Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 88fa0fa1-c955-90a9-5115-a54131d3ca44.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH DƯƠNG VĂN PHƯỚC: CẦN GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, BỨC XÚC TRONG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN

20/11/2023

Góp ý vào báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Dương Văn Phước, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm thỏa đáng những kiến nghị của cử tri Quảng Nam để tháo gỡ những khó khăn, bức xúc trong cuộc sống của người dân.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 20/11: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHOÁ XV

Đa số đại biểu Quốc hội cho rằng, phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành của trung ương quan tâm trả lời, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương. Song vẫn còn một số vụ việc mà cử tri kiến nghị trong nhiều năm, thậm chí trong nhiều nhiệm kỳ đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Các bộ, ngành chưa có sự phối hợp và có lộ trình để giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành.

Một số vấn đề bức xúc mà Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh có văn bản riêng gửi đến Chính phủ và các bộ, ngành, Ban Dân nguyện theo dõi, đôn đốc. Tuy nhiên, các văn bản riêng này cũng chưa được các bộ, ngành trung ương quan tâm trả lời.

Trao đổi với đại biểu Dương Văn Phước, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam xung quanh vấn đề này.

Đại biểu Dương Văn Phước, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam

Phóng viên: Thưa đại biểu, được biết tại tỉnh Quảng Nam, có một số vụ việc kiến nghị vẫn chưa được các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết. Điều này đã ảnh hưởng gì đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội, của các đoàn đại biểu Quốc hội nói chung và từng đại biểu Quốc hội nói riêng?

ĐBQH Dương Văn Phước: Về một số vụ việc kiến nghị nhiều năm vẫn chưa được xem xét giải quyết tại Quảng Nam, tôi xin đơn cử một vài việc. Trước hết, việc trả lại các tuyến đường công vụ khi thi công tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Ở đây chúng tôi và cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay 2 tuyến đường của tỉnh, 8 tuyến đường của huyện, 7 tuyến đường ngang, đường gom trên địa bàn của huyện Duy Xuyên và thành phố Tam Kỳ được mượn thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả lại cho địa phương, đường hư hỏng, xuống cấp nặng, thậm chí dân phải ra lấp để đi, thậm chí chính quyền địa phương phải bỏ tiền ra để sửa chữa mới có thể đi được, gây rất nhiều bức xúc cho cử tri và Nhân dân Quảng Nam.

Về vấn đề này Chính phủ đã chỉ đạo cho Bộ Giao thông vận tải và bộ đã hứa, tôi đã trực tiếp chất vấn bộ tại kỳ họp 5, bộ cũng khẳng định đây là trách nhiệm của bộ, trực tiếp là trách nhiệm của VEC, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Một việc rất lớn mà chúng tôi đã kiến nghị đó là vấn đề quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã 26 năm, rất dài, gần như một cuộc đời, một học sinh mà khi người dân sinh ra đến giờ con em ra trường rồi vẫn chưa được giải quyết, làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch này. Trong khi đó, Nghị quyết số 61 ngày 16/6/2022 về công tác quy hoạch Quốc hội đã giao cho Chính phủ thực hiện ngay một số việc có cấp bách, trong đó có việc khắc phục căn bản tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan, xử lý các tồn tại, bất cập do ảnh hưởng của việc quy hoạch treo; đảm bảo các quyền lợi của người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã đặt vấn đề, đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đã trả lời là sẽ sớm giải quyết... Tuy nhiên, đến nay dự án Làng Đại học Đà Nẵng thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có chuyển biến gì, người dân vẫn đang từng ngày vật lộn với khó khăn, đang mòn mỏi chờ đợi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xử lý.

Một việc nữa tồn tại, kéo dài ở Quảng Nam, chúng tôi cũng đã kiến nghị rất nhiều lần, cử tri cũng đã kiến nghị và đã gửi đến Chính phủ, đó là vấn đề giải quyết nợ vay đóng tàu theo Nghị định 67, ngư dân thoi thóp ngụp lặn trong đống nợ ngân hàng thương mại cho vay theo chỉ đạo. Chúng ta nói gọn như vậy, nay là nợ khó đòi trở thành gánh nặng, nhưng đến nay Chính phủ vẫn chưa tập trung giải quyết.

Phóng viên: Thưa đại biểu, từ thực tế địa phương, để ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới được quan tâm giải quyết dứt điểm thì cần xử lý như thế nào?

ĐBQH Dương Văn Phước: Tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội quan tâm tăng cường rà soát, đôn đốc xử lý, phản hồi thông tin trước, trong và sau khi tiếp xúc cử tri, nhất là những vụ việc kéo dài, kiến nghị nhiều lần vẫn chưa giải quyết, cần yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành phải có giải trình và đưa ra lộ trình giải quyết để cử tri, người dân, nhân dân giám sát.

Thứ hai, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành tập trung trả lời và giải quyết thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhất là những vụ việc đã tồn đọng trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

Thứ ba, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc tiếp thu, giải trình, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là ý kiến, kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, nhiều bộ chủ quản, tập trung giải quyết những vụ việc bức xúc được cử tri kiến nghị; Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề khó khăn, bức xúc trong cuộc sống của người dân...

Phóng viên: Xin cảm ơn đại biểu!

Hải Yến

Các bài viết khác