Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 871191a0-39a7-90a9-7816-2b33574f4c65.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH ĐINH NGỌC QUÝ: THÚC ĐẨY HỢP TÁC, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM GIỮA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA QUỐC HỘI HAI NƯỚC VIỆT NAM - NEW ZEALAND

06/12/2022 09:50

Đánh giá về chuyến thăm New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ĐBQH Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội, thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - New Zealand cho rằng chuyến thăm đã cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand, góp phần thúc đẩy hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ MONG CHỨNG KIẾN SỰ HỨNG KHỞI MẠNH MẼ ĐẦU TƯ TỪ NEW ZEALAND VÀO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ HỘI KIẾN TOÀN QUYỀN NEW ZEALAND DAME CINDY KYRO

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đang có chuyến thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe.

Từ ngày 03 đến ngày 06/12/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có chuyến thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe.

Nhận định về chuyến thăm New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam,  ĐBQH Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng chuyến thăm đã cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand, góp phần thúc đẩy hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước.

Phóng viên: Thưa đại biểu, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức New Zealand, xin đại biểu cho biết tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyến thăm, đặc biệt khi đây chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới New Zealand kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2020?

ĐBQH Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội, thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - New Zealand.

ĐBQH Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội: Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và New Zealand sau 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao bao gồm 14 điểm đã nhấn mạnh mục tiêu “… tăng cường hơn nữa khuôn khổ giao lưu và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và New Zealand, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hoà bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi nước cũng như của khu vực và thế giới”, đồng thời, “cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chính trị song phương thông qua trao đổi thường xuyên đoàn cấp cao trên các kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ…”. Năm 2021, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký trực tuyến Chương trình hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021 - 2024, nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Và chỉ chưa đầy ba tuần, sau khi nữ Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có chuyến thăm chính thức New Zealand cho thấy tầm quan trọng của quan hệ giữa hai nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang đan xen giữa nhiều thuận lợi sau khi đại dịch CIOVID-19 đã được kiểm soát tốt hơn nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, cũng sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từ hơn 10 năm trước, đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến New Zealand - một trong bốn nước thành viên đề xướng của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) cho thấy tầm quan trọng của chuyến thăm, cụ thể là: Thứ nhất, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước; thứ hai, vai trò của hai nước và nhất là giữa hai Nghị viện trong việc góp phần thực hiện các cam kết song phương và thực thi các cam kết của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTTP cũng như các quan tâm chung của hai bên tại các diễn đàn đa phương; thứ ba, đó là thúc đẩy hợp tác, trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.

Phóng viên: Thưa Đại biểu, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung cho rằng “Ngoại giao nghị viện đóng vai trò là một động lực quan trọng, đem lại một tầm vóc mới cho quan hệ hai nước Việt Nam - New Zealand”, là thành viên của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - New Zealand, đại biểu đánh giá thế nào về nhận định này và mối quan hệ nghị viện giữa Việt Nam và New Zealand trong thời gian qua?

ĐBQH Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội: Chính xác là như vậy. Thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp cao nhất của các quốc gia nói chung và giữa Nghị viện hai nước Việt Nam - New Zealand luôn được Lãnh đạo Đảng, Quốc hội nước ta quan tâm và dành những trọng tâm ưu tiên để không chỉ góp phần tăng cường quan hệ nghị viện mà còn là động lực quan trọng, cụ thể hóa Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước – 2 quốc gia có vị trí địa chính trị quan trọng trong khu vực.

Từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI, Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Australia và New Zealand (là một trong 34 Nhóm Nghị sỹ Quốc hội thuộc Tổ chức Nghị sỹ Quốc hội Việt Nam với các nước). Tháng 7/2007, Quốc hội New Zealand thành lập Nhóm Nghị sỹ Quốc hội New Zealand - Việt Nam. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế diễn ra tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội New Zealand thăm Việt Nam từ năm nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội hai nước.

Trong nhiều năm qua, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước đã có một số hoạt động trao đổi. Tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XV, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - New Zealand cũng đã có cuộc làm việc và trao đổi với Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường quan hệ giữa các Nhóm Nghi sỹ hữu nghị của hai nước và chia sẻ những thế mạnh của hai bên để cùng hướng tới mục tiêu chung góp phần thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nhà nước và giúp các cơ quan của hai bên có thông tin cụ thể trong quá trình hợp tác, phát triển.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ theo nghi thức truyền thống Mihi Whakatau.

Phóng viên: Qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đại biểu cho biết kỳ vọng của mình đối với việc tăng cường quan hệ nghị viện giữa Việt Nam và New Zealand trong thời gian tới?

ĐBQH Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Uỷ ban Xã hội: Có thể nói, Nghị viện New Zealand có lịch sử khá lâu đời và có thể chia sẻ, trao đổi giữa hai bên về kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, thực hiện các chức năng của Nghị viện. New Zealand cũng là quốc gia có thế mạnh trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, giáo dục… chính vì vậy, cá nhân tôi rất hy vọng rằng, qua chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thì:

(1) Hoạt động trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và kể cả Văn phòng Quốc hội của hai nước được tăng cường thường xuyên hơn và cụ thể hóa trong từng lĩnh vực;

(2) Các lĩnh vực thế mạnh của New Zealand về giáo dục, đào tạo, nông nghiệp và thương mại được phát huy, nhất là việc phía bạn dành nhiều hơn số lượng học bổng và các chương trình đào tạo cho sinh viên Việt Nam, cho cán bộ, công chức Việt Nam;

(3) Hy vọng trong thời gian tới, các hoạt động giữa Nghị viện hai nước được cụ thể hóa thực chất bằng các cam kết, kế hoạch cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp và đào tạo tiếng Anh cho các cán bộ, công chức của Quốc hội Việt Nam góp phần vào quá trình tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội hướng tới chuyên nghiệp.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ nâng tầm hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đặt nền móng cho việc thúc đẩy xây dựng quan hệ nghị viện hai nước thành một trong những hình mẫu trong quan hệ nghị viện trên thế giới, không chỉ ủng hộ mà còn chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho hai Chính phủ triển khai các kế hoạch hợp tác mang tầm chiến lược; quan tâm, đẩy mạnh giao lưu Nhân dân, gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - New Zealand.

Phóng viên: Xin cảm ơn Đại biểu!

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác