Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a33f1fa1-994e-90a9-7816-2ce06e82f87c.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Huỳnh Nghĩa-TP Đà Nẵng: Cần khắc phục tình trạng ủy quyền tùy tiện trong tố tụng hành chính

24/06/2015

Cho ý kiến về dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Huỳnh Nghĩa-TP Đà Nẵng cho rằng, cần có những quy định, chế tài để hạn chế tình trạng ủy quyền tùy tiện trong tố tụng hành chính.

Ảnh: Văn Bình

Đại biểu Huỳnh Nghĩa cho biết, Điều 60 của Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) cho phép đương sự được ủy quyền tham gia tố tụng hành chính. Do đó, một số thủ trưởng cơ quan Nhà nước khi bị kiện ra Tòa án hành chính không trực tiếp tham gia tố tụng mà ủy quyền cho cấp dưới đến tham gia tố tụng.

Trong trường hợp này, người được ủy quyền không xác định được quyền và nghĩa vụ của mình mà chỉ đến tòa án cho có lệ. Bởi vậy, thái độ đôi lúc không hợp tác khai báo, không cung cấp chứng cứ cần thiết, đồng thời cũng không có thẩm quyền quyết định, dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian xét xử và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến án quá hạn luật định…

Theo đại biểu, để khắc phục tình trạng ủy quyền tùy tiện trong tố tụng hành chính như thời gian qua, luật cần quy định chặt chẽ hơn, theo hướng "Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước chỉ được ủy quyền cho cấp phó có liên quan đến lĩnh vực khởi kiện, có chức năng quản lý về lĩnh vực mà người dân khởi kiện. Riêng đối với Ủy ban nhân dân các cấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ được ủy quyền cho Phó chủ tịch hoặc ủy viên Ủy ban nhân dân cùng cấp".

Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị cần có những chế tài đối với những người tham gia tố tụng nếu có thái độ không hợp tác, gây khó khăn, làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án hành chính, quá hạn luật định.

Đại biểu cho rằng, đây là vấn đề cốt lõi, thể hiện sự công bằng trong phiên tòa hành chính, giữa bên khởi kiện là người dân và bên bị kiện là đại diện cho Nhà nước, 2 bên đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.

Nguyễn Phương lược ghi

Các bài viết khác