Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c231c99f-c100-50ef-a569-ec4343105451.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Dương Hoàng Hương: Không coi việc không thanh toán hoặc trì hoãn thanh toán nợ đến hạn là căn cứ quyết định mở thủ tục phá sản

27/05/2014

Tôi đề nghị, không nên coi việc doanh nghiệp, hợp tác xã không thanh toán, trì hoãn thanh toán khoản nợ đến hạn là căn cứ để ra quyết định mở thủ tục phá sản vì:

ĐB Trần Minh Diệu và ĐB Nguyễn Thanh Hải: Cần quy định chặt chẽ hơn về vật liệu xây dựng

26/05/2014

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, tỉnh Hòa Bình và đại biểu Trần Minh Diệu, tỉnh Quảng Bình cho rằng dù dự thảo Luật Xây dựng lần này đã bổ sung một số quy định về vật liệu xây dựng, nhưng còn rải rác, thiếu tính hệ thống, chưa tương xứng với tầm quan trọng của vật liệu xây dựng. Theo các đại biểu, vật liệu xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng tới chất lượng công trình nên cần quy định chặt chẽ hơn.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Cần làm rõ khái niệm về phá sản trong dự luật phá sản

26/05/2014

Trước hết, tôi xin trình bày là Luật phá sản đã ra đời cách đây hơn 20 năm, lúc đó bắt đầu kinh tế thị trường và đã nghiên cứu rất nhiều về luật pháp quốc tế các nước khác. Đến nay Luật phá sản này có một điểm, tôi rất băn khoăn.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Ngân: QH cần đưa ra thông điệp mạnh mẽ về đẩy mạnh sản xuất trong nước

24/05/2014

Đối với tình hình kinh tế - xã hội, tôi đề nghị, báo cáo của Chính phủ cần làm đậm nét hơn các giải pháp sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm. Bởi nếu chỉ nói tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý nợ xấu phát triển thị trường, thúc đẩy tăng trưởng..., thì cũng giống như giải pháp đã đưa ra cho những năm gần đây.

QH thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Không thể thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân thành công nếu không áp dụng hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc

23/05/2014

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, đa số ĐBQH đồng thuận cao với việc quy định bảo hiểm y tế là hình thức bắt buộc vì thực tế cho thấy, không thể thực hiện thành công mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân nếu không áp dụng hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc. Tuy nhiên, từ những hạn chế trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vừa qua, nhiều ĐBQH cũng cho rằng, để bảo đảm tính khả thi của quy định này thì phải nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; có lộ trình đầu tư nguồn lực cho y tế tuyến cơ sở để không còn tình trạng khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến…

Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Bộ Công thương

20/02/2014

* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự

Tiếp công dân phải gắn với quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

19/02/2014

Với quan điểm xây dựng dự án Luật Tiếp công dân nhằm quán triệt và cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, để đổi mới một cách toàn diện về tổ chức và hoạt động tiếp công dân, đồng thời, khắc phục những bất cập trong hoạt động tiếp công dân thời gian qua, dự án Luật Tiếp công dân cần quy định cụ thể về quy trình, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc tiếp công dân.

Các tin đã đưa: