Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: bd37c99f-f1ea-50ef-b3a8-a0e068e9cc3b.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH TRẦN ANH TUẤN: CHÚ TRỌNG VÀ NÂNG CAO HƠN NỮA CÔNG TÁC XÂY DỰNG LUẬT

05/04/2021

Góp ý vào các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, tại Tổ 2 trong phiên thảo luận, đại biểu Trần Anh Tuấn, Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả công tác nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính phủ. Đồng thời, đại biểu cũng nêu một số điểm còn hạn chế trong nhiệm kỳ và kiến nghị giải pháp hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới.

ĐBQH TRẦN KIM YẾN: CẦN GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN

05/04/2021

Tại phiên thảo luận Tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, đại biểu Trần Kim Yến, Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh cho rằng, mặc dù công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên cần tiếp tục quan tâm đến hiệu quả của việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại.

ĐBQH NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM: TÍNH DÂN CHỦ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ NÉT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

05/04/2021

Góp ý vào các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, tại phiên thảo luận Tổ 2, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh cho rằng tính dân chủ được thể hiện rõ nét trong hoạt động của Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA: CẦN CÓ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT SÁNG KIẾN LẬP PHÁP

05/04/2021

Trong phiên thảo luận tại Tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát ngay từ sáng kiến lập pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập pháp.

ĐBQH PHẠM KHÁNH PHONG LAN: CHỈ RÕ BẤT CẬP, HẠN CHẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

05/04/2021

Góp ý vào các báo cáo công tác nhiệm kỳ, tại phiên thảo luận Tổ, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn ĐBQH Tp.Hồ Chí Minh đề nghị trong báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ cần làm rõ, chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực giáo dục.

ĐBQH NGUYỄN THỊ THANH: MỘT NHIỆM KỲ NHIỀU CẢM XÚC

05/04/2021

Tại phiên thảo luận Tổ 3 về các báo cáo công tác nhiệm kỳ, đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình, đồng tình và đánh giá cao với kết quả hoạt động của Chủ tịch nước, Quốc hội và Chính phủ. Đối với hoạt động của Quốc hội, đại biểu cho rằng, đây là một nhiệm kỳ rất nhiều cảm xúc bởi những dấu ấn của Quốc hội được thể hiện sâu sắc trong các mặt hoạt động.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 09 KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

05/04/2021

Thứ Hai, ngày 05/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ chín tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

KỲ VỌNG VÀO NGƯỜI ''CHÈO LÁI'' CHÍNH PHỦ

04/04/2021

Ngày 05/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Trao đổi với phóng viên bên lề Quốc hội, đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, ông rất kỳ vọng vào người đứng đầu Chính phủ sẽ kế thừa, phát huy được những kết quả của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua.

ĐBQH NGUYỄN VĂN CHIẾN: VỊ THẾ, VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI NGÀY CÀNG ĐƯỢC ĐỀ CAO

03/04/2021

Thảo luận về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021 tại Tổ 1 ngày 25/3, đại biểu Nguyễn Văn Chiến, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội, cho rằng những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ rất đáng ghi nhận. Các báo cáo đã đánh giá chính xác với tinh thần khiêm tốn. Đặc biệt báo cáo của Quốc hội có nhiều đổi mới và chưa bao giờ người dân thấy rằng, vị thế và vai trò của Quốc hội được đề cao như nhiệm kỳ này.

ĐBQH HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO NGHIÊM: QUỐC HỘI KHÓA XIV ĐÃ THỂ HIỆN ĐƯỢC TINH THẦN LÀ HIỆN THÂN CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

03/04/2021

Góp ý tại phiên thảo luận Tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, Đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội, đánh giá cao và đồng tình với nhiều nội dung cơ bản tại báo cáo đồng thời khẳng định, Quốc hội khóa XIV đã thể hiện được tinh thần là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tin đã đưa: