Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d84311a1-09fd-90a9-7816-2f038b00412a.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Nhiều đại biểu tán thành với quy định giao quyền thanh tra cho Bảo hiểm xã hội

24/10/2014

Trong phiên thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nhiều đại biểu nhất trí với việc giao chức năng thanh tra cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đại biểu Trần Thị Hiền - Hà Nam: Tôi nhất trí giao thẩm quyền thanh tra cho bảo hiểm xã hội, vì đây cũng là hoạt động đặc thù như ngành thuế. Tuy nhiên, tôi còn băn khoăn, nếu giao chức năng này thì có giao thêm biên chế cho ngành bảo hiểm không. Trong trường hợp nếu giao thêm biên chế thì có mâu thuẫn với chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính không? Đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ.

 

 

 

 

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Quảng Bình: Tôi đồng tình với việc giao thanh tra cho bảo hiểm xã hội, vì đây là giải pháp tốt nhất để việc xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động hiện nay.Theo tôi, Bảo hiểm xã hội là một cơ quan hành chính vì tiến hành các thủ tục hành chính, nhưng không phải cơ quan hành chính vì không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Là một cơ quan sự nghiệp vì quản lý thu chi nhưng không phải cơ quan sự nghiệp, vì không áp dụng chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, về biên chế và tài chính.

 

 

 

Đại biểu  Nguyễn Thị Phúc - Bình Thuận: Trước thực trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội còn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt nhiều doanh nghiệp cố tình chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và nguồn thu của quỹ bảo hiểm xã hội, theo tôi việc giao thẩm quyền thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội để cùng với thanh tra chuyên ngành lao động, thương binh và xã hội như đã thể hiện ở Điều 13 dự thảo luật phù hợp, cần thiết và việc thu bảo hiểm xã hội sẽ mang tính khả thi và hiệu quả hơn. 

 

 

 

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hằng - Nam Định: Tôi nhất trí với quy định của dự thảo luật là trao chức năng thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Nhưng cũng phải có những quy định cụ thể nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra với cơ quan thanh tra của nghành Lao động, Thương binh và Xã hội. Cùng với việc trao thêm chức năng thanh tra cũng nên có quy định để không làm tăng biên chế của ngành bảo hiểm xã hội và ngành cũng phải chịu trách nhiệm về việc để tình trạng chốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội dài mà không có biện pháp xử lý phù hợp và hiệu quả. 

 

 

 

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - Ninh Thuận: Việc giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng việc giao bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành là cần thiết và tôi đã phát biểu tại Kỳ họp thứ 7. Vấn đề này đã được thể hiện trong Báo cáo số 750 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật và tôi hoàn toàn nhất trí.

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử