Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 24b9f6a0-59a5-90a9-5115-a72d792945f0.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH ĐẶNG BÍCH NGỌC: CẦN GIÁM SÁT LẠI LỜI HỨA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT TẬN GỐC CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

20/11/2023

Cho ý kiến về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc đề nghị, Quốc hội và các Đoàn ĐBQH tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát lại “lời hứa”, bám sát, theo đến cùng những nội dung đòi hỏi có lộ trình thực hiện.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 20/11: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHOÁ XV

HƠN 99% KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI

Thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, đa số ĐBQH tán thành với kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV; cho rằng với kết quả đạt 99,5% đã thể hiện sự cầu thị, tiếp thu của các bộ, ngành, địa phương trong việc trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân, tuy nhiên cần bám sát theo đến cùng việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri bởi có những vấn đề kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết. Trao đổi với đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình về giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên.

Phóng viên: Thưa đại biểu, thời gian qua, với sự tập trung quyết liệt của Quốc hội cùng sự chủ động phối hợp của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, việc xem xét, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị cử tri đã có những thay đổi tích cực liên quan đến trách nhiệm giải quyết của Quốc hội, Chỉnh phủ, các Bộ, ngành, đại biểu có đồng tình với đánh giá này trong báo cáo gửi đến Quốc hội?

Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình

ĐBQH Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình:  Trước hết, tôi đánh giá cao trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương. Phải khẳng định rằng, trong thời gian qua với sự quyết tâm của Quốc hội, cùng với sự chủ động, phối hợp của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, việc xem xét, nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri đã có những thay đổi tích cực. Nhận thức của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương liên quan đến công tác tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị cử tri được coi trọng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, đánh giá kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình.

Điều này thể hiện tính cầu thị, trách nhiệm trong tiếp thu của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã góp phần quan trọng trong tháo gỡ có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân. Giải quyết căn cơ tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp là nguyên nhân của việc mất an ninh trật tự ở cơ sở, tạo niềm tin trong cử tri và Nhân dân.

Theo số liệu báo cáo, thông qua tiếp xúc cử tri các đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận tổng hợp được 2.765 kiến nghị của cử tri, trong đó 69 kiến nghị liên quan đến hoạt động của Quốc hội, 2.605 kiến nghị liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, 61 kiến nghị liên quan đến công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 30 kiến nghị liên quan đến công tác của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Tất cả các kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đã được Quốc hội chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết cho đến nay có 2.761/2.765 kiến nghị được giải quyết, trả lời đạt 99,5% với tỷ lệ giải quyết rất cao; các nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri và Nhân dân. Nhiều nội dung kiến nghị cụ thể của cử tri được Chính phủ, bộ, ngành nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp thiết thực, có lộ trình.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã có sự đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của vấn đề giám sát tối cao của Quốc hội thông qua việc tiếp thu ý kiến cử tri của các địa phương trong hoạt động chất vấn, giám sát. Đã có rất nhiều thay đổi từ khâu lựa chọn, quyết định nội dung chất vấn và giám sát đã bám sát thực tiễn, lựa chọn đúng, trúng nhiều vấn đề nóng, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều nội dung trả lời kiến nghị của các bộ, ngành trung ương tiếp tục được các đại biểu Quốc hội giám sát cho thấy sự quyết liệt, xem xét đến cùng các kiến nghị cũng như trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Điều này càng khẳng định tinh thần đổi mới, đồng hành của Quốc hội với Chính phủ, nhiều nội dung trả lời kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành được cử tri và Nhân dân đánh giá cao như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phóng viên: Thưa đại biểu, ngoài những kết quả tích cực vừa nêu, đại biểu nhận thấy đâu là những tồn tại, hạn chế trong giải quyết trả lời kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương ghi nhận từ thực tế địa phương như Hoà Bình? Việc đưa ra thảo luận nội dung này tại Nghị trường có ý nghĩa như thế nào?

ĐBQH Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình: Tôi nhận thấy, những vấn đề tồn tại, hạn chế trong giải quyết trả lời kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương có những vấn đề cần lưu tâm. Trong đó có việc tổng hợp báo cáo của một số đoàn còn chậm, có những nội dung các tỉnh tổng hợp gửi trung ương nhưng chưa đúng thẩm quyền, vẫn còn những nội dung trả lời của một số bộ, ngành chưa sát, đúng và trúng kéo dài; nội dung trả lời chung chung, chưa rõ ràng, khó cho các địa phương thực hiện; có nhiều kiến nghị liên quan đến việc giải quyết của nhiều bộ, ngành trung ương chưa được các bộ, ngành quan tâm đúng mức; trách nhiệm đối với mỗi cơ quan còn hạn chế, còn sự đùn đẩy trách nhiệm; có những kiến nghị liên quan đến sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách vẫn chưa được xem xét, giải quyết một cách kịp thời; một số nội dung tuy đã có trả lời nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và Nhân dân, còn tình trạng người dân phải kiến nghị nhiều lần; nhiều nội dung kiến nghị của cử tri và Nhân dân cũng không thể trả lời được ngay, cần có thời gian để các bộ, ngành tham mưu, cũng có nội dung khó có thể trả lời được.

Tại báo cáo giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế những vụ việc cụ thể chưa được giải quyết thực hiện; có những kiến nghị đã được đưa ra tại nhiều kỳ họp các khóa Quốc hội nhưng cho đến nay vẫn chưa được xem xét và giải quyết triệt để, tạo sự mong chờ của cử tri và Nhân dân.

Việc Quốc hội đưa nội dung giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân vào chương trình thảo luận tại nghị trường cho thấy hoạt động của Quốc hội đã rất đổi mới; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri trong hoạt động của Quốc hội như công tác xây dựng luật, công tác giám sát đã có nhiều đổi mới hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời lấy quyền lợi của người dân sẽ làm trung tâm.

Phóng viên: Thưa đại biểu, từ thực tế địa phương, để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, theo đại biểu cần những giải pháp đột phá nào?

ĐBQH Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình: Theo tôi, để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, tôi đề nghị Quốc hội quan tâm một số nội dung sau đây: Một là, các đoàn đại biểu Quốc hội cần chủ động thực hiện sớm hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Tổng hợp, phân loại chính xác các kiến nghị gửi tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định về thời gian và đảm bảo về nội dung.

Hai là, Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát lại những trả lời của các bộ, ngành mà thấy chưa thực hiện đúng lời hứa. Những nội dung đòi hỏi có lộ trình thực hiện thì phải bám sát theo đến cùng.

Ba là, Quốc hội thường xuyên tổ chức rà soát lại những kết quả trả lời của Chính phủ, các bộ, ngành để có đôn đốc, theo dõi thực hiện.

Thứ tư, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương thường xuyên chỉ đạo và đưa kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thành một nội dung về công tác thi đua, khen thưởng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành để chỉ đạo trong tổ chức thực hiện.

Phóng viên: Xin cảm ơn đại biểu.

Hải Yến

Các bài viết khác