Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1fdf58a0-2110-50ef-b3a8-a1c67cc5c3b1.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh: Đề nghị bổ sung ngày bảo vệ môi trường Việt Nam

02/06/2014 10:05

Thứ nhất, đề nghị bổ sung ngày bảo vệ môi trường Việt Nam. Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta là người mẫu mực về yêu thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, chăm lo bảo vệ môi trường.

ĐBQH YaDuck - Lâm Đồng: “Đề nghị dự thảo luật cần bố trí một điều để quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động hải quan”

31/05/2014 14:00

Về ý kiến chung, Luật hải quan (sửa đổi) lần này quá chi tiết về quy luật các nội dung công việc hoạt động của cơ quan hải quan, của từng vị trí công việc, của cán bộ, công chức hải quan.

ĐBQH Nguyễn Hữu Đức - Bình Định: Cần luật hóa, rà soát các quy định về chế độ, về chức danh tiêu chuẩn, vấn đề lương và phụ cấp thâm niên đối với cán bộ hải quan

31/05/2014 14:00

Về tiêu chí cụ thể thành lập Cục hải quan do Chính phủ quy định. Tuy nhiên cần luật hóa, rà soát các quy định về chế độ, về chức danh tiêu chuẩn, vấn đề lương và phụ cấp thâm niên đối với cán bộ hải quan cũng như chế độ khác. Bởi vì những chế độ chính sách này được Đảng và Nhà nước quan tâm, ngành hải quan đã thực hiện ổn định từ nhiều năm nay.

ĐBQH Phùng Đức Tiến - Hà Nam: Chi cho giáo dục, khoa học công nghệ còn thấp

30/05/2014 14:00

Như chúng ta đã biết khoa học, công nghệ cùng với giáo dục, đào tạo đã được nhiều Văn kiện của Đảng, Nhà nước khẳng định là quốc sách hàng đầu. Trong những năm gần đây, tuy được đầu tư ngân sách ở mức ưu tiên nhưng so với nhu cầu phát triển thì còn khiêm tốn và nếu so với các nước thì chi cho giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ ở nước ta còn ở mức thấp. Song, nghiên cứu quyết toán ngân sách từ năm 2009 đến 2012 trong 4 năm qua cho thấy:

ĐBQH Bùi Đức Thụ - Lai Châu: Cần quy trách nhiệm việc chi sai ngân sách

30/05/2014 14:00

Vấn đề thứ nhất, về điều kiện trinh Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước thì báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 đã được tổng hợp trên cơ sở thẩm định, xem xét báo cáo quyết toán của 63 tỉnh thành, báo cáo quyết toán của các bộ ngành đã được đối chiếu xác nhận của Kho bạc nhà nước và đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán xác nhận về tính đúng đắn, tính chính xác của các số liệu trình ra Quốc hội tại kỳ họp này.

ĐBQH Võ Thị Dung - TP Hồ Chí Minh: Nguồn thu ngân sách nhà nước chưa ổn định

30/05/2014 14:00

Trước hết về việc chấp hành kỷ luật trong thu tài chính, tôi đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính và ngân sách.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương - Ninh Thuận: Luật công chứng không nên mở một cách nửa vời

29/05/2014 14:00

Vấn đề thứ nhất là phạm vi công chứng: Thứ nhất là về chứng nhận bản sao và chứng nhận chữ ký của cá nhân. Nhiều năm qua thực hiện Nghị định 45, Nghị định 31 và sau đó là Nghị định 75 một khối lượng bản sao và nhu cầu chứng nhận chữ ký vô cùng lớn của công dân đã được các tổ chức công chứng đáp ứng một cách chuyên nghiệp và nhận được sự tin cậy của xã hội. Xét về bản chất thì yêu cầu đảm bảo an toàn pháp lý cho hợp đồng giao dịch cũng như các giấy tờ tài liệu thì hành vi chứng nhận và chứng thực chữ ký là như nhau.

ĐBQH Huỳnh Nghĩa - Đà Nẵng: Quy định “không vì mục đích lơi nhuận” trong Luật công chứng là không khả thi

29/05/2014 14:00

Về nguyên tắc hành nghề công chứng Điều 4, Khoản 3, Điều 4 quy định bổ sung một nguyên tắc mới trong hành nghề công chứng là không vì mục đích lợi nhuận.

ĐBQH Điểu Huỳnh Sang - Bình Phước: Băn khoăn về giá trị pháp lý của văn bản công chứng và độ tuổi công chứng viên

29/05/2014 14:00

Thứ nhất, về giá trị pháp lý của văn bản công chứng, qua thực tế và qua tiếp xúc cử tri rất nhiều cử tri băn khoăn về giá trị pháp lý của văn bản công chứng. Theo quy định thì những hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng giao dịch khi đã qua công chứng thì bản công chứng có giá trị về mặt pháp lý, thế nhưng các hợp đồng, hồ sơ giao dịch được quy định tản mát ở các văn bản luật và các văn bản dưới luật khác nhau, gây khó khăn, tốn kém về thời gian, tiền bạc cho người dân khi thực hiện các hợp đồng giao dịch, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Cần cân nhắc và thống nhất đối với quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

28/05/2014 14:00

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), các đại biểu tán thành với việc bổ sung quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong dự án Luật, bởi thực tế hiện nay, nhiều vợ chồng không có khả năng sinh con mong muốn được thực hiện quyền làm cha, làm mẹ. Các đại biểu cũng đề nghị cần có quy định chặt chẽ về vấn đề này để bảo đảm quyền lợi của các bên, quyền của trẻ em, tránh việc lợi dụng, thương mại hóa vấn đề này.

Các tin đã đưa: