Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 639bc59f-31c0-50ef-86e9-4e8e10f30c0f.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN THỊ THUỶ: CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV RẤT ĐÚNG VÀ TRÚNG

13/04/2021

Tán thành với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, đánh giá cao những kết quả công tác nổi bật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, trong đó nhấn mạnh về những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XIV...

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: NHIỀU DẤU ẤN ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2016 -2021

12/04/2021

Thực hiện Nghị quyết số 575/UBTVQH12 ngày 31/8/2008 của UBTVQH về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu cũng như phát huy những kết quả đạt được trong các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, với khối lượng công việc lớn của Quốc hội, UBTVQH, tập thể lãnh đạo Ban Công tác đại biểu đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV THÀNH CÔNG TRÊN NHIỀU PHƯƠNG DIỆN

09/04/2021

Bên lề Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu đã đánh giá thành công của Quốc hội Khóa XIV là nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân...

BÊN LỀ: QUỐC HỘI TIẾP TỤC THAM GIA MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC VÀO CÁC DIỄN ĐÀN NGHỊ VIỆN ĐA PHƯƠNG

08/04/2021

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu ông Vũ Hải Hà giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV. Trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội, ông Vũ Hải Hà cho biết, thời gian tới hoạt động đối ngoại của Quốc sẽ tiếp tục tham gia vào các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần vào thành công chung của hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

KỲ VỌNG, MONG MUỐN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI TÂN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

08/04/2021

Đa số các đại biểu Quốc hội, giáo viên bày tỏ kỳ vọng, mong muốn tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục những vấn đề bất cập, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân và có những giải pháp đột phá để tiếp tục thúc đẩy đổi mới chất lượng giáo dục.

TRÌNH QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ MỘT SỐ BỘ TRƯỞNG, THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

07/04/2021

Chiều 07/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

ĐBQH MAI THỊ ÁNH TUYẾT: QUỐC HỘI KHÓA XIV TẠO NỀN TẢNG BỀN VỮNG, THUẬN LỢI CHO NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV

06/04/2021

Góp ý vào Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội tại tổ 4, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang nhấn mạnh, Quốc hội khóa XIV đã tạo nền tảng bền vững cho những hoạt động sắp tới, tạo thuận lợi cho những đổi mới của Quốc hội khóa XV.

ĐBQH NGUYỄN MẠNH TIẾN: CHÚ TRỌNG VÀ ĐẨY MẠNH HƠN NỮA vẤN ĐỀ "HẬU" GIÁM SÁT

06/04/2021

Đồng tình với nhiều nôi dung cơ bản tại các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2020, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh đến thành tựu của nhiệm kỳ là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự năng động, tích cực của Chính phủ và sự đồng thuận của người dân.

ĐBQH TRẦN ANH TUẤN: CHÚ TRỌNG VÀ NÂNG CAO HƠN NỮA CÔNG TÁC XÂY DỰNG LUẬT

05/04/2021

Góp ý vào các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, tại Tổ 2 trong phiên thảo luận, đại biểu Trần Anh Tuấn, Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả công tác nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính phủ. Đồng thời, đại biểu cũng nêu một số điểm còn hạn chế trong nhiệm kỳ và kiến nghị giải pháp hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới.

ĐBQH TRẦN KIM YẾN: CẦN GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN

05/04/2021

Tại phiên thảo luận Tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, đại biểu Trần Kim Yến, Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh cho rằng, mặc dù công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên cần tiếp tục quan tâm đến hiệu quả của việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại.

Các tin đã đưa: