Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2f3f1fa1-0953-90a9-7816-25be1e08384f.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH TRẦN ĐÌNH GIA: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

15/01/2024

Tiếp tục chương trình ỳ họp bất thường lần thứ 5, phát biểu tại buổi thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đóng góp ý một số nội dung liên quan đến vấn đề mục đích sử dụng đất.

ĐBQH TÔ THỊ BÍCH CHÂU: HOÀN THIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT ĐAI VÀ HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Đại biểu Trần Đình Gia chia sẻ sự nhất trí với các nội dung đã sửa đổi của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Ban soạn thảo. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần nghiên cứu thêm.

Thứ nhất, về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng

Đại biểu Trần Đình Gia cho biết liên quan đến vấn đề này tại Điểm b Khoản 2, Điều 87, đại biểu Trần Đình Gia đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc cấp tỉnh” thành “trường hợp không liên lạc được và không gửi được thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi thông báo trên một số báo hằng ngày của trung ương hoặc cấp tỉnh trong 3 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình của trung ương hoặc cấp tỉnh trong 03 lần trong 03 ngày liên tiếp”. Vì nếu chỉ quy định trên báo trung ương chắc chắn sẽ rất khó khăn và vướng mắc. Đại biểu đề nghị bổ sung thêm báo và đài của tỉnh.

Đồng thời, đại biểu Trần Đình Gia đề nghị bỏ quy định tại khoản 5 về nội dung Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất, ban hành quyết định thu hồi đất trong thời hạn 10 ngày, vì không có tính khả thi do giao thời điều chỉnh đơn giá bồi thường tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thay đổi đơn giá bồi thường giữa đơn giá sau so với đơn giá trước. Và cũng đồng thời bỏ các quy định tại điểm a, b, c, d, e, g của khoản này để gộp vào quy định tại điểm c khoản 3 của Điều 87.

Đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Thứ hai, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ, quyền sử dụng đất

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Trần Đình Gia đề nghị bổ sung quy định tại điểm e khoản 1 Điều 137 “trường hợp địa phương cấp xã chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng bị hư hỏng, thất lạc hồ sơ đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/11/1980 về công tác đo đạc, phân hạng, đăng ký, thống kê ruộng đất thì giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định điều kiện, tiêu chí xác định phù hợp tình hình thực tế của địa phương”, thành một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng, đăng ký, thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý mà có tên người sử dụng đất, bao gồm biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã, xác định người đang sử dụng đất là trường hợp hợp pháp. Trường hợp địa phương cấp xã chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng bị hư hỏng, thất lạc hồ sơ đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký, thống kê ruộng đất thì giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định điều kiện, tiêu chí xác định phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Thứ ba, về sử dụng đất để chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn

Đại biểu Trần Đình Gia đề nghị bổ sung tại khoản 3 Điều 198, chủ thể thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn là “các cơ quan nhà nước”, vì mục tiêu chỉnh trang đô thị là để cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, khu dân cư bị ô nhiễm môi trường, nguy cơ sạt lở, lún sụt, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân hoặc để di dời các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc trường hợp phải di dời do ô nhiễm môi trường theo quy định hoặc để bố trí tái định cư. Khu dân cư bị xuống cấp nghiêm trọng, có thể hạ tầng và không phù hợp với quy hoạch. Trong khi đó, có thể những khu vực này lại không nằm ở các vị trí thuận lợi về thu hút đầu tư. Do đó, theo đại biểu Trần Đình Gia việc bổ sung chủ thể thực hiện là “các cơ quan nhà nước” là cần thiết để đảm bảo quyền lợi và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân./

Ngọc Thúy

Các bài viết khác