Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3e85f6a0-a960-90a9-7816-269f2cd373d4.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH LÝ TIẾT HẠNH: PHẢN ÁNH VÀ THÁO GỠ KỊP THỜI CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN ĐỜI SỐNG

ĐBQH LÝ TIẾT HẠNH: PHẢN ÁNH VÀ THÁO GỠ KỊP THỜI CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN ĐỜI SỐNG

30/11/2023 15:36

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao. Chia sẻ về kỳ họp, đại biểu Lý Tiết Hạnh – Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho rằng, với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, các vấn đề của thực tiễn đời sống đã được thể hiện rõ nét, sâu sắc và tháo gỡ kịp thời tại nghị trường Quốc hội.

ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIÚP CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN LUẬT NGÀY CÀNG SÁT THỰC TIỄN

ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIÚP CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN LUẬT NGÀY CÀNG SÁT THỰC TIỄN

30/11/2023 12:31

Đánh giá về những kết quả đạt được tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hải Dương cho rằng, những đổi mới trong hoạt động Quốc hội, đặc biệt trong công tác giám sát đã ngày càng nâng cao chất lượng dự án Luật, ngày càng sát hơn với thực tiễn.

ĐBQH NGUYỄN MINH TÂM: KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV - CẨN TRỌNG, KỸ LƯỠNG, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ

ĐBQH NGUYỄN MINH TÂM: KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV - CẨN TRỌNG, KỸ LƯỠNG, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ

29/11/2023 18:06

Bên lề phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, đại biểu Nguyễn Minh Tâm - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nêu rõ, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV đã kết thúc với nhiều nội dung quan trọng, thu hút được sự quan tâm, đánh giá cao của các đại biểu Quốc hội và nhiều cử tri về một kỳ họp chất lượng về nội dung, cẩn trọng, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị. Kỳ họp cũng thể hiện dấu mốc quan trọng khi giữa nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã thực hiện quyền giám sát tối cao thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm.

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN: ĐỔI MỚI CỦA KỲ HỌP THỨ 6 TẠO NÊN SINH KHÍ MỚI CHO HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN: ĐỔI MỚI CỦA KỲ HỌP THỨ 6 TẠO NÊN SINH KHÍ MỚI CHO HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI

29/11/2023 16:33

Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt ấn tượng về những đổi mới, linh hoạt của hoạt động chất vấn ở Kỳ họp thứ 6 lần này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, ĐBQH thành phố Hà Nội bày tỏ tâm đắc và cho rằng, đổi mới ấy đã tạo nên sinh khí mới cho hoạt động của Quốc hội.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: KỲ VỌNG NHỮNG LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 SẼ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NHỮNG TỒN TẠI, PHÁT SINH TỪ ĐỜI SỐNG

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: KỲ VỌNG NHỮNG LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 SẼ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NHỮNG TỒN TẠI, PHÁT SINH TỪ ĐỜI SỐNG

29/11/2023 13:33

Các ĐBQH kỳ vọng những luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và dự kiến xem xét trong thời gian tới sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết được những vấn đề đang tồn tại, phát sinh từ thực tiễn trong đời sống của Nhân dân và kinh tế-xã hội của đất nước...

ĐBQH NGUYỄN CÔNG LONG: NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA KỲ HỌP THỨ 6 SẼ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CÁC VẤN ĐỀ TRONG THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

ĐBQH NGUYỄN CÔNG LONG: NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA KỲ HỌP THỨ 6 SẼ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CÁC VẤN ĐỀ TRONG THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

29/11/2023 10:37

Đánh giá về kỳ họp thứ 6, đại biểu Nguyễn Công Long - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai nhận định, đây là kỳ họp có nhiều đổi mới từ việc điều hành, chất vấn và trả lời chất vấn cho đến lấy phiếu tín nhiệm, biên soạn để có được những bộ luật chất lượng... Những đổi mới này đã tạo ấn tượng đối với các ĐBQH và kỳ vọng sẽ giải quyết được những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống...

ĐBQH TRẦN ANH TUẤN: TẬP TRUNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA

ĐBQH TRẦN ANH TUẤN: TẬP TRUNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA

29/11/2023 10:30

Sáng 29/11, Quốc hội đã tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, sau 22,5 ngày làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, nghiêm túc. Đánh giá kết quả kỳ họp, đại biểu Trần Anh Tuấn – Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh sau khi Quốc hội ban hành luật, Chính phủ, các bộ, ngành cần tập trung nguồn lực, phối hợp tốt trong xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn để luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN CẦN CÓ QUY ĐỊNH RIÊNG ĐẢM BẢO KHÁCH QUAN, CHẶT CHẼ

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN CẦN CÓ QUY ĐỊNH RIÊNG ĐẢM BẢO KHÁCH QUAN, CHẶT CHẼ

29/11/2023 10:27

Tại Kỳ họp thứ 6, Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Góp ý hoàn thiện quy định tại dự thảo, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị, cần có quy định riêng về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản thi hành án đảm bảo minh bạch, chặt chẽ.

ĐBQH LÊ THỊ THANH LAM: KỲ HỌP THỨ 6 XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH NHIỀU NỘI DUNG CẤP THIẾT GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA ĐẤT NƯỚC

ĐBQH LÊ THỊ THANH LAM: KỲ HỌP THỨ 6 XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH NHIỀU NỘI DUNG CẤP THIẾT GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA ĐẤT NƯỚC

29/11/2023 10:14

Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Chia sẻ sau phiên bế mạc, Phó Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam cho biết, kỳ họp đã hoàn thành 40 nội dung thuộc các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển KT- XH của đất nước.

ĐBQH PHẠM VĂN HÒA: NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 6

ĐBQH PHẠM VĂN HÒA: NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 6

29/11/2023 09:55

Sán 29/11, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 6. Chia sẻ về kết quả Kỳ họp, đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBHQ tỉnh Đồng Tháp bày tỏ ấn tượng với nhiều đổi mới trong hoạt động chất vấn đồng thời kỳ vọng, Chính phủ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: