Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f70391a0-498d-90a9-7816-2f05b070caa8.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH LÊ ĐÀO AN XUÂN: SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI PHẢI ĐẢM BẢO KHÔNG MẤT THÊM CÁN BỘ NGÀNH TÀI NGUYÊN

14/11/2022 16:44

Tranh luận xung quanh việc sửa đổi Luật Đất đai, đại biểu Lê Đào An Xuân- Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ khẩn trương ban hành hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành việc sửa đổi ngay các vướng mắc để không kiềm chế sự phát triển kinh tế xã hội cũng như không mất thêm cán bộ ngành Tài nguyên.

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

ĐBQH NGUYỄN CHU HỒI: MINH BẠCH GIÁ ĐẤT NHẰM HẠN CHẾ CUỘC ''CHẠY ĐUA'' GIỮA CÁC NHÓM LỢI ÍCH

Ngày 14/11, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tranh luận để làm rõ thêm ý kiến về việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đại biểu Lê Đào An Xuân – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Qua rà soát thì nhiều thủ tục quản lý nhà nước về đất đai, khoảng 18 thủ tục có quy định thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tức là thẩm quyền chung theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong khi đó, bộ thủ tục hành chính lại quy định thời gian cụ thể cho từng cấp, từng ngành, phần lớn giải quyết trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Như vậy, trên thực tế, nếu mà lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ký để giải quyết các thủ tục hành chính thì có thể đảm bảo theo quy định về thời gian đối với quy định về bộ thủ tục hành chính nhưng lại không đảm bảo thẩm quyền theo quy định. Nếu chúng ta lấy ý kiến theo đúng thẩm quyền, tức là phải họp hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc lấy ý kiến của các thành viên, như vậy không đảm bảo thời gian. Cho nên, đại  biểu Lê Đào An Xuân đề nghị trong lần sửa đổi luật lần này, cùng với các văn bản hướng dẫn luật, chúng ta quan tâm đến việc phân định rõ thẩm quyền, những nội dung nào, những vấn đề lớn thì giao thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, còn không thì giao lại cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

Về quy định hiểu và áp dụng luật, một số quy định hiện nay, chúng ta có thể hiểu và áp dụng theo nhiều nghĩa khác nhau, mỗi địa phương hoặc từng hồ sơ có thể có nhiều cách áp dụng với cùng một điều luậ. Điều này dẫn đến tình trạng người sử dụng luật sẽ thực hiện theo cách có lợi cho mình nhất thì như vậy sẽ dẫn đến tiêu cực là ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước hoặc áp dụng theo hướng an toàn cho mình nhất, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhà đầu tư và người sử dụng đất. Đại biểu Lê Đào An Xuân đề nghị trong lần sửa đổi này, chúng ta hết sức quan tâm đến các câu từ, nội dung đưa vào luật để tránh việc đa nghĩa, tình trạng đa nghĩa này cũng dẫn đến những sai sót trong quá trình thi hành pháp luật.


 Đại biểu Lê Đào An Xuân – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

Cũng tại Hội trường, đại biểu Lê Đào An Xuân cho biết, trong những ngày qua, trên nghị trường Quốc hội, các đại biểu nhắc nhiều đến việc viên chức, công chức ngành y tế, giáo dục có sự dịch chuyển bởi vì các cơ chế, chính sách không phù hợp. Tuy nhiên, có một hiện thực chưa được nhắc đến, đó là công chức, viên chức ngành Tài nguyên và môi trường cũng có một tỷ lệ dịch chuyển lớn, người thì xin nghỉ việc, người thì chủ động xin chuyển công tác hoặc chuyển vị trí công tác, kể cả người đã nghỉ, đã chuyển công tác hay những người còn ở lại có một nỗi băn khoăn, nhiều lúc không biết hồ sơ mình đang xử lý có những sai sót gì hay không, hay là vài mươi năm nữa mới phát hiện sai sót. Đó là một áp lực pháp lý rất lớn mà cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đang phải chịu.

Ngoài doanh nghiệp, ngoài người sử dụng đất, phải nói là cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên rất mong Luật Đất đai được sớm sửa đổi theo hướng nhanh nhất và phù hợp với thực tiễn nhất. Theo kế hoạch sửa đổi, chúng ta sẽ trình qua 3 kỳ họp và nếu đúng tiến độ thì phải gần 2 năm nữa Luật Đất đai mới có hiệu lực. Như vậy, ngoài ý kiến của đại biểu Vũ Tiến Lộc- Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội có nêu là chúng ta phải sửa đổi Luật Đất đai đồng loạt với các luật khác trong thời gian 2 năm tới, đại biểu Lê Đào An Xuân kiến nghị Chính phủ khẩn trương ban hành hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành việc sửa đổi ngay các vướng mắc hiện nay để trong 2 năm tới không kiềm chế sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như không mất thêm cán bộ./.

Bích Lan