ĐBQH NGUYỄN BÁ SƠN CHẤT VẤN VỀ BỐ TRÍ VỐN THANH TOÁN CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC NGÃ BA HUẾ

29/04/2020

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, về bố trí vốn thanh toán cho Dự án Đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn-Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể với nội dung bố trí vốn thanh toán cho Dự án Đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Trước tiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã bày tỏ sự cảm ơn tới Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn đã quan tâm, góp ý công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Về vấn đề đại biểu quan tâm như nêu trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết: Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng theo hình thức hợp đồng BT (Dự án) đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Để Dự án có nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải có 05 văn bản gồm: số 7002/BGTVT-KHĐT ngày 28/6/2017, số 10954/BGTVT-KHĐT ngày 27/9/2017, số 12862/BGTVT-KHĐT ngày 15/11/2017, số 8602/BGTVT-KHĐT ngày 06/08/2018, số 9088/BGTVT-KHĐT ngày 26/9/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đề nghị bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để trả nợ cho Dự án.

Đến nay, Dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (553,954 tỷ đồng). Tuy nhiên, do vướng quy định của Luật Ngân sách nhà nước (Điều 49, khoản 1) nên Bộ Giao thông vận tải chưa thể thông báo được kế hoạch vốn cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Dự án), do không phải là đơn vị cấp trên của Ủy ban.

Để giải quyết vướng mắc, Bộ Giao thông Vận tải đã có các văn bản số 907/BGTVT-KHĐT ngày 28/01/2019, số 10196/BGTVT-KHĐT ngày 28/10/2019 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ đề nghị hướng dẫn việc thông báo kế hoạch giai đoạn 2016-2020, hình thức giải ngân cho Dự án; Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 10652/BGTVT-KHĐT ngày 08/11/2019 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị phối hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vướng mắc.

Đồng thời, ngày 18/11/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 8584/BKHĐT-KCHTĐT gửi Văn phòng Chính phủ về đề xuất một số phương án xử lý vướng mắc việc bố trí vốn thanh toán cho Dự án để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án xử lý, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các bộ liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẩn trương thực hiện./.

Bích Lan

Các bài viết khác