Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 8e9e90a0-f967-90a9-7816-251746bbf503.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH DƯƠNG KHẮC MAI: QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN HỢP TÁC XÃ LÀ PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

10/11/2022 11:24

Góp ý về quy định kiểm toán hợp tác xã trong dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng đưa nội dung kiểm toán hợp tác xã là phù hợp với xu hướng của nền kinh tế thị trường hiện nay, bởi muốn lớn mạnh phát triển thì phải minh bạch, muốn minh bạch thì phải có kiểm toán.

TỔNG THUẬT SÁNG 10/11: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)

Đánh giá tác động và hệ lụy của việc thay đổi tên Luật Hợp tác xã.

Góp ý về tên gọi của dự thảo Luật, đại biểu Dương Khắc Mai – Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông cho rằng, với tên gọi Luật Hợp tác xã đã gắn liền với lịch sử phát triển của Việt Nam, rất phù hợp và ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và đã quen thuộc, luật hiện hành đã đi vào cuộc sống, tâm thức của người Việt. Việc đổi tên cũng không làm thay đổi nội hàm của luật, nếu mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh thì cũng không cần thiết phải thay đổi tên luật.

Đại biểu Dương Khắc Mai – Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông góp ý vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Còn với tên luật là Luật Tổ chức kinh tế hợp tác như Chính phủ trình đúng với nội hàm, phù hợp với các quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức trong các tổ chức kinh tế hợp tác và cũng đúng với định hướng Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Do vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu tên gọi của dự án luật để thể hiện rõ quan điểm trong xây dựng luật; đồng thời đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá tác động và hệ lụy của việc thay đổi tên để các đại biểu Quốc hội có cơ sở quyết định.

Quy định về kiểm toán hợp tác xã là phù hợp với xu hướng của nền kinh tế thị trường.

Góp ý về một số nội dung cụ thể của dự thảo luật về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng đề nghị cần phải quy định chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng hỗ trợ theo kiểu xin - cho và không loại trừ tình trạng trông chờ, ỷ lại và trục lợi chính sách. Vì vậy, ban hành các quy định để các hợp tác xã đều được thụ hưởng các chính sách đó, chẳng hạn như doanh thu từ làm dịch vụ đầu vào cho các thành viên hợp tác xã thì được miễn không thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các doanh thu khác được miễn giảm 50% so với các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề và phần miễn giảm này được đưa vào Quỹ phát triển hợp tác xã.

Về kiểm toán hợp tác xã, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng đưa nội dung kiểm toán hợp tác xã là phù hợp với xu hướng của nền kinh tế thị trường hiện nay, bởi muốn lớn mạnh phát triển thì phải minh bạch, muốn minh bạch thì phải có kiểm toán. Phải thực hiện kiểm toán khi mở rộng một phần góp vốn, khi mua cổ phần, cổ phiếu bên ngoài phải kiểm toán. Đồng thời, thành viên phải nắm rõ được năng lực, tiềm lực của hợp tác xã khi tham gia góp vốn, nhằm đảm bảo quyền lợi của chính mình.

Quy định cụ thể hơn về Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Nêu thực tế Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Điều 21) thời gian qua hoạt động khá hiệu quả, trực thuộc hệ thống Liên minh Hợp tác xã từ trung ương đến địa phương, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét quy định cụ thể hơn về cơ quan trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh được tiếp nhận các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Quy định cụ thể về hệ thống quỹ từ trung ương đến địa phương để có sự ủy thác, hỗ trợ từ quỹ trung ương với quỹ địa phương.

Toàn cảnh phiên thảo luận về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đối với quy định về trích lập quỹ không chia tại Điều 67, địa biểu đề nghị giữ nguyên như nội dung quy định tại Điều 46 về phân phối thu nhập của Luật Hợp tác xã năm 2012. Bởi các quy định mức tối thiểu, những quy định bắt buộc phải có như Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ phát triển hợp tác xã, Điều lệ Hợp tác xã được quy định linh hoạt nhưng không được dưới mức quy định tối thiểu. Đại biểu đặt câu hỏi, quỹ chung không chia thực chất là tài sản không chia, nếu để bằng tiền thì liệu có được đầu tư kinh doanh hay không? Nếu đầu tư kinh doanh bị rủi ro thì xử lý như thế nào? Phần quỹ này nếu quy định trích 5% đối với hợp tác xã là thấp, hợp tác xã không có nguồn lực, nội lực để phát triển nên để Đại hội thành viên quyết định quỹ này nằm trong tổng quỹ phát triển hợp tác xã mà hằng năm hợp tác xã trích lập.

Ngoài ra, đại biểu Dương Khắc Mai cũng đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành về Liên minh hợp tác xã Việt Nam theo Luật 2012. Đồng thời, bổ sung thêm một số nội dung quy định cụ thể về hệ thống Liên minh Hợp tác xã, vì hệ thống lên minh hợp tác xã Việt Nam là do Đảng, Nhà nước thành lập, là tổ chức đại diện cho hợp tác xã, là cầu nối giữa hợp tác xã với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong và ngoài nước.

Xác định hệ thống Liên minh Hợp tác xã là một trong tổ chức đặc thù trong giai đoạn quá độ của hợp tác xã, để phát triển lớn mạnh, giai đoạn này vẫn cần sự đảm bảo kinh phí của nhà nước cho hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã. Xác định Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện duy nhất cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong mọi hoạt động đối nội và đối ngoại./.

Lan Hương

Các bài viết khác