Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7485c59f-712c-50ef-b3a8-ad5c7ac1a4da.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: NHIỀU DẤU ẤN ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2016 -2021

12/04/2021

Thực hiện Nghị quyết số 575/UBTVQH12 ngày 31/8/2008 của UBTVQH về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu cũng như phát huy những kết quả đạt được trong các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, với khối lượng công việc lớn của Quốc hội, UBTVQH, tập thể lãnh đạo Ban Công tác đại biểu đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động.

Hội nghị Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 -2021 của Ban Công tác đại biểu

Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBTVQH; có trách nhiệm giúp UBTVQH về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của UBTVQH. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều công việc phát sinh, khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu chất lượng công việc ngày càng cao, thời gian hoàn thành nhanh, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH và sự phối hợp tốt giữa Ban Công tác đại biểu với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Ban Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp và các cơ quan khác ở trung ương, địa phương; cùng với sự quyết liệt trong đổi mới chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban, nhất là Trưởng Ban luôn phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của hai đơn vị giúp việc, Ban Công tác đại biểu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của Ban Công tác đại biểu trong nhiệm kỳ 2016 -2021, bên lề hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đều ghi nhận và đề cao những đóng góp cũng như dấu ấn đổi mới của Ban trong nhiệm kỳ vừa qua:

Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn  ĐBQH tỉnh Kon Tum: Có thể nói, đối với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân thì chất lượng đại biểu là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nhận thức rõ điều này, Ban Công tác đại biểu với tư cách là cơ quan tham mưu giúp việc cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình Quốc hội làm nhân sự, tổ chức bộ máy thì dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trưởng ban đã tham mưu cho UBTV QH ban hành những quyết định theo thẩm quyền, đồng thời tham mưu và giúp triển khai chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, trong quá trình giúp UBTVQH chuẩn bị nhân sự, ứng cử viên cho Quốc hội thì Ban đã làm đúng các quy trình, quy định; rất thận trọng, khách quan và công bằng; rất sát với thực tế nên đã lựa chọn những ứng cử viên đảm bảo chất lượng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và những ứng cử viên được nhân dân lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc hội cũng đã đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ để thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình hoạt động dân cử. Đồng thời, trong quá trình hoạt động của các đại biểu, Ban công tác đại biểu đã tham mưu cho UBTVQH trong việc điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp một số vị trí của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội cũng như lãnh đạo các Đoàn ĐBQH sự sắp xếp đó đến bây giờ tôi cho là rất hiệu quả, các đồng chí được bố trí ở các vị trí quan trọng của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban, các Đoàn đại biểu đều đã làm tốt nhiệm vụ, chứng tỏ công tác tham mưu của Ban đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, đại biểu QH và đại biểu HĐND ngoài trình độ chuyên môn là yêu cầu quan tọng nhưng để hoạt động tốt thì cần có kỹ năng nghị trường. Vì vậy, Ban Công tác đại biểu có Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử đã tổ chức định kỳ các đợt bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu đặc biệt đối với những đại biểu lần đầu trúng cử; qua những buổi bồi dưỡng như vậy đã nâng cao kỹ năng hoạt động nghị trường của đại biểu: kỹ năng giám sát, chất vấn, …

Vấn đề chế độ chính sách cho đại biểu cũng rất được quan tâm. Thực tế cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua việc đảm bảo các điều kiện vật chất cũng như chế độ chính sách cho các đại biểu, các Đoàn ĐBQH đã được Ban Công tác đại biểu thực hiện rất chu đáo, thỏa đáng, Ban đã tham mưu cho UBTVQH ra các quy định đáp ứng được yêu cầu, sát với thực tế.

