Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: c46091a0-0922-90a9-7816-2e9d0cc7b6ff.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN CÔNG HOÀNG: KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 LÀ THỜI ĐIỂM CHÍN MUỒI ĐỂ THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

07/01/2023 12:20

Góp ý vào dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nêu quan điểm, đây là thời điểm chín muồi để thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

TỔNG THUẬT CHIỀU 06/01: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chiều ngày 06/1/2023.

Chiều ngày 06/01/2023, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và dự kiến sẽ thông qua dự án Luật này vào ngày 9/01/2023 tới đây.

Đề cập về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng mô hình Hội đồng Y khoa quốc gia để chủ trì thực hiện việc đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề, do vậy, để thận trọng và thuận tiện cho Chính phủ trong quá trình điều hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Cơ quan soạn thảo việc ghi nhận hình thức tổ chức này trong dự án Luật theo hướng quy định Hội đồng Y khoa quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập với các nhiệm vụ cụ thể; giao Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động như thể hiện tại Điều 25. Khi quy định cụ thể về Hội đồng Y khoa quốc gia,Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế ít nhiều vẫn còn phụ thuộc vào các nguồn lực của Nhà nước nên hoạt động còn phân tán, nên việc giao tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề của người hành nghề là chưa phù hợp trong giai đoạn này.

Để phát huy vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ sở có chức năng đào tạo, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự án Luật quy định Hội đồng Y khoa quốc gia chủ trì phối hợp với các tổ chức xã hội – nghề nghiệp về khám, chữa bệnh và  cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh.

PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên

Quan tâm đến dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho rằng, những nội dung vướng mắc của Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) về cơ bản đã được các cơ quan tiếp thu và chỉnh lý theo ý kiến của đại biểu Quốc hội đã đảm bảo chất lượng để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Về Hội đồng Y khoa quốc gia tại Điều 25 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho rằng, Hội đồng Y khoa quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động đã mang lại nhiều điểm mới cho ngành y tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

Liên quan đến vấn đề tài chính y tế, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều vấn đề như việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; việc huy động các nguồn lực xã hội cho lĩnh vực y tế; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh,…

PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho rằng, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 là thời điểm chín muồi để thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng đề nghị, sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ Y tế cần sớm hướng dẫn để đưa Luật áp dụng kịp thời, đáp ứng tốt như cầu cấp thiết của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay./.

Ánh Nguyệt

Các bài viết khác