Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 603c1fa1-89c9-90a9-5115-a7e5c9ea3407.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH LÊ THỊ NGỌC LINH: CẦN CÓ GIẢI PHÁP QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ XỬ LÝ TÌNH TRẠNG CHẬM ĐÓNG, TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

21/02/2024

Thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn bằng văn bản, đại biểu Lê Thị Ngọc Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu đã gửi phiếu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về giải pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động trước tình trạng doanh nghiệp sử dụng lao động trốn thuế đóng bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm xã hội;…

ĐBQH LÊ THỊ NGỌC LINH: CẦN QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu 

Theo đại biểu Quốc hội Lê Thị Ngọc Linh, hiện nay, đã và đang diễn ra tình trạng doanh nghiệp sử dụng lao động trốn thuế đóng bảo hiểm xã hội; nợ bảo hiểm xã hội; doanh nghiệp đã giải thể, đã phá sản hoặc có chủ doanh nghiệp là người nước ngoài đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, để lại khoản nợ tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội và nỗi bức xúc đối với những người làm công ăn lương đang rất khó khăn, chật vật trong cuộc sống.

Trước thực trạng này, đại biểu tỉnh Bạc Liêu để nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với cương vị là tư lệnh ngành cần có giải pháp cụ thể, quyết liệt để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động. “Bộ trưởng sẽ xử lý vấn đề này như thế nào để giải tỏa bức xúc ấy của người lao động”, đại biểu nêu vấn đề.

Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có Văn bản số 2637/LĐTBXH-VP nêu rõ:

Vấn đề bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp đang nợ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp phá sản, bị rút giấy phép kinh doanh hoặc không còn người đại diện theo pháp luật, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ có Báo cáo số 193/BC-CP ngày 13/5/2019 gửi Quốc hội về nội dung này.

Ngày 14/3/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục có Báo cáo số 30/BC-LĐTBXH gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở thống nhất với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các đợn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (phá sản; đang làm thủ tục phá sản; ngừng hoạt động; không còn người đại diện theo pháp luật), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo hướng: (1) giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đã đủ điều kiện (lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất); (2) xã nhận thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để người lao động tiếp tục tham gia tại đơn vị mới hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và đảm bảo chế độ cho người lao động.

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trên cơ sở tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và định hướng hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Nghị quyết số 28-NQ/TW để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều biện pháp, chế tài nhằm xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) như: Bổ sung quy định làm rõ khái niệm “trốn đóng bảo hiểm xã hội”; Quy định phải nộp số tiền bằng 0,03%/ ngày tính trên số tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội; Quyết định ngừng sử dụng hóa đơn; Quyết định hoãn xuất cảnh; Khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự;…

Ngoài ra, để nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đầy đủ, kịp thời, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động./.

Lê Anh

Các bài viết khác