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: Trong nhiệm kỳ 2016 -2021, với chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Công tác đại biểu đã có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức và hoạt động; đã chú trọng và quan tâm hơn đến chế độ chính sách đối với đại biểu đặc biệt đại biểu chuyên trách và về chế độ chính  sách đã có những tham mưu phù hợp với thực tiễn hoạt động. Đối với Đoàn ĐBQH thì cũng đã có nhiều cuộc tập huấn đặc biệt cho các đại biểu mới thể hiện qua kết quả hoạt động của các đại biểu. Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn và giám sát về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân được Ban tích cực tham mưu kịp thời giải quyết những vướng mắc của địa phương, đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân khu vực chuyển từ tham luận sang thảo luận, các Hội nghị có lãnh đạo Quốc hội tham dự và chỉ đạo trực tiếp, góp phần giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp; đã tổ chức riêng một đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài cho đại biểu Hội đồng nhân dân các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày được nâng lên.  

Đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang

Đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang: Trong nhiệm kỳ vừa rồi, tôi thấy rằng, Ban Công tác đại biểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tham mưu cho UBTVQH thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định trong đó đặc biệt nổi lên là mấy vấn đề mà chúng tôi những đại biểu quốc hội ở địa phương làm công tác chuyên trách cảm nhận rất là sâu sắc:

Thứ nhất, Ban đã tham mưu cho UBTVQH chỉ đạo phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND khóa XIV và đang tổ chức rất tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử khóa XV. Trong công tác đại biểu thì Ban đã tham mưu làm tốt công tác quản lý đại biểu, giữ mối quan hệ thường xuyên với đại biểu đặc biệt hướng dẫn, tập huấn giúp đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu. Đồng thời, Ban cũng đã tham mưu rất hiệu quả với UBTVQH ban hành chính sách chăm lo rất tốt cho đại biểu cả đại biểu chuyên trách và đại biểu kiêm nhiệm có thể nói những chính sách về chuyên gia, hay thư ký là những chính sách cụ thể thiết thực hỗ trợ cho đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Thứ hai, đối với công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, Ban cũng đã tham mưu cho UBTVQH tổ chức rất là chặt chẽ đảm bảo đúng quy trình để tổ chức kiện toàn nhân sự do Quốc hội bầu cũng như thực hiện đúng quy trình cán bộ.

Thứ ba, việc theo dõi, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội ngày càng đáp ứng yêu cầu thực tiễn và giúp đại biểu Quốc hội hoạt động có hiệu quả; công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Quốc hội được tiến hành kịp thời, nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình: Có thể nói rằng, bất cứ nhiệm kỳ nào thì Ban công tác đại biểu là cơ quan hết sức quan trọng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, là nhiệm kỳ có rất nhiều dấu ấn đổi mới trong tổ chức cũng như phương thức hoạt động của Ban. Trước hết, có thể thấy Ban đã cơ bản hoàn thành tốt các mặt công tác. Đồng thời, có một dấu ấn đổi mới quan trọng của nhiệm kỳ này, là Ban đã thực hiện rất hiệu quả công tác hướng dẫn và giám sát về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. Thực tế triển khai cho thấy, đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân khu vực chuyển từ tham luận sang thảo luận; mối quan hệ chặt chẽ giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp được củng cố và đẩy mạnh; …..góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Bên cạnh đó, thì hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiều đồi mới, với nhiều nội dung phù hợp với yêu cầu của đại biểu. Trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử, các Hội nghị bồi dưỡng người mới trúng cử đại biểu Quốc hội lần đầu đã phát huy hiệu quả trên thực tế, góp phần quan trọng giúp nhiều đại biểu tiếp cận và hoạt động được ngay từ những ngày đầu của kỳ họp thứ nhất. Công tác tham mưu xây dựng các Đề án, quy định quan trọng, nhất là Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Đảng đoàn Quốc hội nhất trí cao trình Ban Chấp hành Trung ương và được đồng ý tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách và giảm chức danh Ủy viên Thường trực; bảo đảm hài hòa giữa cơ cấu và chất lượng, bên cạnh việc bảo đảm tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu nữ trẻ tuổi, bảo đảm cơ cấu vùng miền, có tính đến việc tăng cường chất lượng đại biểu là các chuyên gia, các nhà khoa học…

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, Ban Công tác đại biểu được lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Thành công trong hoạt động nhiệm kỳ của Ban Công tác đại biểu đã đóng góp một phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nhiệm kỳ Quốc hội với những dấu ấn đổi mới sâu sắc./.

Lê Anh