ĐBQH ĐÀO THANH HẢI CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT VỀ ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

29/04/2020

Bộ trưởng Bộ GTVT đã trả lời chất Đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về đơn kiến nghị của cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam.

Ngày 14/11/2019, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Phiếu chuyển đơn số 216/CV-ĐB ngày 06/11/2019 của Đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chuyển 57 đơn kiến nghị của 57 cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam đến Bộ GTVT để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật. Trong đó, chủ yếu đề nghị 02 nhóm vấn đề. Thứ nhất là việc gắn hộp đèn đối với xe taxi là cần thiết, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới và đề nghị giữ quy định gắn hộp đèn đối với xe taxi (bao gồm cả xe taxi công nghệ) nhằm mục đích tạo sự công bằng giữa taxi truyền thống với taxi công nghệ (Grab), tăng cường dấu hiệu nhận biết để phục vụ công tác quản lý của lực lượng chức năng, tổ chức giao thông tại đô thị lớn. Thứ hai là đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.


Đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Về các vấn đề trên, Bộ GTVT nêu rõ: Đối với nội dung: “đề nghị giữ quy định gắn hộp đèn đối với xe taxi (bao gồm cả xe taxi công nghệ)”, trong thời gian qua, Bộ GTVT tiếp tục nhận được kiến nghị của các Hiệp hội Taxi, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chuyển trực tiếp hoặc thông qua phiếu chuyển văn bản của Văn phòng Chính phủ gửi về Bộ GTVT để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật và hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ. Trong đó, có đề nghị đối với nội dung giữ quy định phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe. Đồng thời, chính các đơn vị đang hoạt động kinh doanh taxi và đã có nhiều ứng dụng kết nối với hành khách cũng không đề xuất bỏ phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 7926/VPCP-CN gửi Bộ trưởng các Bộ; Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Giao thông vận tải xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ.

Trên cơ sở tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, 05 đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ đều đề nghị chọn phương án 2: Không bắt buộc phải có hộp đèn với chữ “TAXI” gắn cố định trên nóc xe để nhận biết, mà thay bằng dùng phần mềm và phù hiệu xe hoặc biển hiệu xe, tem nhận diện ... dán trên kính xe, có kích thước đủ lớn và dễ nhận biết để quản lý”.

Ngày 17/10/2019, Bộ GTVT đã tổ chức cuộc họp (do Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì) để trao đổi làm rõ đối với nội dung quy định này và đã có Thông báo kết luận số 404/TB-GTVT ngày 18/10/2019. Trong đó, Bộ trưởng Bộ GTVT đã kết luận: “căn cứ thực trạng và điều kiện hiện nay và ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất lựa chọn phương án 2 (tại văn bản số 7926/VPCP-CN ngày 04/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô): Không bắt buộc phải có hộp đèn với chữ "TAXT" gắn cố định trên nóc xe để nhận biết, mà thay bằng dùng phần mềm và phù hiệu xe hoặc biển hiệu xe, tem nhận diện dán trên kính xe, có kích thước đủ lớn và dễ nhận biết để quản lý” và 2 Bộ GTVT đã tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị định bỏ quy định bắt buộc gắn hộp đèn trên nóc xe taxi và điều chỉnh nội dung quy định này theo Phương án 2 (tại văn bản số 7926/VPCP-CN ngày 04/9/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Vì vậy đối với nội dung trên, Bộ GTVT thống nhất và tiếp thu sửa đổi nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:

“1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi ... b) Niêm yết (dán cố đình) cụm từ “XE TAXT” làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kinh phía sau xe với kích thước tối thiểu của cụm từ “XE TAX” là 06 x 20 cm.

Được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe với kích thước tối thiểu là 12 x 30 cm, Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXT" cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE TAXT”.

Đối với nội dung: “đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP”, Bộ GTVT đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và ngày 24/10/2019, Bộ GTVT đã có Văn bản số 10098/BGTVT-VT gửi Văn phòng Chính phủ kèm theo báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP) theo yêu cầu tại Văn bản số 9507/VPCP-CN ngày 18/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 25/10/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP). Ngày 29/10/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận số 384/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP).

Ngày 04/11/2019, Bộ GTVT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và có Văn bản số 10433/BGTVT-VT gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu tại Thông báo kết luận số 384/TB-VPCP ngày 29/10/2019, trong đó Bộ GTVT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ban hành Nghị định để tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ GTVT xin thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của 57 cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam gửi đến Đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của Đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải đối với ngành GTVT. Bộ GTVT cũng trân trọng cảm ơn và phúc đáp Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam, cán bộ nhân viên (có đơn kiến nghị) của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam./.

Bích Lan

Các bài viết khác