Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ed401fa1-a98d-90a9-5115-a83e4326dca0.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH PHẠM VĂN HÒA: CẦN TÌM RA NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN ĐỂ ĐẨY NHANH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

15/01/2024

Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cần tìm ra nguyên nhân chủ quan và khách quan để thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc triển khai nên được thực hiện ngay từ đầu năm 2024.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: PHÁT HUY DÂN CHỦ, TRÁCH NHIỆM, GÓP Ý TÂM HUYẾT, CHẤT LƯỢNG ĐỂ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP VỚI SỰ THỐNG NHẤT, ĐỒNG THUẬN CAO

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Từ ngày 15-18/01/2024 chính thức diễn ra Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội phỏng vấn đại biểu Phạm Văn Hòa – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp xung quanh những nội dung của Kỳ họp này.

Phóng viên: Đại biểu có kỳ vọng như thế nào về những nội dung được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5?

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Tôi kỳ vọng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đây là hai luật có tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân.

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

Còn đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025, trong thời gian qua đã triển khai còn chậm. Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến chậm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia là do ách tắc từ cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện còn vướng mắc nên cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Tôi kỳ vọng, Quốc hội sẽ họp tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để việc giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia được đến tận người dân. Đây cũng là trách nhiệm của Quốc hội, cơ quan quản lý Nhà nước đối với người dân ở các chương trình nhằm góp phần tăng trưởng GDP và tháo gỡ khó khăn cho người dân ở các vùng miền được thụ hưởng chính sách.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 này, tôi cũng quan tâm đến việc tăng nguồn vốn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) để phát triển ngành Điện, hòa mạng được lưới điện quốc gia từ miền Trung kéo ra miền Bắc cũng như thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không được để xảy ra thiếu điện cục bộ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, Quốc hội cũng cần xem xét trong thời gian qua hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN có thuận lợi, khó khăn như thế nào để khi quyết định tăng vốn thì hoạt động của EVN phải hiệu quả hơn.

Phóng viên: Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận ở Tổ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đại biểu có ý kiến như thế nào đối với nội dung này?

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội sẽ thảo luận ở Tổ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại biểu Phạm Văn Hòa – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tôi đặc biệt quan tâm đến tiến độ giải ngân cho chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 này, tôi đề nghị Quốc hội phải xem xét nguyên nhân chậm giải ngân là ở đâu. Nếu về mặt chủ quan thì cần có chế tài xử lý người đứng đầu; còn về mặt khách quan thì chúng ta phải có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc.

Bởi việc giải ngân chậm không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển GDP mà còn ảnh hưởng tới việc đảm bảo cuộc sống, sinh kế của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nên được thực hiện ngay từ đầu năm 2024.

Phóng viên: Để các nội dung của Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đạt được  hiệu quả, theo đại biểu, các địa phương và cơ quan thực thi ở cấp dưới cần lưu ý đến những vấn đề nào, thưa đại biểu?

ĐBQH Phạm Văn Hòa: Nếu tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) thì Chính phủ cần kịp thời ban hành Nghị định để hướng dẫn chi tiết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cần ban hành hướng dẫn cụ thể từng lĩnh vực để khi Luật đã có hiệu lực thi hành thì các văn bản dưới luật cần được kèm theo để tổ chức thực hiện. Chứ không thể để một số dự án Luật được Quốc hội thông qua nhưng văn bản hướng dẫn chi tiết thì lại chưa rõ ràng.

Khi các Luật đã được Quốc hội thông qua và Chính phủ đã Nghị định, văn bản hướng dẫn chi tiết rồi thì các địa phương, cơ sở, Bộ, ban ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để tổ chức tuyên truyền vận động để triển khai các luật một cách hiệu quả tới người dân. Còn các chương trình mục tiêu quốc gia đã có Nghị quyết thông qua thì cũng phải có sự tuyên truyền để các địa phương, cơ sở phối hợp, triển khai theo đúng thẩm quyền, chức năng.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đại biểu!

Bích Lan - Trọng Quỳnh

Các bài viết khác