Thị Phương Lan - Quảng Ngãi: Đề nghị bổ sung nguyên tắc không được đầu tư ngoài ngành, nghề được giao để tránh tình trạng đầu tư tràn lan

15/11/2014 15:00

Về một số vấn đề chung, tôi đồng tình với những khuyến nghị trong một số nghiên cứu chuyên đề của Ủy ban kinh tế và Viện nghiên cứu lập pháp. Về vai trò của tập đoàn kinh tế và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hệ thống giám sát tài chính. Theo đó, để đảm bảo nguồn vốn nhà nước được đầu tư có hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro, tôi đề nghị cần rà soát các luật liên quan nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để thuận lợi cho việc phát triển hiệu quả các tập đoàn kinh tế, nhằm tăng cường khả năng tích tụ, tập trung vốn, thúc đẩy sự hợp tác và chuyên môn hóa, thống nhất thị trường bị phân tách, hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận theo hướng khuyến khích, sát nhập hiệu quả các doanh nghiệp đơn lẻ chứ không phải theo hướng mở rộng đầu tư ngoài ngành.

Cần tránh tư duy có đề án là có tiền

15/11/2014 15:00

Từ 35 nghìn tỷ đồng trong lần đầu tiên trình UBTVQH đến Kỳ họp này, dự toán kinh phí của Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã rút xuống chỉ còn hơn 400 tỷ đồng. Sự chênh lệch của các con số và dự toán của Đề án đặt ra nhiều câu hỏi. Đúng là muốn đổi mới phải có kinh phí. Nhưng tiền của dân có được chi tiêu một cách thiết thực và hiệu quả hay không khi mà nội dung của Đề án thì mênh mông quá, thiếu tính khả thi còn dự trù kinh phí lại rất cụ thể ví dụ như 13,1 tỷ đồng chi tập huấn đội ngũ biên soạn, thẩm định chương trình sách giáo khoa...

Dự án luật cần quy định cụ thể việc xử lý các trường hợp chia di sản thừa kế khi hết thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế

15/11/2014 15:00

Dự thảo trình QH lần này bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện để xác nhận quyền thừa kế, bác bỏ quyền thừa kế của người khác và yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản, chỉ còn quy định về thời hạn yêu cầu chia di sản thừa kế. Theo quy định tại Điều 644 dự thảo thì thời hạn yêu cầu chia di sản thừa kế là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản.

Nhiều chủ thể biên soạn sách giáo khoa sẽ dẫn đến tình trạng thương mại hóa, tác động trực tiếp đến môi trường giáo dục

15/11/2014 15:00

Để có một bộ sách giáo khoa có chất lượng cần huy động chính những đội ngũ nhà giáo giỏi, có kinh nghiệm từ các trường phổ thông và đại học, các chuyên gia giỏi thuộc các Hội nghề nghiệp biên soạn và chịu trách nhiệm trước Nhà nước.

Dân sự là nền tảng của cuộc sống, liên quan đến quyền con người và quyền công dân đã được Hiến pháp ghi nhận nên rất thận trọng khi biểu quyết thông qua

14/11/2014 15:00

Dân sự là nền tảng của cuộc sống, liên quan đến xác lập, bảo vệ các quyền dân sự, quyền con người và quyền công dân đã được Hiến pháp ghi nhận.

Xây dựng sân bay Long Thành: Con số giải tỏa 140.000 hộ dân lấy ở đâu?

14/11/2014 15:00

Đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung: Đơn vị lập dự án đã đưa một thông tin rất ảo để thuyết phục Quốc hội chủ trương đầu tư Long Thành.

Lấy phiếu tín nhiệm: Cử tri trông đợi vào lá phiếu của ĐBQH

14/11/2014 15:00

Trước thềm hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, đa số cử tri đều bày tỏ thái độ đồng tình và coi đây là hình thức giám sát rất quan trọng.

Chỉ nên có hai hình thức sở hữu chung và riêng, nhưng cần phân định rõ

14/11/2014 15:00

Khi xây dựng Bộ luật Dân sự năm 2005, Chính phủ đã xác định mục tiêu, quan điểm tiếp tục pháp điển hóa pháp luật dân sự để không phải ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật này. Trong lần sửa đổi này, Tờ trình của Chính phủ đề ra mục tiêu là xây dựng Bộ luật Dân sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự.

Xã hội hóa biên soạn SGK có thể huy động được nguồn lực xã hội nhưng mục tiêu đổi mới giáo dục có đạt được không?

13/11/2014 15:00

Thảo luận ở tổ về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa, nhiều ĐBQH nhất trí về chủ trương, song bày tỏ băn khoăn về phương pháp, lộ trình, cách làm của Đề án. Một trong những mối lo đó là việc thực hiện Đề án sẽ không có hiệu quả, mục tiêu đổi mới sẽ không đạt được như mong muốn. Ngay phương án nêu trong Đề án là xã hội hóa toàn bộ việc biên soạn sách giáo khoa, nếu kiểm soát được thì đây là chủ trương tốt, huy động được các nguồn lực xã hội. Nhưng nếu không cẩn thận thì việc biên soạn sách giáo khoa sẽ bị thương mại hóa.

Các tin đã đưa: