Họ và tên: Phạm Minh Chính

Tên thường gọi: Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10/12/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ học vấn: Trên ĐH

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 25/12/1986

Nơi ứng cử: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: