Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: bf4293a0-1934-90a9-5115-a31406afad81.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH HUỲNH THỊ ÁNH SƯƠNG: CÁC CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ VÀ ĐẦY ĐỦ

07/01/2023 11:20

Theo đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Nghị quyết số 30 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đầy đủ; dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được thực hiện hiệu quả...

KỲ VỌNG CHÍNH SÁCH CHO Y, BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN SẼ ĐƯỢC QUAN TÂM HƠN KHI LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI) ĐƯỢC THÔNG QUA

ĐBQH TRẦN VĂN KHẢI: 5 NỘI DUNG ĐƯA RA KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 XEM XÉT ĐỀU TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN CAO

Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, chiều ngày 07/1, Quốc hội sẽ đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Đóng góp ý kiến vào các nội dung trên, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, theo nội dung tại Mục I (Sự cần thiết và cơ sở pháp lý) của Tờ trình số 494/TTr-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ cho thấy có đủ cơ sở để đề nghị Quốc hội cho phép Chính phủ tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 29/07/2021 đến hết ngày 31/12/2023.


Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với nội dung dự thảo nghị quyết, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương thống nhất cao với việc tiếp tục thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp thời gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Về việc chuyển tiếp thực hiện 02 chính sách liên quan phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương cho rằng, các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Nghị quyết số 30 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đầy đủ, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, Nghị quyết 30 chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022 trong khi một số chính sách đã triển khai nhưng cần thêm thời gian để thực hiện hết cho các đối tượng và giải quyết các vướng mắc, tồn đọng đối với các hoạt động đã thực hiện nhưng chưa được chi trả, quyết toán. Do đó, việc chuyển tiếp thực hiện đối với 02 chính sách giúp bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, giúp các đơn vị y tế thuận lợi trong việc hoàn thành giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến phòng, chống dịch.

Về các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 theo các quy định của Nghị quyết số 30 và các văn bản hướng dẫn mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thực hiện thanh toán theo các quy định tại Nghị quyết số 30 và các văn bản hướng dẫn bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2023.


Các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Theo đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương, thực tế, nhiều hồ sơ, chứng từ thanh toán các chế độ liên quan COVID-19 rất phức tạp, nhiều đơn vị vẫn chưa thể hoàn tất hồ sơ chứng từ liên quan để thanh toán theo quy định. Việc chuyển tiếp chính sách này tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn tất thanh toán các chế độ.

Về cơ chế thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 đang thực hiện theo Nghị quyết số 30 được hướng dẫn bởi Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương cho ý kiến là xin được tiếp tục cho đến hết ngày 31/12/2023.

Theo thực trạng hiện nay, vẫn còn cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 (Như tỉnh Quảng Ngãi, có: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi) với 30 giường bệnh COVID-19, còn lại 80 giường bệnh thu dung điều trị các bệnh hô hấp khác và bệnh lao.

Để thực hiện công tác phòng, chống và khám, chữa bệnh, các bệnh viện phải mua sắm, cung ứng thuốc, hoá chất, vật tư y tế, dịch truyền... để sử dụng chung cho cả công tác khám chữa bệnh thường xuyên và phòng, chống dịch COVID-19 mà khó tách được chi tiết nguồn kinh phí mua sắm riêng cho phòng, chống dịch COVID-19 do không thể ước tính trước số lượng bệnh nhân COVID-19, dịch bệnh này cũng chưa có tiền lệ, mới phát sinh nên rất khó xác định được cụ thể nguồn kinh phí để giao dự toán. Do đó, Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 sử dụng nguồn tài chính của đơn vị để mua sắm, cung ứng dịch vụ cho tất cả các hoạt động của đơn vị, bao gồm cả điều trị bệnh nhân COVID-19 và khi kết thúc đợt điều trị thì mới xác định được chi phí thực tế điều trị bệnh nhân COVID-19 và báo cáo cấp có thẩm quyền để ngân sách hoàn trả khoản kinh phí điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc phạm vi ngân sách chi trả.

Về nội dung gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023 được gia hạn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương nêu quan điểm, các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Nghị quyết số 30 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đầy đủ, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023 cho thấy quy định này đã được thực hiện hiệu quả, góp phần bảo đảm cung ứng thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân, cũng như quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc của các doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Thuốc được gia hạn theo quy định này bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Hiện nay, với thực trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu sau dịch, chiến tranh và nhiều yếu tố bất thuận lợi của thế giới, việc đảm bảo đủ thuốc, Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm cho công tác khám chữa là một thách thức lớn. Việc giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực góp phần vào những khó khăn để đảm bảo đủ thuốc cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023 được gia hạn hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023 là một chính sách hợp lý và đúng đắn giai đoạn này./.

Bích Lan

Các bài viết khác