Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 451191a0-5925-90a9-7816-21875f21522f.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: XÁC ĐỊNH NHỮNG SẢN PHẨM DU LỊCH THỰC SỰ NỔI TRỘI CỦA MỖI VÙNG TRỌNG ĐIỂM KINH TẾ

07/01/2023 09:03

Để phát triển ngành du lịch trong thời gian tới, Quy hoạch tổng thể quốc gia cần khắc phục được các hạn chế, yếu kém là rào cản cho sự phát triển. Tuy nhiên, bản Quy hoạch này vẫn có sự dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm khi xác định các sản phẩm du lịch chính của mỗi không gian phát triển du lịch theo vùng. Đây là ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

TỔNG THUẬT SÁNG 07/01: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Vẫn có sự dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm khi xác định các sản phẩm du lịch.

Cho ý kiến về dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương khẳng định, việc lập Quy hoạch tổng thể quốc gia là công việc khó khăn, phức tạp và đã được chuẩn bị triển khai thận trọng, tích cực, đúng quy trình, bám sát những quy định của Luật Quy hoạch và các nghị định, nghị quyết của Chính phủ. Quy hoạch tổng thể quốc gia có vai trò vô cùng quan trọng và đây là cơ sở để lập các quy hoạch khác và là căn cứ xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả trước mắt và lâu dài nên rất cần có sự tính toán kỹ lưỡng, khoa học và thận trọng, sự rà soát khách quan để tránh ôm đồm, dàn trải và thiếu sót.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương đề nghị rà soát lại các sản phẩm du lịch chính của mỗi vùng theo hướng xác định những sản phẩm thực sự nổi trội.

Góp ý về định hướng phát triển và phân bố không gian ngành du lịch, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhất trí cao với những đánh giá của Ban soạn thảo về những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong hiện trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước giai đoạn vừa qua. Trong đó, có nguyên nhân vẫn còn tư duy dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch còn dàn trải, hiệu quả chưa cao.

Đồng tình với các mục tiêu phát triển du lịch được nêu trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ, để phát triển ngành du lịch trong thời gian tới, quy hoạch tổng thể cần khắc phục được các hạn chế, yếu kém là rào cản cho sự phát triển. Tuy nhiên, trong Quy hoạch tổng thể quốc gia vẫn có sự dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm khi xác định các sản phẩm du lịch chính của mỗi không gian phát triển du lịch theo vùng.

Đại biểu lấy ví dụ, trong 6 vùng không gian phát triển nhưng sản phẩm du lịch chính được liệt kê gần như giống nhau, có vẻ đây là sự liệt kê tổng hợp tất cả những sản phẩm du lịch hiện đang có của các vùng, chứ không phải là bản quy hoạch tổng thể và chưa xác định được đâu là sản phẩm du lịch chính, nổi trội, đặc sắc của mỗi vùng. Vùng nào có biển đảo thì lại được xác định sản phẩm du lịch chính là du lịch biển đảo.

Vì cố gắng liệt kê hết những sản phẩm du lịch hiện đang có của các vùng nên sản phẩm du lịch chính của mỗi vùng lại quá nhiều, đều từ 10 sản phẩm trở lên. Sự ôm đồm một cách an toàn này lại khiến cho việc quy hoạch chưa thực sự có trọng tâm, trọng điểm, chưa đúng với quan điểm về tổ chức không gian phát triển được nêu ngay ở phần đầu bản quy hoạch là phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Điều này cũng chưa thật sự sát đúng với bài học kinh nghiệm được nêu trong quy hoạch là phát triển phải dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi vùng miền.

Do vậy, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị có sự rà soát lại các sản phẩm du lịch chính của mỗi vùng theo hướng xác định những sản phẩm thực sự nổi trội, chứ không cần sự liệt kê triệt để và có phần còn lộn xộn tất cả các sản phẩm du lịch của các vùng. Khi xác định được sản phẩm du lịch chính thì mới có thể có phương hướng, kế hoạch tập trung để đầu tư phát triển. Đại biểu lo ngại nếu cứ dàn trải đầy đủ lại rơi vào đầu tư manh mún, không có trọng tâm, trọng điểm, thiếu hiệu quả.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại các khái niệm về sản phẩm du lịch, bởi vẫn còn có sự lẫn lộn trong khái niệm, những sản phẩm được liệt kê như nghỉ cuối tuần, thư giãn cuối tuần, du lịch cuối tuần – đây không thực sự là khái niệm sản phẩm du lịch, không cùng loại với các sản phẩm du lịch khác như du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm.

Quan tâm đúng mức phát triển thể dục, thể thao cộng đồng.

Đối với định hướng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhận thấy quy hoạch mới chỉ tập trung chú ý định hướng phát triển mạng lưới thể thao thành tích cao. Trong đó nhấn mạnh về một số công trình xây dựng đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo các điều kiện sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công các sự kiện thể thao lớn của châu Á, thế giới và định hướng bố trí mạng lưới cơ sở đào tạo chất lượng cao, mà chưa có sự quan tâm phát triển thể thao quần chúng qua việc định hướng dành quỹ đất để bố trí hệ thống các điểm tập luyện thể thao cộng đồng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng ở Việt Nam và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm khoảng trên 70% gánh nặng bệnh tật. Hơn nữa, bệnh không lây nhiễm còn là bệnh lý nền, yếu tố tăng nặng và dẫn đến tử vong của các trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm khác như COVID-19. Một trong những cách cơ bản phòng tránh tốt nhất bệnh không lây nhiễm là tăng cường vận động thể lực, tích cực tham gia thể dục, thể thao. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh cần quan tâm đúng mức tới việc phát triển thể dục, thể thao cộng đồng, vừa góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc con người Việt Nam, vừa giảm gánh nặng cho ngành y tế, gia tăng chỉ số hạnh phúc và việc kéo dài tuổi thọ, thời gian sống khỏe mạnh của con người như trong mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của bản quy hoạch tổng thể đã nêu.

Nêu quan điểm về định hướng phát triển các cơ sở báo chí xuất bản, phát thanh, truyền hình, bản Quy hoạch tổng thể quốc gia Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến đã xác định rõ ràng, chính xác và khoa học mục tiêu tổ chức, sắp xếp hợp lý, tinh gọn mạng lưới cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và xuất bản in. Tuy nhiên, để thực hiện tốt những định hướng đó, đại biểu đề nghị không nên sử dụng cụm từ “khuyến khích” tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của bộ, ngành trung ương. Nếu chỉ dừng lại ở khuyến khích thì tính hiệu lực và hiệu quả chưa cao.

Đại biểu nêu thực tế hiện nay chúng ta đang có quá nhiều cơ quan báo chí (Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, tính đến hết tháng 12/2022 cả nước có hơn 800 cơ quan báo chí). Hoạt động của các cơ quan báo chí vẫn còn có sự chồng chéo và cũng còn nhiều vi phạm nên việc tổ chức sáp nhập và hợp nhất các cơ quan báo chí là việc rất cần phải thực hiện mạnh mẽ trong thời gian tới, chứ không chỉ dừng ở mức độ khuyến khích./.

Lan Hương

Các bài viết khác