Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: aca390a0-c933-90a9-7816-24d9f62cf2e9.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH ĐÀNG THỊ MỸ HƯƠNG: TRÁNH PHÁT SINH NHIỀU CHI PHÍ QUẢN LÝ, NGUỒN THU VỀ CHO NGÂN SÁCH KHÔNG ĐƯỢC BAO NHIÊU KHI ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ

08/11/2022 17:01

Theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương – Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, cần quy định cụ thể bộ máy vận hành của Nhà nước trong việc tổ chức đấu giá biển số xe ô tô để tránh trường hợp phát sinh nhiều chi phí quản lý, nguồn thu về cho ngân sách Nhà nước không được bao nhiêu.

CHỈ NÊN QUY ĐỊNH MỘT MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ CHUNG ÁP DỤNG TRÊN CẢ NƯỚC

Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào ngày 15/11 tới.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tán thành cao với sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết theo như Tờ trình của Chính phủ. Để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết với mục tiêu là góp phần mang lại kết quả, đạt được mục tiêu của Nghị quyết để nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng biển số theo nhu cầu, nhằm tăng nguồn thu ngân sách của Nhà nước, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương cho rằng, cần rà soát, nghiên cứu thêm một số nội dung sau:

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1. Tại điểm a khoản 1, cần nghiên cứu quy định cụ thể tại dự thảo Nghị quyết về việc xác định biển số ô tô phải đưa ra đấu giá. Theo đó, cần quy định cụ thể tại dự thảo nghị quyết là tất cả các biển số chưa đăng ký, chuẩn bị cấp trong quý hoặc trong tháng tới tùy từng địa phương để đưa ra cho người dân lựa chọn đăng ký tham gia đấu giá theo như giải trình của Bộ Công an. Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương đề nghị nên quy định cụ thể nội dung này tại dự thảo Nghị quyết để tránh việc áp dụng tùy nghi.


Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận.

Tại điểm b khoản 1 Điều 1 cần bỏ quy định "không đưa biển số xe hoạt động kinh doanh vận tải ra đấu giá". Theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, cần thiết phải đưa biển số xe hoạt động kinh doanh vận tải vào đối tượng phải đấu giá, vì đây là nhu cầu cần thiết của các đối tượng kinh doanh. Có thể nói, trong thực tiễn các đối tượng kinh doanh thường có quan niệm chọn số đẹp, số may mắn, số phát tài, phát lộc, chọn các số gắn với các ngày kỷ niệm với mong muốn là gắn với hoạt động kinh doanh của mình.

Theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, dự thảo Nghị quyết có hiệu lực trong 3 năm mà không có quy định điều chỉnh đối với đối tượng này sẽ làm hạn chế quyền lựa chọn theo nhu cầu của người dân. Như vậy, cần xem xét, nghiên cứu bổ sung để thực hiện thí điểm đối với đối tượng này. Đồng thời, cần quy định cụ thể bộ máy vận hành của Nhà nước trong việc tổ chức đấu giá biển số để tránh trường hợp phát sinh nhiều chi phí quản lý, nhiều chi phí hoạt động để rồi tiền thu được đấu giá chỉ đủ để vận hành bộ máy đấu giá, nguồn thu về cho ngân sách Nhà nước không được bao nhiêu, dẫn đến làm giảm hiệu quả của Nghị quyết.

Thứ hai, tại khoản 3 Điều 1 quy định "biển số ô tô là tài sản công, phục vụ quản lý nhà nước (tài sản đặc thù)". Theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, nên viết lại là "biển số ô tô là tài sản công thuộc quản lý Nhà nước" là đủ. Vì quy định như vậy, Nghị quyết đã khẳng định cho phép việc này.

Thứ ba, tại khoản 1, Điều 2 có nội dung quy định "doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được lựa chọn biển số của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để đăng ký tham gia đấu giá, kể cả biển số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là nơi đăng ký thường trú, đặt trụ sở của người tham gia đấu giá".

Băn khoăn với quy định này, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương cho rằng, để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu là đáp ứng nhu cầu chọn biển số sử dụng của người dân, nhất là người dân của địa phương, tạo môi trường đấu giá lành mạnh, đại biểu đề nghị cần nghiên cứu quy định chặt chẽ, tránh việc cá nhân, tổ chức thương mại gom mua biển số đẹp, mua giá rẻ, bán giá cao khi người dân địa phương cần. Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương đề nghị cần rà soát, nghiên cứu quy định này, tránh việc lợi ích nhóm, đầu cơ, làm giàu cho đối tượng, hạn chế nhu cầu cần thiết của người dân tại địa phương.

Thứ tư, tại khoản 1 điều này có nội dung quy định "biển số qua cuộc đấu giá không thành thì sẽ chuyển vào hệ thống đăng ký quản lý để đăng ký theo quy định của Bộ Công an". Về cơ bản, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương tán thành với quy định này. Tuy nhiên, cần nghiên cứu quy định chặt chẽ quy định số lần đưa ra đấu giá không thành, ít nhất là 2 lần, tránh trường hợp thủ thuật để đấu giá không thành để chuyển vào hệ thống đăng ký rồi xuất ra vào tay của một số cá nhân, tổ chức, gây thất thu ngân sách Nhà nước và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của nghị quyết; tránh trường hợp trong ngành vi phạm pháp luật về cấp biển số xe.

Thứ năm, về hình thức đấu giá tại dự thảo nghị quyết có quy định hình thức đấu giá là hình thức trực tuyến. Theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, cần bổ sung quy định hình thức đấu giá là hình thức công khai, trực tuyến, cần thêm từ "công khai" vào trước từ "trực tuyến" để tránh trường hợp chỉ tổ chức trực tuyến trong phạm vi hẹp./.

Bích Lan

Các bài viết khác