ĐBQH TRƯƠNG THỊ YẾN LINH CHẤT VẤN VỀ MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ XÃ

29/04/2020

Bộ Y tế nhận được phiếu chất vấn số 177/GS-PCCV ngày 21/10/2019 của Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên cũng như sửa đổi mức giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với Trạm Y tế xã.

Nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh nêu rõ: “Hiện tại, các cơ sở y tế tuyến tỉnh đang vướng mắc và thanh quyết toán bảo hiểm y tế (BHYT) về chuyển tuyến tại quy định khoản 1, Điều 26, Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh, không có quy định chuyển tuyến tỉnh lên tuyến Trung ương. Điều này đã gây khó khăn cho các cơ sở y tế tuyến tỉnh, ảnh hưởng quyền lợi tham gia BHYT. Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế quan tâm xem xét, tham mưu với Chính phủ sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên.


 Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh, Bộ Y tế nêu rõ: Việc vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Để tổ chức thực hiện thống nhất Luật Bảo hiểm y tế, Chính phủ đã quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 26, Nghị định số 146/2016/NĐ-CP nhằm làm rõ hơn khái niệm “lên tuyến trên”. Cụ thể:

“Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8, 9 và 11 Điều 3 Nghị định này trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyển chuyên môn kỹ thuật từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện lên tuyến trên, bao gồm: Từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh; Từ tuyến huyện lên tuyến Trung ương”.

Hiện nay bắt đầu quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội để tiếp tục rà soát các quy định có liên quan, tế Chính phủ xem xét quyết định để trình Quốc hội phê chuẩn.

Ngoài ra, Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh cũng chất vấn Bộ Y tế về Thông tư số 13/2014/TT-BYT ngày 05/72019 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định “Mức giá khám bệnh: Áp dụng mức giá của Trạm Y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại phụ lục III”. Quy định này chưa hợp lý. Khi thực hiện tại Trạm Y tế xã, một số dịch vụ kỹ thuật như: Đường huyết, điện tim, siêu âm... thì không cân đối thu - chi; không đảm bảo chi thu nhập tăng thêm cho tuyến cơ sở, giảm sự thu hút và đầu tư cho nguồn lực y tế xã”. Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi mức giá dịch vụ kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã là 100% mức giá của các dịch vụ hoặc điều chỉnh một số dịch vụ.

Trước chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh, Bộ Y tế khẳng định: Việc xác định mức giá khám bệnh, chữa bệnh của Trạm y tế xã đã được Bộ Y tế xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật của các yếu tố hình thành giá. Hiện nay, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BYT mới tính chi phí trực tiếp và tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng.

Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức khảo sát thực trạng về cơ sở vật chất và con người tại các tuyến để làm cơ sở xây dựng và quyết định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Để khuyến khích việc triển khai dịch vụ tại tuyến xã, Bộ Y tế đã đề xuất và quy định mức giá dịch vụ của tuyến xã bằng tuyến các tuyến.

Tuy nhiên, trong nhiều cuộc họp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng, hiện nay, tuyến xã cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người chưa được đầu tư nên các chi phí để thực hiện dịch vụ thấp nên cần xem xét điều chỉnh lại. Hơn nữa, Trạm y tế xã hiện vẫn đang được cấp tiền lương. Vì vậy, liên Bộ đã thống nhất báo cáo và trình Chính phủ quyết định mức giá Trạm y tế xã bằng 70% các tuyến trên.

Về việc sửa đổi mức giá dịch vụ kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã là 100% mức giá của các dịch vụ hoặc điều chỉnh một số dịch vụ, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu để điều chỉnh trong các Thông tư quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian tới. Đối với các dịch vụ kỹ thuật không đủ chi phí thực hiện: Bộ Y tế sẽ đề nghị các cơ sở y tế cung cấp cụ thể chi phí thực hiện dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ để Bộ Y tế tổng hợp báo cảo các cấp có liên quan và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng và điều chỉnh giá của dịch vụ còn bất cập của tuyến xã./.

Bích Lan

Các bài viết khác