Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: be554ba0-014c-50ef-86e9-43e7b767cfc9.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3

30/06/2017 16:59

Trong 2 ngày 29 - 30/6, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung đã tiếp xúc cử tri tại hai xã Ẳng Nưa, Xuân Lao (huyện Mường Ảng) và hai phường Thanh Trường, Nam Thanh (TP. Điện Biên Phủ), tỉnh Điện Biên.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Trần Thị Dung với các cử tri tỉnh Điện Biên

Tại các điểm tiếp xúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung đã báo cáo cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và thông tin tới cử tri các thông tin về hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước những đổi mới của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là tại các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3.

Cử tri kiến nghị cần có giải pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; hạ độ tuổi hưởng chính sách đối với người cao tuổi từ 80 tuổi hiện nay xuống 70 hoặc 75 tuổi; quan tâm tới đời sống nhân dân trong các dự án bị thu hồi đất, nhất là trong việc triển khai dự án xây dựng sân bay Long Thành; không nên đưa giáo viên ra khỏi biên chế công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ; nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; tăng cường tập huấn kỹ thuật và tìm đầu ra cho các ản phẩm nông nghiệp, trong đó có cây cà phê tại huyện Mường Ảng; đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là điện và đường giao thông nội bản, kênh mương thủy lợi để nâng cao đời sống cho nhân dân…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cảm ơn cử tri đã tin tưởng, bày tỏ nguyện vọng và kiến nghị nhiều ý kiến đối với Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành và khẳng định các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cư tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ để kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hoa Huyền

Các bài viết khác