Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: a8411fa1-f9b4-90a9-5115-a2b4c9a96381.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Lương của lãnh đạo DNNN đã có luật, vấn đề có thực hiện hay không?

10/11/2014

Theo Đại biểu Cao Sỹ Kiêm, mức lương của lãnh đạo DNNN đã được quy định trong luật, nếu vượt qua mức cho phép là vi phạm.

Ngày 10/11, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi). Báo chí có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Cao Sỹ Kiêm (đoàn Thái Bình) bên hành lang Quốc hội về một số nội dung của dự thảo Luật này.

** Điểm nhấn của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này là  đơn giản hóa thủ tục thành lập DN, tuy nhiên có ý kiến cho rằng, những vấn đề đặt ra trong dự thảo Luật không như kỳ vọng. Ông nghĩ sao về điều này?

ĐB Cao Sỹ Kiêm: Bản thân Luật Doanh nghiệp (DN) là một trong những Luật khung, điều chỉnh các phạm vi hoạt động của DN, như thủ tục thành lập, thủ tục bố trí nhân sự, thủ tục quản lý…, giúp cho DN hoạt động. Ngoài ra còn có Luật Đầu tư, Luật Phá sản, Luật Cạnh tranh, Luật Đấu thầu…

** Ông đánh giá như thế nào về đề xuất bỏ con dấu DN?

ĐB Cao Sỹ Kiêm: Các nước tiên tiến trên thế giới đã bỏ con dấu. Chỉ cần địa chỉ xuất xứ và chữ ký của người có trách nhiệm là đủ, vì pháp luật của họ đã chi phối hết rồi. Còn dấu chỉ là hình thức mình tin nhau trong nước thôi.

** Nhưng nếu niềm tin bị coi nhẹ thì việc bỏ con dấu có dẫn đến khó kiểm soát được DN hay không, thưa ông?

ĐB Cao Sỹ Kiêm: Bỏ con dấu là việc cần làm để theo sát với thông lệ quốc tế, thay bằng những điều khoản ràng buộc hay quy trách nhiệm. Nếu anh được làm nhưng khi xảy ra vấn đề anh phải chịu trách nhiệm. Còn ở nước mình cứ có dấu đỏ là yên tâm, mặc dù qua con dấu, tôi không biết anh là ai. Ta lại ngược với các nước. Các nước không cần con dấu, người ta không căn cứ vào con dấu và con dấu không là gì. Ví dụ những hợp đồng lớn ký qua mạng điện tử thì làm gì có con dấu mang đi đóng, thay vào đó chỉ có ngày, xuất xứ địa chỉ ấy, con người ấy được pháp luật công nhận.

** Nhưng DN “ma” hiện nay rất nhiều, nếu không có tư cách pháp nhân thông qua con dấu thì liệu có được không?

ĐB Cao Sỹ Kiêm: Chúng ta phải có biện pháp. Nội dung quản lý thì đi vào quản lý, chứ không thể lấy quản lý thay chủ trương và chủ trương thay quản lý được.

** Dự thảo Luật có một chương riêng quy định về DNNN. Theo Đại biểu Bùi Sỹ Lợi, nếu không xử lý được cơ chế tiền lương khủng của lãnh đạo các DNNN thì đây là điều đáng tiếc của dự án Luật này. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

ĐB Cao Sỹ Kiêm: Quy định về lương của lãnh đạo DNNN đã có luật rồi, vấn đề là có thực hiện hay không. Điều này đã có quy định từ bao nhiêu trở xuống, anh vọt lên là vi phạm luật, người đứng đầu và người chịu trách nhiệm cùng với bộ ấy phải chịu trách nhiệm chứ không thể nói là không ai dám động đến và không ai thực hiện. Vì tôi bổ nhiệm anh, tín nhiệm anh để anh điều hành theo ủy quyền của Nhà nước của dân thì anh phải chịu trách nhiệm.

** Vấn đề sở hữu chéo giữa các DN, nhiều ý kiến đặt ra là phải quy định rõ trong Luật nhằm hạn chế tình trạng này?

ĐB Cao Sỹ Kiêm: Theo tôi bản chất việc sở hữu chéo trong kinh tế thị trường không xấu. Chúng ta không nên phê phán nó nhiều vì sở hữu chéo là điều hành linh hoạt, vốn chuyển chỗ này, hỗ trợ anh kia, nó tự động điều chỉnh, thì bản thân sở hữu chéo giúp luân chuyển vốn, sử dụng tốt hơn, tiết kiệm đồng vốn là tốt. Nhưng sở hữu chéo của ta, kể cả trong ngân hàng, trong các DN lại mang tính chất cục bộ, vun vén cá nhân và làm méo mó đi. Mà đã méo mó thì nó lại xâm phạm đến quyền lợi người khác và lợi ích của ngân sách, làm không công bằng, mất đoàn kết. Nó cũng làm phân bổ nguồn lợi xã hội không công minh. Anh làm ít nhưng vơ vét nhiều thì vun vén cho gia đình vợ con nhiều; còn nhiều người lao động không có quyền lực vị trí thì không được “sơ múi” gì, làm bần cùng hóa, làm phân hóa thêm.

** Xin cảm ơn ông!./.

(Theo VOV)