Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b54411a1-b93c-90a9-5115-a5ec0413f67d.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH TẠ THỊ YÊN: CẦN BỔ SUNG NỘI DUNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VEN SÔNG VÀ TĂNG TÍNH KHẢ THI QUY ĐỊNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CHUYỂN ĐỔI SỐ

27/11/2023

Hôm nay (27/11), Quốc hội chính thức thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên cho rằng, dự thảo Luật cần bổ sung nội dung quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, nâng tầm cảnh quan không gian, phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại và tăng tính khả thi các quy định về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 27/11: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

ĐBQH TẠ THỊ YÊN: CẦN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CÔNG VÀ ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

ĐBQH TẠ THỊ YÊN: XUẤT HIỆN NHIỀU LOẠI HÌNH VẬN TẢI MỚI, CẦN CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ TRÁNH NHỮNG TIÊU CỰC

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên

Năng lực cạnh tranh quốc gia là năng lực cạnh tranh của các đô thị lớn

Phóng viên: Hôm nay (27/11), Quốc hội chính thức thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Bà có đánh giá như thế nào về dự thảo Luật được trình ra Quốc hội tại Kỳ họp lần này?  

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, năng lực cạnh tranh quốc gia chính là năng lực cạnh tranh của các đô thị lớn, nơi tập trung tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ đô Hà Nội, cùng với các đô thị lớn của nước ta như các thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đang gánh vác những trọng trách như vậy.

Theo Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên, năng lực cạnh tranh quốc gia là năng lực cạnh tranh của các đô thị lớn

Do đó, tôi nhất trí cao với các nội dung của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) như Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật nhằm xây dựng Thủ đô Hà Nội theo yêu cầu tại các văn kiện của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển Thủ đô, nhằm đáp ứng nguyện vọng và mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.

Tại phiên thảo luận Tổ ngày 10/11/2023, tôi cũng đã có phát biểu đồng tình cao với các quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về các vấn đề liên quan đến mô hình chính quyền các cấp của Thủ đô; đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền Thành phố trong việc quyết định tổ chức bộ máy, biên chế; tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội từ 95 lên 125 đại biểu, tăng tỷ lệ đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 25%, tăng số lượng Phó Chủ tịch HĐND từ 2 lên 3, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; chính sách trọng dụng nhân tài, hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo tiền đề cho Thành phố thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được quy định trong Dự thảo Luật.

Cần thiết bổ sung nội dung quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, nâng tầm cảnh quan không gian, phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại

Phóng viên: Tại hội trường Quốc hội hôm nay, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là việc phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự quyết cho chính quyền thành phố Hà Nội. Quan điểm của bà về nội dung này như thế nào?

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên: Tôi đánh giá cao các quy định phân cấp, phân quyền cho chính quyền Thủ đô trong quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô; biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và xây dựng đô thị; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị để thể chế hoá chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Trung ương về “tập trung triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống, quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng”, tạo sự linh hoạt cho thành phố Hà Nội, nhất là khi một số quy định về điều chỉnh quy hoạch đã được thể hiện tại các nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, thành phố Hải Phòng và mới đây nhất là thành phố Hồ Chí Minh đã được cho phép.

Cần thiết bổ sung nội dung quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, nâng tầm cảnh quan không gian, phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại

Tôi nhận thấy, cần thiết bổ sung vào dự thảo Luật một điều, khoản để làm sao cho việc quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, nâng tầm cảnh quan không gian và phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại hơn, nhất là khi vấn đề này đã được nhắc tới trong nhiều năm qua nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, và mới đây là Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 700 ngày 16/06/2023 phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tăng tính khả thi các quy định về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Phóng viên: Liên quan đến các quy định về phát triển khoa học và công nghệ Thủ đô. Bà có đánh giá như thế nào?

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên: Về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển khu công nghệ cao, tôi đồng tình với bổ sung quy định về một số cơ chế đặc thù để phát triển khoa học và công nghệ của Thủ đô (tại Điều 25), về phát triển các khu công nghệ cao (quy định tại Điều 26) với nhận thức hoạt động khoa học công nghệ hiện nay và tới đây sẽ luôn là thế mạnh của Thủ đô, nơi tập trung các cơ sở nghiên cứu, phát triển Khoa học công nghệ và đội ngũ các nhà khoa học lớn nhất cả nước, là nơi có các viện hàn lâm khoa học, đại học quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc… nên rất cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh để phát triển và phát huy hiệu quả việc triển khai trên thực tế, nhất là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn ở quy mô quốc gia, cũng như quy mô ngành, lĩnh vực, địa phương rất khẩn trương như hiện nay.

 Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên cho rằng, cần chú ý quy định để tăng tính khả thi, hiệu lực của các điều luật về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số của Thủ đô

Do đó, tôi cho rằng, để tránh việc khó khăn, lúng túng trong việc lượng hóa, đo đếm được chỉ tiêu, mục tiêu, hiệu quả cụ thể, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo cần chú ý đến những quy định chi tiết hơn để tăng tính khả thi, hiệu lực của các điều luật về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Phóng viên: Về các quy định vphát triển nhà ở, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông Thủ đô và huy động nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển Thủ đô, bà có góp ý gì?

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh Điện Biên Tạ Thị Yên: Các quy định mới trong dự thảo Luật về phát triển nhà ở, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông Thủ đô cơ bản đáp ứng những vấn đề thực tiễn của Thủ đô nên tôi đồng tình, ủng hộ. Cụ thể là các quy định bổ sung về phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô, nhất là chính sách để phát triển nhà ở xã hội nhằm tăng nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ nát, đã hết hạn sử dụng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân; quy định phân quyền cho thành phố Hà Nội trong việc quản lý, bảo trì các tuyến đường nằm trên địa bàn Hà Nội, nhất là những quy định về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, cũng như phát triển logistics, hệ thống vận tải hành khách công cộng vùng Thủ đô; khuyến khích áp dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông Thủ đô…

Tuy nhiên, tôi đề nghị Hà Nội cần chú ý tới yêu cầu của Chính phủ (tại Nghị định số 48) về việc dần hạn chế hoạt động của xe máy trên địa bàn một số quận nội thành ở 5 thành phố lớn và cân nhắc xem có nên luật hóa yêu cầu này với lộ trình thực thi song song với việc phát triển đồng bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng của Thủ đô hay không ?

Liên quan đến việc huy động nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển Thủ đô, tôi đồng tình với nội dung dự thảo Luật vừa kế thừa nội dung Điều 21 Luật Thủ đô 2012, vừa đồng thời luật hoá một số quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Thực tế triển khai các quy định này thời gian qua cho thấy, các cơ chế, chính sách thí điểm này là phù hợp, có hiệu quả, nên cần được luật hoá để thực hiện chính thức, trong đó có quy định cho phép Hà Nội được giữ lại tối đa các khoản thu từ đất thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố để tạo nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội của Thủ đô, vùng Thủ đô.

Tuy nhiên, Hà Nội là địa phương có số thu ngân sách nhà nước lớn thứ 2 chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh, nên tôi đề nghị cũng cần phải chú ý đến tổng thể cân đối chung trong ngân sách đối với các lĩnh vực và địa phương khác.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn bà!

Thu Phương - Nghĩa Đức

Các bài viết khác