Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 0518f3a0-d9f1-90a9-7816-22f2baf486ac.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐẢM BẢO NGUỒN KINH PHÍ VÀ KIỀM CHẾ LẠM PHÁT KHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

25/10/2023

Để thực hiện việc cải cách tiền lương được hiệu quả, các ĐBQH cho rằng, Chính phủ và các địa phương cần đảm bảo nguồn kinh phí cho việc tăng lương. Cải cách tiền lương phải gắn với đảm bảo kiềm chế lạm phát, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG PHẢI GẮN VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

ĐBQH TRẦN QUỐC TUẤN: ĐỀ NGHỊ RÚT NGẮN THỜI GIAN TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ

Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng khóa XIII vừa ban hành nghị quyết và giao Chính phủ trình Quốc hội tiến độ cải cách tiền lương. Theo kết luận của Hội nghị Trung ương 8, lộ trình thực hiện từ 01/7/2024 với tinh thần, quan điểm thực hiện 6 nội dung Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách tiền lương. Cụ thể sẽ xây dựng bảng lương mới thay cho bảng lương hiện nay, gồm bảng lương về chức danh lãnh đạo từ Trung ương cho đến cơ sở, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ và 3 bảng lương cho lực lượng vũ trang.

Cần đảm bảo nguồn kinh phí cho việc tăng lương

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đề cập về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Những năm qua, mặc dù khó khăn trong đại dịch COVID-19, Chính phủ đã đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, trích lập quỹ tiền lương đến nay được khoảng 560 nghìn tỷ đồng bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 01/7/2024 trong 3 năm 2024 - 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong năm 2025, Chính phủ sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương từ ngày 01/7/2024. Đồng thời, Chính phủ cũng tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định.

Từ năm 2025 trở đi, tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, nâng cao hiệu quả các chính sách người có công, trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để thực hiện cải cách tiền lương hiệu quả, một trong những vấn đề quan trọng là nguồn kinh phí để đảm bảo tính khả thi theo đúng tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. Đây là nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều ĐBQH.

Đại biểu Phạm Thúy Chinh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang.

Đại biểu Phạm Thúy Chinh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang nêu quan điểm: Từ 01/7/2024 sẽ sử dụng hơn 132.000 tỷ đồng để dành cho việc cải cách tiền lương. Tuy nhiên, ở các địa phương, việc tích lũy ngân sách để dành cho cho cải cách tiền lương là khác nhau. Một số địa phương có tích lũy nguồn kinh phí cao từ nguồn tăng thu nhưng có địa phương không tự cân đối được ngân sách thì có thể chưa đảm bảo được việc tăng lương. Do đó, cần phải Chính phủ và các địa phương cần quan tâm hơn đến yếu tố này.

Cải cách tiền lương phải gắn với đảm bảo kiềm chế lạm phát

Việc cải cách tiền lương phải gắn với đảm bảo kiềm chế lạm phát, giá cả hàng hóa trên thị trường gia tăng. Đưa ra quan điểm về nội dung này, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội cho rằng, việc tăng lương cũng cần phải song hành với kiềm chế lạm phát. Bởi những năm qua, mức điều chỉnh lương cho cán bộ, công chức, viên chức không kịp với sự tăng giá các mặt hàng trên thị trường.

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm của năm 2023 có 31% các hộ gia đình bị ảnh hưởng của việc giá cả tăng cao. Nếu như chúng ta tăng lương mà không áp dụng song hành với các biện pháp kiềm chế lạm phát thì ý nghĩa của việc đảm bảo tăng lương không đảm bảo.

Ngoài ra, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cũng cho rằng, việc tăng lương phải thực chất và không cào bằng. Theo Nghị quyết 27, khi tăng lương thì không còn phụ cấp khác. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng người được hưởng phụ cấp ngoài lương còn rất nhiều. Do vậy, khi điều chỉnh chính sách tiền lương thì cũng phải tính đến việc đảm bảo quyền lợi cho những người dân đang có phụ cấp thì không bị ảnh hưởng. Mặt khác, việc tăng lương phải gắn với tinh giản biên chế, đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng thuận với quan điểm trên, đại biểu Trần Văn Lâm – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, nguồn kinh phí dành cho cải cách tiền lương đòi hỏi việc điều hành ngân sách cũng cần khoa học, linh hoạt, có kế hoạch cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo việc cải cách tiền lương phải đạt được mục tiêu đề ra; đồng thời phải đảm bảo kiềm chế được lạm phát.

 Đại biểu Trần Văn Lâm – Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang.

Theo dự kiến, việc cải cách chính sách tiền lương sẽ xây dựng bảng lương mới thay cho bảng lương hiện nay, gồm bảng lương về chức danh lãnh đạo từ Trung ương cho đến cơ sở, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ và 3 bảng lương cho lực lượng vũ trang.

Thứ hai là sắp xếp, thu gọn chế độ phụ cấp so với hiện nay. Thứ ba là chế độ tiền thưởng bằng 10% quỹ tiền lương cơ bản không bao gồm phụ cấp. Thứ 4 là chế độ nâng bậc lương. Thứ 5 là nguồn kinh phí để thực hiện chế độ cải cách tiền lương. Thứ 6 là quản lý tiền lương và thu nhập.

Vấn đề quan trọng nhất trong 6 nội dung này là nguồn kinh phí để cải cách tiền lương. Về việc này, Chính phủ đã báo cáo tại hội nghị Trung ương, nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026. Theo đó, sau năm 2024, sẽ thực hiện tăng có lộ trình 5-7% lộ trình tăng lương đảm bảo mức lương phù hợp tiệm cận khu vực 1 của tư nhân./.

Bích Lan

Các bài viết khác