Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5f5f91a0-c901-90a9-7816-2288295f39fd.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN GIẢI NGÂN SỐ VỐN VAY LẠI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

09/01/2023 08:43

Phát biểu góp ý việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga – Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đề nghị Quốc hội xem xét lại quy định về thời hạn giải ngân số vốn vay lại được điều chỉnh của các địa phương năm 2022, đồng thời quy định rõ thời hạn giải ngân, nếu được điều chỉnh trong nghị quyết để Chính phủ và các địa phương thực hiện.

TỔNG THUẬT SÁNG 09/01: QUỐC HỘI THẢO LUẬN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN VAY LẠI NĂM 2022 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Hội trường.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 09/01 tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; Việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Phát biểu góp ý tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cơ bản nhất trí với các nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn vay năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan trong Tờ trình của Chính phủ và cũng nhất trí cao với những nội dung của Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu góp ý tại phiên thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, việc điều chỉnh và bổ sung này là cần thiết để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, về nội dung điều chỉnh vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, đại biểu còn rất băn khoăn về thời gian giải ngân.

Cụ thể, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách nêu rõ: Trường hợp được Quốc hội cho phép, đề nghị Chính phủ rà soát, khẩn trương triển khai thực hiện để đảm bảo tính hiệu quả và khả năng giải ngân trong thời gian chỉnh lý ngân sách năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng thời gian chỉnh lý ngân sách hằng năm theo Thông tư số 85 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định là kết thúc vào 31/01 năm sau. Như vậy, nếu hôm nay Quốc hội thông qua nghị quyết này thì chỉ còn 22 ngày nữa là hết 31/01/2023, trừ đi 6 ngày nghỉ cuối tuần và 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì các địa phương chỉ còn có 9 ngày để giải ngân hết toàn bộ số vốn được điều chỉnh tăng dự toán. Điều này theo đại biểu là khó khả thi, nếu không kịp giải ngân thì mục tiêu của việc điều chỉnh là tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện trả nợ sớm, giảm vay nợ ngân sách địa phương và giảm chi phí nợ lãi sẽ không thực hiện được.

Bởi vậy, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị Quốc hội xem xét lại quy định về thời hạn giải ngân số vốn vay lại được điều chỉnh của các địa phương năm 2022. Việc Chính phủ trình điều chỉnh dự toán ngân sách 2022 thời điểm này là chậm, không đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Nhưng để linh hoạt, tạo điều kiện cho các địa phương thì Quốc hội xem xét cho phép thực hiện là đúng thẩm quyền, Quốc hội cũng nên xem xét thêm về thời hạn giải ngân. Đồng thời, đề nghị quy định rõ thời hạn giải ngân, nếu được điều chỉnh trong nghị quyết để Chính phủ và các địa phương thực hiện./.

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác