Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f50791a0-2915-90a9-5115-a21cccfa04ed.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

Chế định ly thân là trái truyền thống văn hóa

28/05/2014 14:00

Chế định ly thân lần đầu tiên xuất hiện trong dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu thống nhất là không cần bổ sung vào Luật, tại phiên thảo luận tại hội trường chiều 27/5.

ĐBQH Cao Thi Xuân - Thanh Hóa

Về chế độ ly thân, tôi đồng tình không nên bổ sung, vì không chỉ trái với truyền thống văn hóa mà đây là quá trình vợ chồng có thể xem xét lại hành vi của mình do có xung đột tạm thời cá nhân để điều chỉnh hành vi có thể tái hợp hoặc nếu không khắc phục được thì sẽ ly hôn theo quy định của pháp luật. Vấn đề này thường vợ chồng không công khai mà tự giải quyết. Không nên quy định chế định ly thân làm tăng thêm mâu thuẫn gia đình, ảnh hưởng đến con cái và quan hệ tình cảm, đồng thời cũng trái với đạo đức của xã hội.

ĐBQH Khúc Thị Duyền - Thái Bình:

Tôi hoàn toàn nhất trí không nên đưa vào dự thảo luật, vì ly thân không phù hợp với truyền thống, văn hóa của Việt Nam và cũng tạo ra mâu thuẫn trong gia đình. Người thiệt thòi là tất cả thành viên trong gia đình chứ không riêng phụ nữ và trẻ em. Nó còn tạo ra bạo lực về tinh thần, khổ hơn rất nhiều bạo lực về thể xác, ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 ĐBQH Nguyễn Văn Tuyết:

Về vấn đề chế định ly thân, tôi nhất trí không bổ sung chế đinh này vào dự án luật theo như giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Cổng thông tin điện tử