Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 893e1fa1-a9ac-90a9-7816-2b2b98c164a3.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN ANH TRÍ: GIẢI QUYẾT THỎA ĐÁNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

21/02/2024

Thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn bằng văn bản, đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội đã gửi phiếu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về vấn đề giải quyết chính sách người có công.

ĐBQH NGUYỄN ANH TRÍ: HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ ĐẢM BẢO CON CỦA NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC ĐẾN NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội 

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã làm khá tốt việc giải quyết chính sách người có công. Tuy nhiên, vẫn cần tập trung để làm tốt hơn nữa lĩnh vực này, đặc biệt là tìm cách để giải quyết thật thỏa đáng chính sách cho những người tham gia hoạt động cách mạng bí mật, đơn tuyến, ngoại tuyến. “Đây là những trường hợp khó, tuy nhiên ý nghĩa rất lớn, rất cần thiết phải được làm cho được. Vì vậy, đề nghị Bộ quan tâm đến các trường hợp này”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí kiến nghị.

Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung  đã có Văn bản số 3904/LĐTBXH-VP nêu rõ:

Công tác xác nhận người có công với cách mạng là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm nên cần thực hiện đúng quy định của pháp luật với quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch nhằm ngăn ngừa tình trạng khai man hồ sơ, xác nhận sai sự thật để hưởng chế độ trợ cấp và danh hiệu Nhà nước tôn vinh. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động bí mật, đơn tuyến, ngoại tuyến lại càng khó khăn, phức tạp hơn do không có hoặc không còn căn cứ chứng minh tham gia cách mạng, thậm chí nhiều trường hợp các nhân chứng khẳng định là tham gia cho địch, không phải người hoạt động cách mạng.

Do đó, khi xem xét công nhận các trường hợp nêu trên, Bộ  Lao động – Thương binh và Xã hội có quan điểm không đề xuất chính sách chung, không giải quyết đồng loạt các trường hợp mà căn cứ quy định của pháp luật hiện hành để xem xét từng hồ sơ, từng trường hợp trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thận trọng tài liệu, tận dụng mọi nguồn thông tin để công nhận đúng người và hạn chế việc khai man hồ sơ. Thực tế, trong thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan công nhận một số trường hợp hoạt động bí mật, đơn tuyến. Đơn cử như Bộ đã xem xét, trình hồ sơ ông Ma Kiên Tín, quê quán xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, là cán bộ Việt Minh hoạt động bí mật tại địa phương, hy sinh tháng 3/1945 trong trường hợp tham gia hoạt động cách mạng bị giặc bắt, bắn chết, đã được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" theo Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 22/01/2021.

 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp với các cơ quan liên quan, thận trọng trong việc công nhận người có công đối với các trường hợp hoạt động cách mạng bí mật, đơn tuyến, ngoại tuyến đảm bảo đúng theo quy định pháp luật./.

Lê Anh

Các bài viết khác