Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 20d3f3a0-3954-90a9-7816-26b9d332a9b8.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH PHẠM VĂN HÒA: NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 6

ĐBQH PHẠM VĂN HÒA: NHIỀU ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 6

29/11/2023 09:55

Sán 29/11, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 6. Chia sẻ về kết quả Kỳ họp, đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBHQ tỉnh Đồng Tháp bày tỏ ấn tượng với nhiều đổi mới trong hoạt động chất vấn đồng thời kỳ vọng, Chính phủ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát và chất vấn.

ĐBQH HOÀNG VĂN CƯỜNG: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU LÀ HÀNH ĐỘNG PHÙ HỢP, ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM

ĐBQH HOÀNG VĂN CƯỜNG: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU LÀ HÀNH ĐỘNG PHÙ HỢP, ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM

29/11/2023 09:45

Sáng 29/11, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, với sự đồng thuận, thống nhất cao. Chia sẻ bên lề kỳ họp, đại biểu Hoàng Văn Cường – Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đánh giá, việc Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết để áp dụng ngay từ năm 2024 là hành động phù hợp, đảm bảo chúng ta thích ứng kịp thời với lộ trình chung của các nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam.

ĐBQH HỒ THỊ MINH: THÀNH CÔNG CỦA KỲ HỌP THỨ 6 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA THỰC TIỄN

ĐBQH HỒ THỊ MINH: THÀNH CÔNG CỦA KỲ HỌP THỨ 6 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA THỰC TIỄN

29/11/2023 09:10

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 6, 9h00 sáng 29/11, Quốc hội tiến hành phiên bế mạc. Chia sẻ bên lề phiên họp, đại biểu Hồ Thị Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho rằng, Kỳ họp thứ 6 với nhiều dấu ấn đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động đã thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN TRIỂN KHAI ĐÓNG MỚI TÀU TUẦN TRA CAO TỐC

BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN TRIỂN KHAI ĐÓNG MỚI TÀU TUẦN TRA CAO TỐC

29/11/2023 08:16

Chiều ngày 28/11, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Uỷ viên Uỷ ban QP và AN của Quốc hội đã chủ trì lễ ký kết Hợp đồng “Thi công đóng tàu” theo Dự án đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 10 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (MTV) Đóng tàu Hồng Hà, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: CẦN KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHUNG CHO BA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: CẦN KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHUNG CHO BA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

28/11/2023 18:06

Ngày mai, 29/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “ Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu Quốc gia. Trao đổi bên hành lang Quốc hội trước khi thông qua Nghị quyết này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng cần kiện toàn Ban chỉ đạo chung với ba chương trình mục tiêu quốc gia để điều phối thực hiện và hỗ trợ địa phương cấp huyện triển khai dự án, tiểu dự án.

ĐBQH NGUYỄN DANH TÚ: TIẾP TỤC GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

ĐBQH NGUYỄN DANH TÚ: TIẾP TỤC GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

28/11/2023 17:08

Quốc hội vừa thảo luận về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Dự thảo Luật được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ. Tán thành với sự cần thiết của dự thảo Luật, TS.Nguyễn Danh Tú- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Kiên Giang đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các nội dung để hoàn thiện dự thảo Luật, góp phần tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị quan trọng của tài liệu lưu trữ

ĐBQH TẠ ĐÌNH THI: THỂ HIỆN RÕ HƠN CÁCH TIẾP CẬN GẮN NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐBQH TẠ ĐÌNH THI: THỂ HIỆN RÕ HƠN CÁCH TIẾP CẬN GẮN NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

28/11/2023 17:03

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đại biểu Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, dự án Luật cần thể hiện rõ hơn cách tiếp cận gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hợp tác quốc tế mà nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển là trọng tâm.

ĐBQH MAI VĂN HẢI: CẦN LÀM RÕ SỰ CẦN THIẾT CỦA 2 QUY HOẠCH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP AN NINH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

ĐBQH MAI VĂN HẢI: CẦN LÀM RÕ SỰ CẦN THIẾT CỦA 2 QUY HOẠCH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP AN NINH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

28/11/2023 16:55

Góp ý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đại biểu Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, cần làm rõ sự cần thiết của 2 quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh Quốc phòng và An ninh, để tiến tới sửa đổi Luật Quy hoạch 2017.

ĐBQH ĐIỂU HUỲNH SANG: CẦN HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG THEO HƯỚNG LƯỠNG DỤNG, HIỆN ĐẠI

ĐBQH ĐIỂU HUỲNH SANG: CẦN HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG THEO HƯỚNG LƯỠNG DỤNG, HIỆN ĐẠI

28/11/2023 16:53

Góp ý vào dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bình Phước cho rằng, cần huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, đồng thời hoàn thiện các quy định cụ thể về các chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành... trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

ĐBQH TRẦN THỊ HOA RY: TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, LÀM RÕ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

ĐBQH TRẦN THỊ HOA RY: TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, LÀM RÕ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

28/11/2023 15:25

Theo Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã được Ban soạn thảo chuẩn bị rất công phu và chất lượng. Tuy nhiên, vẫn cần phải nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: