Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: dc85c59f-31fb-50ef-86e9-4a9a63532115.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN THỊ THUỶ: CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV RẤT ĐÚNG VÀ TRÚNG

13/04/2021

Tán thành với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, đánh giá cao những kết quả công tác nổi bật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, trong đó nhấn mạnh về những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XIV...

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn

Tán thành rất cao với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã đưa ra những đánh giá cụ thể về kết quả công tác nổi bật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV, trong đó nhấn mạnh đến những đổi mới hoạt động của Quốc hội, các chuyên đề giám sát tối cao được Quốc hội khóa XIV lựa chọn những chuyên đề rất đúng và trúng, phản ánh những vấn đề nóng, bức xúc của cử tri cũng như nhấn mạnh đến việc đổi mới phiên chất vấn của Quốc hội theo phương thức hỏi nhanh, đáp gọn.

Thứ nhất, đại biểu Nguyễn Thị Thủy đề cao sự đổi mới hoạt động Quốc hội trong nhiệm kỳ này, chuyển dần từ một Quốc hội tham luận sang một Quốc hội tranh luận, qua đó thể hiện sự sôi nổi hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ này. Đại biểu cho rằng việc chuyển dần từ một Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận thực sự có ích đối với mỗi đại biểu Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội khi bước vào nghị trường chuẩn bị các ý kiến phát biểu cũng sẽ phải đối diện với những vấn đề mình nêu ra có thể bị các đại biểu khác tranh luận.

Chính vì vậy cũng đặt cho các đại biểu Quốc hội một yêu cầu, trước một Quốc hội tăng cường về tính tranh luận tranh luận tại nghị trường thì đại biểu Quốc hội cần phải chuẩn bị các ý kiến, các vấn đề của mình một cách chặt chẽ hơn, thuyết phục hơn, thấu đáo hơn để đạt được sự đồng thuận của Quốc hội, tránh sự tranh luận để thấy rằng những chuẩn bị của đại biểu chưa kỹ lưỡng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cũng cho rằng, Quốc hội chuyển từ tham luận sang tranh luận không chỉ sôi nổi tại nghị trường, mà thực chất đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng của các đại biểu Quốc hội thông qua đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội.

Thứ hai, về các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, có thể nói trong nhiệm kỳ này Quốc hội đã chọn những chuyên đề giám sát tối cao rất đúng và rất trúng, đều là những vấn đề nóng, bức xúc và cử tri quan tâm. Cử tri yêu cầu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội cần có giám sát tối cao để giám sát cụ thể.

Dẫn chứng cho vấn đề này, đại biểu nêu ví dụ, từ đầu nhiệm kỳ, những chuyên đề giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm, giám sát về đất đai, đất đô thị, chuyên đề giám sát về phòng cháy, chữa cháy, chuyên đề giám sát về phòng, chống xâm hại trẻ em và các chuyên đề giám sát khác... Có thể nói, những vấn đề vào thời điểm đặt ra giám sát đó đều là những vấn đề rất nóng, bức xúc mà cử tri rất mong Quốc hội chọn những vấn đề đó. Và Quốc hội đã chọn rất đúng và trúng vấn đề này.

Qua theo dõi việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Quốc hội sau mỗi phiên giám sát chuyên đề có thể nói đều có những bước chuyển, ngay từ đầu nhiệm kỳ, người dân và cử tri rất bức xúc về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và sau đó Quốc hội có giám sát tối cao về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau 4-5 năm vấn đề này đến nay đã có những cải tiến đáng kể và đây là sự đóng góp rất quan trọng trong việc Quốc hội lựa chọn chuyên đề để giám sát, từ đó kiến nghị với Chính phủ, kiến nghị với các bộ, ngành và các địa phương để có những biện pháp quyết liệt hơn nữa, tạo bước chuyển trong tình hình, giúp cuộc sống của người dân an toàn hơn. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy đánh giá rất cao những chuyên đề giám sát tối cao mà Quốc hội đã lựa chọn trong nhiệm kỳ khóa XIV rất đúng, rất trúng.

Thứ ba, về việc đổi mới phiên chất vấn của Quốc hội theo phương thức hỏi nhanh đáp gọn, đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho biết, theo dõi những nhiệm kỳ trước, nhiều đại biểu Quốc hội vẫn đặt câu hỏi rất dài nên đôi lúc bộ trưởng không hiểu câu hỏi. Ngoài ra, do bộ trưởng, trưởng ngành có nhiều thời gian trả lời thoải mái nên cũng không trả lời trúng vào câu hỏi, thậm chí có một vài bộ trưởng trước đây thấy rằng thời gian còn dài thì có thể báo cáo thêm thành tích của bộ mình.

Có thể nói trong nhiệm kỳ này, với việc Quốc hội đổi mới phương thức chất vấn tại hội trường, hỏi nhanh đáp gọn như vậy thì số lượng đại biểu Quốc hội được chất vấn rất nhiều và tương đồng với đó là các vấn đề cử tri gửi gắm sẽ được chuyển tải tới Quốc hội nhiều hơn. Ngoài ra, các bộ trưởng, trưởng ngành phải trả lời trong một thời gian khuôn khổ nhất định. Vì vậy các bộ trưởng, trưởng ngành phải tập trung vào trọng tâm vấn đề để trực tiếp trả lời câu hỏi của các đại biểu. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy khẳng định, phương thức này đã tiết kiệm thời gian của Quốc hội và hiệu quả đem lại tốt hơn rất nhiều.

Nhìn chung, phương thức hoạt động của Quốc hội luôn được đổi mới, hoàn thiện, thích ứng, linh hoạt trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là vào thời điểm đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ. Đã có nhiều cải tiến mạnh mẽ từ cách thức tổ chức đến tiến hành các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội có bước tiến đột phá (nhất là kỳ họp thứ 9, thứ 10 đã được tổ chức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung), kịp thời thích ứng với xu thế phát triển của thời đại, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng, phát triển Quốc hội điện tử trong thời gian tới.

Các kỳ họp đã diễn ra dân chủ, công khai, có nhiều cải tiến, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Kỳ họp Quốc hội không chỉ là nơi các đạo luật, quyết sách quan trọng được xem xét kịp thời, thảo luận kỹ lưỡng, quyết định thận trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, mà còn là nơi phản chiếu đầy đủ, sát thực, rõ nét đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước và là nơi hội tụ, lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích của Nhân dân, quốc gia, dân tộc... là những minh chứng rõ nét, được đại biểu Quốc hội, cử tri, dư luận xã hội và bạn bè quốc tế đánh giá cao./.

Bích Ngọc