Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: eb3e1fa1-b99a-90a9-7816-2e89c35c6de9.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Huỳnh Văn Tính-Tiền Giang: Đề nghị cân nhắc việc hình sự hóa ở một số tội danh mới

16/06/2015

Tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường 16/6 về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Văn Tính-Tiền Giang đề nghị cân nhắc việc hình sự hóa ở một số tội danh mới.

Đại biểu đề nghị cân nhắc viện hình sự hóa ở một số tội danh như: tội vi phạm quy định sử dụng điện ở Điều 201 dự thảo; Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán tại Điều 216 dự thảo; Tội trục lợi, kinh doanh bảo hiểm tại Điều 217; Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản tại Điều 222 dự thảo.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị làm rõ sự cần thiết của việc bổ sung các tội về tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép cây giống, cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa, hoặc cây giống các loại cây khác có chứa chất ma túy ở Điều 245, 246, 247 của dự thảo, Tội chiếm đoạt cây giống, cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy ở Điều 248 của dự thảo. Theo đại biểu, các hành vi vi phạm này xảy ra chưa phổ biến, chủ yếu xảy ra ở các khu vực miền núi và đã có quy định về xử lý các hành vi này.

Về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, đại biểu nhận định, một trong những trở ngại lớn trong việc giải quyết các vụ án hiện nay là ý thức chấp hành pháp luật của một số cá nhân, cơ quan tổ chức rất hạn chế và việc can thiệp vào hoạt động xét xử. Điều này thể hiện ở các hành vi cản trở và can thiệp vào các hoạt động của tòa án.

Hành vi cản trở không chỉ do những người tham gia tố tụng thực hiện nhằm đạt được lợi thế cho mình trong việc giải quyết vụ án mà ngay cả cá nhân, cơ quan, tổ chức không có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cũng tham gia, gây khó khăn cho tòa án và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng xét xử của tòa án.

Do vậy, để đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật, phù hợp với vị trí, vai trò của tòa án là cơ quan được giao thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, đại biểu Huỳnh Văn Tính đồng tình với đề nghị bổ sung thêm tội không tôn trọng tòa án theo Điều 404 của dự thảo. Đây cũng là quy định trong luật hình sự của nhiều nước trên thế giới.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị hình sự hóa vào trong Bộ luật hình sự (sửa đổi) một số hành vi can thiệp và cản trở hoạt động của Tòa án như hành vi can thiệp vào hoạt động xét xử, hành vi mua chuộc, đe dọa, cưỡng ép để ngăn cản người làm chứng hoặc để họ khai báo gian dối, hành vi cố ý tẩu tán, hủy hoại hoặc không cung cấp tài liệu, chứng cứ có ý nghĩa cho việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự mà tòa án yêu cầu cung cấp hoặc có quyết định thu thập chứng cứ; Hành vi cản trở hoạt động định giá tài sản, hành vi cố ý không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng việc cấp tống đạt các văn bản tố tụng theo yêu cầu của Tòa án.

Hồ Hương lược ghi

Các bài viết khác