Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f10491a0-a937-90a9-7816-2548eb5fa275.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Ngân: QH cần đưa ra thông điệp mạnh mẽ về đẩy mạnh sản xuất trong nước

24/05/2014 14:00

Đối với tình hình kinh tế - xã hội, tôi đề nghị, báo cáo của Chính phủ cần làm đậm nét hơn các giải pháp sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm. Bởi nếu chỉ nói tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý nợ xấu phát triển thị trường, thúc đẩy tăng trưởng..., thì cũng giống như giải pháp đã đưa ra cho những năm gần đây.

Trong khi đó, tình hình biển Đông không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của những nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, mà còn với cả các nhà đầu tư đang triển khai các dự án, đưa vào hoạt động. Do đó, các giải pháp đưa ra phải thực tế hơn, bám sát những diễn biến mới trên biển Đông.

Hơn nữa, tình hình biển Đông hiện nay không chỉ có tác động tiêu cực, mà đang mở ra một số cơ hội cho nước ta. Đặc biệt, đây là cơ hội cho chúng ta đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng trong nước, thay cho tình trạng ngay cả những vật dụng trong nước thừa sức đáp ứng cũng phải nhập. Để hạn chế nhập khẩu những vật dụng nhỏ, trong nước có thừa khả năng sản xuất không thể chỉ bằng chính sách của Nhà nước, mà còn là từ ý thức của mỗi người dân. QH cần đưa ra thông điệp mạnh mẽ về đẩy mạnh sản xuất trong nước, nhất là những mặt hàng tiêu dùng có khả năng đáp ứng. Đối với các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được, bắt buộc phải nhập khẩu, thì cũng là một cơ hội để phát triển sản xuất, dần dần không còn lệ thuộc vào nhập khẩu.

 

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Ngân (Bến Tre)

Các bài viết khác