Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 4616f3a0-3944-90a9-7816-2ade539369d8.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐQBH LƯU BÁ MẠC: KỲ VỌNG QUYẾT SÁCH CỦA QUỐC HỘI TẠO CƠ SỞ QUAN TRỌNG, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU KT – XH CỦA ĐẤT NƯỚC

23/10/2023

9h00 sáng 23/10/2023, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV chính thức khai mạc. Chia sẻ trước thềm Phiên khai mạc, đại biểu Lưu Bá Mạc – Đoàn ĐQBH tỉnh Lạng Sơn kỳ vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỳ họp thứ 6 sẽ thành công tốt đẹp, tạo cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP SÁNG 23/10: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHOÁ XV

ĐBQH NGUYỄN TRƯỜNG GIANG: CHUẨN BỊ KỸ LƯỠNG, XEM XÉT THẤU ĐÁO CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6

Toàn cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 6 được tiến hành theo 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 (15 ngày), từ ngày 23/10-10/11; đợt 2 (7 ngày), từ ngày 20-28/11/2023. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 22 ngày.

Để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình và các điều kiện bảo đảm tổ chức hiệu quả Kỳ họp.

Phóng viên: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc vào 9h00 ngày 23/10 tại Thủ đô Hà Nội. Vậy, đại biểu đánh giá thế nào về nội dung cũng như điểm mới trong công tác chuẩn bị của Kỳ họp lần này?

Đại biểu Lưu Bá Mạc – Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn: Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định cũng như cho ý kiến một khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, giám sát cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 09 dự án luật; xem xét thông qua 01 dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 08 dự án Luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ;…

Quốc hội cũng sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024. Xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ: kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công;..

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4; tiến hành giám sát chuyên đề; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Đại biểu Lưu Bá Mạc – Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, lễ tân, tổ chức công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền, các tài liệu phục vụ cho Kỳ họp,… Trong đó, khắc phục việc chậm gửi tài liệu, tài kỳ họp các cơ quan có liên quan và các cơ quan của Quốc hội đã rất tích cực, chủ động gửi tài liệu, nội dung được  cho ý kiến tại kỳ họp từ sớm để các đại biểu Quốc hội tiếp cận, đảm bảo thời gian nghiên cứu trước khi thảo luận.

Phóng viên: Một trong những nội dung trọng tâm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV là công tác lập pháp. Đại biểu có thể chia sẻ về quá trình tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội  thông qua, đặc biệt là dự án Luật Đất đai (sửa đổi)?

Đại biểu Lưu Bá Mạc – Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn: Dự kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ thông qua 09 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết. Qua nghiên cứu Hồ sơ dự án luật, Báo cáo tiếp thu, giải trình;… có thể thấy chất lượng các dự án luật ngày càng được nâng lên.

Ngay sau khi kỳ họp thứ 5 kết thúc, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khẩn trương chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, giải trình, tiếp thu đầy đủ.

Tiếp đó, tại các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nội  dung này được tiến hành, thảo luận kỹ lưỡng đối với từng chính sách, quy định còn quan điểm, ý kiến khác nhau. Trên cơ sở thông báo Kết luận nội dung thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan có trách nhiệm tiếp tục rà soát, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Đặc biệt để tạo được sự đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để lấy ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Theo đó, nhiều nội  dung đã được góp ý làm rõ, nhiều quan điểm khác nhau đã có sự đồng thuận, thống nhất cao.

Như vậy, với quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có thể thấy chất lượng các dự án luật so với kỳ họp trước đã tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện và nâng cao; đảm bảo trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Riêng đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm lớn của cử tri cả nước. Dự thảo luật lần này đã tiếp thu cơ bản ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, do đó phiên bản lần này đã có sự hoàn chỉnh hơn, giải quyết được nhiều ý kiến khác nhau, nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn;… Tuy nhiên, đối với một số nội dung còn phương án khác nhau được xin ý kiến lần này cũng sẽ được Quốc hội  cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định biểu quyết thông qua nhằm đảm bảo quy định sau khi ban hành có tính khả thi, phát huy hiệu quả trên thực tế.

Phóng viên: Là kỳ họp cuối năm đồng thời là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội sẽ thực hiện khối lượng công việc rất lớn với nhiều nội dung quan trọng. Vậy, đại biểu có kỳ vọng gì trước thềm phiên khai mạc kỳ họp?

Đại biểu Lưu Bá Mạc – Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn: Theo Chương trình kỳ họp đặt ra khối lượng công việc rất lớn đặc biệt là công tác lập pháp của Quốc hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, trên cơ sở phát huy trí tuệ tập thể, tôi kỳ vọng kỳ họp thứ 6 sẽ thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, đối với công tác lập pháp, các dự án luật trình thông qua sẽ được xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, với những nội dung quan trọng khác như: Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác giám sát;… Quốc hội cũng sẽ kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp đáp ứng kỳ vọng cũng như mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp và cử tri cả nước.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại biểu!

Lan Anh - Trọng Quỳnh

Các bài viết khác