Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6c0991a0-e983-90a9-5115-a584f2090e82.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Lê Thị Tám: Cần có những quy định cụ thể để người đồng giới được đối xử bình đẳng

28/05/2014 14:00

Trong mắt nhiều người thì hôn nhân đồng giới là một chủ đề nhạy cảm, thậm chí nhiều người còn phản đối. Tuy nhiên, từ góc độ quản lý nhà nước, góc độ xây dựng pháp luật, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang nói tới khoảng từ 3-5% dân số tự nhiên là người đồng tính, song tính và chuyển giới, nếu như vậy thì ở Việt Nam chúng ta hiện nay có khoảng từ 3-5 triệu người. Về mặt luật pháp, quyền và lợi ích của bất kỳ người nào cũng đều được nhà nước bảo vệ chưa nói đến quyền và lợi ích của hàng triệu người như vậy. Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 cũng đã đưa ra một số quy định điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh này. Tuy nhiên trong dự thảo trình ra Quốc hội tại kỳ họp này, cơ quan soạn thảo lại biên soạn theo hướng bỏ ngỏ, hoàn toàn không quy định điều chỉnh gì đến quan hệ những người cùng giới tính chung sống với nhau.

Trên thế giới vấn đề kết hôn giữa những người cùng giới tính đã được đặt ra từ lâu và hiện nay đang được giải quyết ở các mức độ khác nhau. Tính đến tháng 8 năm 2013 có 16 nước đã công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, 17 nước mặc dù không thừa nhận hôn nhân nhưng đã thừa nhận việc chung sống có đăng ký kết hợp dân sự giữa những người cùng giới tính.

Trên thực tế ở Việt Nam chúng ta hiện nay vấn đề đồng tính đang diễn ra hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn trật tự xã hội, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự. Ví dụ một số án mạng hết sức man rợ liên quan đến người đồng tính gần đây. Vấn đề mại dâm đồng tính cũng đang diễn biến hết sức phức tạp và tinh vi. Chính vì những đòi hỏi thực tiễn như vậy một yêu cầu đặt ra là phải giải quyết các quan hệ mới nảy sinh trong thực tế khi chúng ta với tư cách là những nhà lập pháp. Tôi đề nghị Quốc hội bổ sung một chương mới quy định về việc đăng ký sống chung giữa những người cùng giới tính, trong đó quy định mang tính chất nguyên tắc với các nội dung như điều kiện đăng ký sống chung, trình tự thủ tục đăng ký sống chung và giải quyết hệ quả nếu không sống chung nữa với nhau, quan hệ tài sản, quyền nuôi con nếu có bởi 5 lý do như sau:

Thứ nhất, hiện nay chúng ta có thể thống kê được các chỉ số về dân số như tổng dân số nam bao nhiêu, nữ bao nhiêu, người trong độ tuổi lao động bao nhiêu, trẻ em bao nhiêu. Tuy nhiên, chúng ta không thể thống kê được những người đồng tính, song tính và chuyển giới. Quy định về việc đăng ký sống chung giữa những người cùng giới tính sẽ góp cho nhà nước dễ quản lý, dễ tiếp cận đối tượng điều chỉnh từ đó giúp nhà nước hoạch định và ban hành các chính sách một cách đúng đắn trong tương lai.

Thứ hai đây là tiếng nói của Nhà nước, của nhân dân, là cơ sở pháp lý để góp phần không nhỏ giảm sự kỳ thị của dư luận xã hội đối với những người đồng tính, tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng xã hội và sống đúng với con người của mình, được thụ hưởng các chế định pháp luật bình đẳng.

Thứ ba góp phần làm giảm các vụ án hình sự liên quan đến người đồng tính và góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội.

Thứ tư là tạo hành lang pháp lý và có sự ràng buộc pháp luật giữa những người cùng giới tính sống với nhau để xác định tư tưởng tâm lý, nguyên tắc trách nhiệm thực thi pháp luật đúng đắn khi họ xác định về sống chung với nhau. Tôi rất thống nhất với quan điểm của đại biểu Phương vừa phát biểu trước tôi, đó là việc xây dựng pháp luật thì ngoài các chế định bắt buộc thì còn có ý nghĩa định hướng giáo dục, nếu điều chỉnh họ vào trong luật thì sẽ tạo cơ hội cho họ được thụ hưởng chính sách pháp luật một cách bình đẳng.

Thứ năm, quy định việc sống chung giữa người cùng giới tính sẽ là cơ sở pháp lý để giải quyết các hệ quả sống chung giữa người cùng giới tính nếu hủy đăng ký sống chung, góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

ĐBQH Lê Thị Tám - Nghệ An