Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c94c1ea1-b93d-90a9-5115-ab63721e7702.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN THANH CẦM: NÂNG MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

23/02/2024

Thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn bằng văn bản, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm - Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang đã gửi phiếu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về nâng mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng

ĐBQH NGUYỄN THANH CẦM: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm - Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Cầm cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri tỉnh Tiền Giang cho rằng mức hỗ trợ cho người có công với cách mạng hiện nay còn thấp, đặc biệt khi giá cả ngày một tăng và có nguyện vọng mức hỗ trợ này sớm tăng.

Trong bối cảnh số lượng người có công với cách mạng ngày một ít đi, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ngày một khởi sắc và cũng góp phần nâng cao chất lượng, chăm lo tốt hơn cho đời sống của người có công với cách mạng, đại biểu tỉnh Tiền Giang đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết quan điểm trong việc kịp thời tham mưu với Chính phủ để nâng mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng.

Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung  đã có Văn bản số 3136/LĐTBXH-VP nêu rõ:

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng. Hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng từng bước được hoàn thiện; đối tượng người có công với cách mạng được mở rộng; chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với bảo đảm công bằng và đồng thuận xã hội; mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng luôn được điều chỉnh theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, cân đối với trợ cấp bảo hiểm xã hội và mức lương cơ sở.

Để chăm lo tốt hơn nữa đời sống người có công với cách mạng, thực hiện Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, ngày 21/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng kể từ ngày 01/7/2023 (mức chuẩn trợ cấp tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 26,54%)./.

Lê Anh

Các bài viết khác