Họ và tên: Nguyễn Thị Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phúc

Ngày sinh: 19/05/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đức Long, TP. Phan Thiết , Bình Thuận

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm ngành kỹ thuật nữ công

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 20/01/1994

Nơi ứng cử: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Điều động về nhận nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách theo Nghị quyết số 739/NQ-UBTVQH13